Vänsterpartiet Söderköping

Arkiv

Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Sortera inlägg

Vänsterpartiet: Låt fler komma ut i naturen

Genom upprustade vandringsleder och förbättrad kollektivtrafik ska fler kunna ta sig ut i naturen. Det menar Vänsterpartiet, som föreslår att 120 miljoner kronor avsätts till ändamålet.

 

 

 

Under coronapandemin har ett stort antal svenskar fått ett nyväckt naturintresse. Besöken till naturreservat och nationalparker har ökat markant och i sommar är det många som planerar en semester på hemmaplan. Vänsterpartiet vill nu göra det ännu enklare att ta sig ut i skogen.

– Vi vill att även den som saknar bil ska kunna ta sig ut i skogen med picknickkorg och sittunderlag för en dagstur på någon av alla vackra vandringsleder. Därför vill vi förbättra kollektivtrafiken till naturreservat och nationalparker, säger Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt.

Partiet avsätter också pengar för att rusta upp och bygga ut vandringleder runt om i Sverige. Totalt vill partiet avsätta 120 miljoner kronor under två år.

– Många leder har ett upprustningsbehov. Det kan handla om att förbättra skyltningen, bygga nya spångar och fräscha upp rastplatser. Under coronapandemin har många förlorat jobbet. Att förbättra vandringslederna skulle inte enbart göra det lättare för folk att upptäcka vår vackra natur, det skulle också göra att personer som förlorat sitt arbete kan få ett jobb, säger Jonas Sjöstedt.

Rapport från styrelsen den 18 juni 2020

 

 

 

Sommaren är här och ändå ska vi ha ett fullmäktige (24/6) till. Kan säga att det inte känns våldsamt inspirerande, i synnerhet om vädret fortsätter att vara klarblå himmel och 20-25 grader celsius utomhus.

Nåväl, den s k tertialrapporten är väl huvudnumret på dagordningen. Söderköpings kommun har fått mer statliga pengar än det beräknade skattebortfallet. Majoriteten föreslår att dessa ska sparas i finansförvaltningen. I kommunstyrelsen hade Malin och Marja en reservation. ”Det är inte acceptabelt att låta bli att använda dessa pengar till nämnder och förvaltningar som redan är barskrapade, i synnerhet inte i coronatider”. Ungefär så skrev våra företrädare i sin reservation. Jag antar att vi kommer att ha ungefär samma förhållningssätt i fullmäktigedebatten. Sossarna har en liknande uppfattning som vi, men nöjde sig med en protokollsanteckning i kommunstyrelsen.

Jag har lämnat in en interpellation till fullmäktiges ordförande som handlar om hur mycket man egentligen kan delegera till tjänstemannaledningarna. Den har inte besvarats på två tidigare sammanträden, så nu väntar jag med intresse på Eksmos svar. Ska bli spännande.

För övrigt är fortfarande det allt överskuggande intresset coronasmittan. Det gäller även här i Söderköping. Vad jag kan förstå har vi klarat relativt hyfsat, men det har varit ”kaosartat” enligt min husläkare. Oklarheter beträffande ansvar mellan region och kommun samt framför allt att det är så många timanställda inom äldreomsorgen är de stora problemen, enligt honom. Det är beklagligt att kommunen inte lämnar ut information om smitta bland personal inom hemtjänsten och på boenden. Inte heller ges någon information om hur smittosituationen bland personer på särskilda boenden ser ut. Detta motiveras med sekretess och hänsyn till personernas integritet. Enligt min uppfattning är detta ett tveksamt förhållningssätt. Det finns dock information – visserligen knapphändig på region Östergötlands hemsida. Enligt senaste uppgifterna, 18 juni, har 90 personer drabbats/anmälts smittade i Söderköping. Det är oklart hur många som avlidit eller hur många som har lagts in på intensivvård.

Så är läget. Styrelsen har kvar ett sammanträde digitalt, innan vi definitivt hänger oss åt sommaren. Om inget oförutsett inträffar blir det inte några fler rapporter förrän i augusti.

Ha det bra, vistas och träffas ute och njut av sommaren!

 

Med kamratliga hälsningar,

Björn Grip, sekreterare

Styrelsen   /  Vänsterpartiet Söderköping

Rapport från fullmäktige med mera …..

Kommunfullmäktige sammanträdde igår torsdag den 27 maj efter att ha ställt in två sammanträde.

Det var 32 ledamöter av 39 som ställt upp i dessa coronatider. SD var representerat av tre av sina fem ledamöter, men de brukar sällan vara fler. Övriga partier saknade enstaka ledamöter.

Det var ett fullmatat sammanträde med 32 ärenden på dagordningen. Vi slutade på övertid, först kl 22.30.                                                                                                                                    Vänsterpartiet hade fyra interpellationer som skulle besvarats, nu hade man orkat med svar på tre av dessa. Boel Holgersson fick svara på två av dessa som handlade om hemtjänsten.                  Jag frågade var gränsen går för anständig hemtjänst, och Malins interpellation handlade om att de privata företagen av ekonomiska skäl numera inte vill utföra hemtjänst på landsbygden.            Jag tycker nog att både Malin och jag lyckades pressa Boel, även om hon är en rutinerad debattör. Malin hade dessutom en interpellation om bredband, där utbyggnaden på landsbygden ligger långt efter planerna. Det visade sig att kommunens avtal med IP Only inte har klausuler om vitesföreläggande när företaget inte har fullgjort sitt uppdrag. Klantigt, men ansvaret för detta är i första hand den gamla s+m-majoriteten.

S+V hade också fått svar på en ett år gammal motion om arbetstiden. Svaret var avslag, men en del positivt kom ut av debatten. Dels ett erkännande angående vikten av rätt till heltid, från Boel Holgersson, dels deklarerade SD att man i grunden hade sympati för motionen, men ändå skulle avstå från att rösta. Detta för att man inte ska ”tvinga” anställda att jobba heltid, de flesta vill jobba mindre vilket bevisas när s+v driver arbetstidsförkortning. Argumentationen var snurrig och bemöttes effektivt av Malin och Tuula Ravander.

Det tyngsta ärendet var Årsredovisningen för 2019. Allvarlig kritik fördes fram från revisionen. Dels för att man inte har klarat målet god ekonomisk hushållning, dels för att måluppfyllelsen varit bristfällig. Endast ett av de åtta målen hade uppnåtts. Det hade behövts mer pengar för att klara av att fullgöra kommunfullmäktiges mål och ambitioner.                                                       Debatten blev ganska tam, timmen hade blivit ganska sen och utvärderingsdiskussioner lockar sällan till livlig diskussion. Men uppenbart är att den borgerliga majoriteten har svårt att klara ekonomin och ännu svårare att klara sina politiska ambitioner.

Analysen av problemen tydliggjordes också när Ramunderstadens (RABs) verksamhet var uppe till behandling. Byggandet har gått i stå, och RABs byggprojekt får ständigt kalla handen av samhällsbyggnadsnämnden. Uppenbarligen är det fullt krig mellan styrelsen och samhällsbyggnads-förvaltningen. Oenigheten inom borgerligheten framgick också i debatten.

För övrigt går vi mot ljusare tider, åtminstone är det ljust allt längre på kvällarna. Jag kunde gå hem i skymningen, trots den sena timmen. Hur länge det dröjer innan allt blir normalt igen och coronaviruset lugnar ner sig är fortfarande oklart. Mycket tyder på att restriktioner och försiktighet kommer att anbefallas länge än. Vi får nog vänja oss vid digitala möten ett tag till.

Vår lilla v-styrelse diskuterar emellertid om vi inte kan ha något utomhusmöte när vi startar mötesverksamhet i höst. Till detta återkommer vi.

Hoppas ni är friska, vistas mycket ute nu när sommaren kommer. Men håll avstånden!

Hälsningar, Björn Anders, sekreterare i v-Söderköping

Ungdomar har inte råd med bostad i Söderköping ….. bygg fler hyresrätter

SVT har nyligen publicerat en stor nationell kartläggning där de undersökt ungas möjlighet att hitta en egen bostad och komma in på bostadsmarknaden.

Kartläggningen visar att Söderköping är en av landets kommuner där bostadspriserna är så höga att unga inte haft råd att köpa en enda av de lägenheter som varit till salu.

Det här visar tydligt hur marknaden misslyckats med att möta behovet. Det visar också att behovet är stort av en allmännytta som bygger, inte för att maximera sina vinster, utan med ett tydligt uppdrag att bygga för alla.

Bygg fler hyresrätter som folk faktiskt har råd med nu!

Brev till medlemmar och sympatisörer i V-Sörping den 19 maj 2020

Hej igen!

Jag skrev visst i förra brevet/rapporten 13/5, att det är lugnt när det gäller kommunpolitiken.  Men det är mycket man inte vet. Den senaste veckan har jag fått flera signaler om stora oenigheter inom den borgerliga alliansen. Såväl personliga som politiska motsättningar, inte minst om hur man ska finansiera växande underskott. Det finns uppenbarligen krafter inom alliansen som är beredda att överväga en skattehöjning, medan andra håller emot, hoppas på staten och försöker trolla med knäna. Någon eller några ledande företrädare har tagit ”time out” eftersom man inte tycker det är meningsfullt att försöka komma fram till gemensamma beslut eller ens diskutera med sina ”motståndare” i alliansen. Nåväl, vi får väl se hur det blir framöver. Men det är viktigt att ha ”öronen till marken” och lyssna in vad som sägs.

Den nye ks-ordföranden Martin Sjölander har överraskat positivt enligt såväl Malin som Sonnie Knutling, tongivande s-politiker i kommunstyrelsen och ”facklig ombudsman emeritus”. Trots sin ungdom kan han enligt utsago kommunallagen och han uppträder lugnt och prestigelöst. Men vi får väl se tiden an vad han verkligen går för om det blåser upp till storm på allvar inom borgerligheten och han måste bekänna färg.

Nästa fullmäktige ska – efter två inställda möten – genomföras den 27 maj i den ordinarie fullmäktigesalen på kommunhuset. 39 tjänstgörande ledamöter får delta, däremot får inga enbart lyssnande ersättare vara närvarande. Sju platser för åskådare finns reserverade. Revisionens ledamöter kommer att sitta i ett annat rum och följa debatten. Det kommer att bli ett långt möte. Utöver Årsredovisningen för Söderköpings kommun, som väl blir det stora ”huvudnumret” så finns det fyra uppskjutna interpellationer och en fråga från oss i vänsterpartiet – Var går gränsen för anständig hemtjänst? Är det ett problem att de privata hemtjänstaktörerna enbart servar tätorten? Kommer Söderköping att nå målet i bredbandsstrategin? Och slutligen Var går gränsen för delegering av inflytande till tjänstemannaledningen? Frågan som är ställd av Malin rör Enkla frågor med anledning av Coronaviruset. Det kan bli nog så heta debatter i dessa frågor. Dessutom besvaras en motion Om arbetstid som lämnats av vår Malin och Tuula Ravander, sossarnas gruppledare. Vidare ska ägardirektiven för Ramunderstaden AB diskuteras. Även här finns det grundläggande ideologiska skillnader mellan den borgerliga majoriteten (och SD) å den ena sidan och v+s å den andra. En annan viktig fråga som kommer upp är Revidering av reglemente för föreningsbidrag och verksamhetsstöd till studieförbund debatteras. Även här lär det bli heta diskussioner, bland annat eftersom olika arrangemang ska värderas av en tjänsteman. Dessa bedömningar ska sedan ligga till grund för vilka arrangemang som ska få kommunalt stöd. Anmärkningsvärd inblandning i kulturella verksamheter, skulle jag säga!

Tvätteriet på Hagatorget, Tvättstället ska ni nyttja! Janne och Anna-Lena heter ägarna. Vi önskar lycka till när de nu försöker starta en verksamhet som säkert behövs i vår lilla stad. I synnerhet håller vi tummarna eftersom Janne ”bekände”  för mig och Marja att dom sympatiserar med vårt parti!

Styrelsen har haft ett digitalt styrelsemöte för ett par dagar sedan, mest för att diskutera hur vi håller kontakt med medlemmar och sympatisörer. Fullmäktigegrupp och nämndgrupp har också digitala möten inför fullmäktige respektive nämnder. Annars får medlemmar nöja sig med dessa någorlunda regelbundet återkommande brevrapporter. Det går naturligtvis bra att höra av sig också med mail eller per telefon. Vi beslöt dock att någon form av höstupptakt utomhus kommer vi att ha i augusti om inte rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten lättar så att vi kan ha reguljära medlemsmöten.

Med förhoppning om en varmare vår!

Hälsningar från Styrelsen genom

Björn Grip, sekreterare

v-Sörping

 

Rapport från politiska arbetet i Söderköping.. under corona tider… rapport 25 April och 12 maj.

Rapport från styrelsen, särskilt från Malin och hennes deltagande på Kommunstyrelsen tisdagen den 12 maj, (redigerad rapport från Malin)

 • Det var ju inte direkt några riktigt tunga ärenden på dagordningen så det var ingen dramatik. I några ärenden var jag aktiv:
 • Ramunderstadens ägardirektiv: Jag yrkade återremiss på Ramunderstadens ägardirektiv med en kort argumentation (att lyfta fram och betona allmännyttan mer och samtidigt tona ner och nyansera skrivningarna om affärsmässighet) och sa att vi tar debatten och våra yrkanden på KF.
 • Reglemente för föreningsbidrag, S-motioner m m: Jag yrkade också på att meningen om arrangemangsstöd i reglementet för föreningar skulle strykas (handlar om att enskild tjänsteman skulle värdera vilka arrangemang som ska få stöd), och stöttade S motion om flexrum genom att ställa mig bakom deras bifallsyrkande. På S motion om könsneutrala toaletter gick jag inte med utan nöjde mig med det besvarande som motionen fått.
 • I övrigt var det många informationsärenden. Kommundirektören, Maria Fredriksson pratade om:
 1. ekonomin (sämre än budgeterat men inte så illa som man befarat ett tag. Statlig kompensation har räddat situationen en del, vi måste dock komma ihåg att hålla koll så att inte välfärdsmiljarderna bara hamnar på resultatet.
 2. det var en dragning om E22, projektet har stannat av då man hittat hasselsnok vid Slussporten.
 3. Uller var där tillsammans med mas:en och gav en slags corona-rapport. Jag blev glatt överraskad, den kändes faktiskt gedigen. Mas:en upplevde jag som engagerad, pratade länge om hygienrutiner och arbetet med att stärka dessa. De berättade att de har två brukare med konstaterad smitta i verksamheten. Omsorgerna har inte stått utan skyddsmaterial och har inte brist på personal (Sic).

För övrigt kan man konstatera att läget politiskt är ganska lugnt. I nämnderna händer inget dramatiskt just nu bortsett från Barn- och utbildningsnämnden, där Katrin varit aktiv i frågan om Barnomsorg på obekväm arbetstid (Boa), något som infördes på vänsterpartiets initiativ för ca sex år sedan. Nu har den borgerliga majoritetens ordförande, Roland Nilsson, beslutat att plocka bort detta. Vi och sossarna protesterar så mycket det går.

När det gäller vårt interna arbete finns inget särskilt att säga. Styrelsen har regelbundet kontakt digitalt. Hör gärna av er om det är saker som styrelsen behöver hantera.

Lev väl, och håll avstånd!

Söderköping den 13 maj 2020

Björn Grip, sekreterare

________________________________________

Rapport 4, den 25 april 2020

Det är lördag idag och vi har trädgårdsdag i bostadsrätten. Det klarar vi trots coronaepidemi. Utomhus och social distansering kan vi i alla fall hålla igång såväl arbetsuppgifter runt husen som kaffedrickning. Även vårt parti bör kanske fundera över aktiviteter som vi kan genomföra för att hålla kontakt och upprätthålla visst politiskt arbete. Nåja, en del händer!

 • Malin och Kathrine håller på med en artikel som är kritisk mot den borgerliga majoritetens beslut att stänga ner barnomsorg på obekväm arbetstid, en reform som vi drev i många år och till slut fick med oss de andra partierna på. Visserligen säger man att det är en åtgärd nu under coronakarantänen, men det finns också uttalanden som tyder på att man anser permanenta avskaffandet av reformen. I så fall ett stort steg tillbaks. Reformen har växt i betydelse. Numera är det femton familjer, flera ensamstående med barn, som använder möjligheten.
 • Gruppledarträff ska genomföras i nästa vecka efter kallelse från kommunfullmäktiges ordförande. Malin är med från vårt håll. Då lär det klaras ut hur det blir med sammanträdena framöver. Den här tiden, med uppskjutna och inställda möten kan ju inte fortsätta, även om säkert borgarna tycker att det är bekvämt. Hur som helst ska kommunens verksamhetsberättelse (VB) och beslut om ansvarsfrihet i anslutning till debatten om detta ske före maj månads utgång. Obestämdheten och oklara ansvarsförhållanden mellan olika politiska organ finns det anledning att påtala. Det finns risk för godtycke, tjänstemannastyre och risk för att oppositionen blir än mer marginaliserad om de nuvarande – av karantänen motiverade åtgärderna – får fortsätta länge till. Jag konstaterade att Hans Stigsson, NTs ledarskribent, luftade samma kritik i veckan som gick. Fast då gällde det nationella beslut, och där är ändå riksdagen inte utanförställd så som jag upplever att vi riskerar att bli i kommunfullmäktige.
 • Cirkel i Vänsterns historia kommer igång på nätet! Vi startar preliminärt den 7/5. Hittills är vi fem personer – Siv Billström, Janne Emanuelsson, Micke Wängsjö, Björn Esping och jag. Eventuellt hakar även Björn Göransson på. Men det finns plats för fler! Vi räknar med att hålla på en timme vid varje tillfälle, och det blir väl en 4-5 sammankomster.
 • Styrelsen har sitt nästa digitala sammanträde den 17 maj. Hör gärna av er om det är något vi ska ta upp.

Med kamratliga hälsningar, Björn Anders, sekreterare

 

1 2 3 83

RSS Andra evenemang på orten

 • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.