Vänsterpartiet Söderköping

Arkiv

Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Sortera inlägg

Att leva i total otrygghet … Blogg från Björn Grip

För några veckor sedan hade jag nöjet att här på biblioteket, i Söderköpings föreläsningsförenings regi, lyssna på barnläkaren Henry Ascher från Göteborg. Han talade sakkunnigt om flyktingungdomarnas situation och villkor. Eftersom han själv är född av judiska föräldrar som med nöd och näppe klarade sig undan och fly från ett nazistiskt Wien fanns den personliga erfarenheten med som en fond till en strikt vetenskaplig föreläsning om vad som händer med barn på flykt.

Han betonade de möjligheter som ett hälsofrämjande flyktingmottagande betyder för att läka de trauman som många flyktingungdomar bär på. Säkerhet, trygghet och förutsägbarhet var de tre ledord som han lyfte fram för ett bra integrationsarbete. I det perspektivet är det olyckligt om uppehållstillstånden blir tillfälliga och inte permanenta, var Aschers något torra konklusion.

Situationen för flyktingungdomar har också uppmärksammats av nyhetsmedia häromdagen. Polisen i Göteborg och Västerås slog larm om att några hundratal afghanska flyktingungdomar nu är bostadslösa och lever i total otrygghet dag för dag. Dessa blir då ett lätt offer för knarkförsäljare och andra kriminella, och man tvingas själv in i kriminalitet för att få tak över huvudet. Även prostitutionen har ökat bland den här gruppen flyktingungdomar.

Vår egen lokaltidning rapporterade också så sent som i dag, 15 december, om  flyktingungdomar som utnyttjas för svartjobb som städare under nätterna till minimal betalning.

Här i Söderköping har flyktingmottagandet hittills fungerat förhållandevis väl. Inte minst tack vare engagerade frivilliga som ställt upp med stöd vid läxläsning, svenskträning med mera, människor som varit gode män och kontaktpersoner för en symbolisk ersättning, något som nu har upphört. Många har dock fortsatt att vara goda vänner och trygga vuxenkontakter och också upplåtit sina hem när det behövts.

Nu är risken stor att civilsamhället får spänna musklerna och försöka göra ytterligare insatser. Detta eftersom kommunen från och med 15 februari nästa år har sagt upp de 18 flyktingungdomar som bor i Väduren, en barack bakom Willys på Hamraområdet. Vad som ska ske är oklart, men formellt är beskedet att eftersom man nu har fyllt arton år så har kommunen inget ansvar längre för deras situation, oavsett om man fått uppehållstillstånd, oavsett om man går i skolan eller försöker skaffa jobb. Prata om att spä på otrygghet och ovisshet.

Vänsterpartiet tar upp detta i en interpellation vid nästkommande fullmäktige, onsdagen den 19/12, kl 13. Oavsett vad svaret blir kan man inte med bästa vilja i världen påstå att denna ytterligare osäkerhet beträffande boendet utöver ovissheten beträffande uppehållstillstånd är ett hälsofrämjande flyktingmottagande. Låt oss hoppas att ovissheten inte knäcker ungdomarna så att man i förtvivlan tar sitt liv eller hamnar i drogberoende och kriminalitet.

Det kan finnas anledning att avslutningsvis påminna om vad som står i paragraf 14.1 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter;

– Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse.

Backa och gör rätt …… Blogg från Björn Grip

Söderköping är en  av flera kommuner som anammat ett koncept för schemaläggning av hemtjänstens personal som kallas för ”Hälsosamma arbetsscheman”. Det har lurat många. För oss i vänsterpartiet trodde vi faktiskt på att det skulle bli ett omtag efter att vi fått bifall på en motion om Hälsosamma arbetstider.

Tyvärr visade det sig att vi hade fel. Vi var dragna vid näsan. De scheman som personalen ska arbeta efter innebär att man har fyraveckors scheman. Det innebär att man arbetar fler nätter än tidigare, man har svårt att planera sin tillvaro och arbetsschemat är uppenbarligen inte förhandlat med facket.

Kritiken är kraftig och irritationen stor bland personalen. Flera erfarna undersköterskor har lämnat jobbet och ytterligare fler väntas säga upp sig. Sjukskrivningarna ökar. Vad gör då ledningen?

Uppenbarligen gör man fel. Dels har man försökt att tysta personal och hotat med repressalier. Dels har man vädjat till politiska företrädare och bett oss avstå från att kommentera situationen. Jag måste säga att jag är förvånad. Vårt mandat som förtroendevalda är knappast sådant att vi i första hand ska avge lojalitetsförklaringar till tjänstemannaledningen, än mindre ge carte blanche åt den politiska majoriteten. Som förtroendevald och direktvald till kommunfullmäktige är det medborgarna i kommunen som är mina uppdragsgivare. Om jag upplever att det blir fler anställda som möter de gamla som är beroende av hemtjänst, då är det en anledning för mig att reagera. Om fler och fler är vikarier utan utbildning finns det också anledning att reagera.

Dessa förhållanden – ökat antal hemtjänstpersonal som okända swischar in i hemtjänstberoende medborgares hem, och allt fler som dessutom saknar utbildning – är en konsekvens av motsättningar kring arbetstider mellan anställda och ledning inom hemtjänsten. Uppenbarligen är det också så att bakom devisen ”Hälsosamma arbetsscheman” döljer sig en missriktad ambition att spara pengar. Risken är stor att det blir tvärtom.

Förändringarna, som uppenbarligen prövas också i flera andra kommuner i landet, har lett till missnöje och irritation på flera håll. Finns ingen arbetsglädje blir det inte heller ett bra resultat.

Nu har en ny socialnämnd nyligen valts i vår kommun. Ordföranden heter Boel Holgersson och hon representerar centerpartiet. Boel har erfarenhet av liknande uppdrag i Ale kommun. Som relativt nyinflyttad och nyvald ordförande här i Söderköping har hon ingen prestige att försvara. Det borde därför finnas förutsättningar att backa och göra ett omtag.

Jag har förstått att tre krav är viktiga: I. Tillräckligt med återhämtningstid, II. Rimlig framförhållning när det gäller nya scheman, III. Delaktighet när det gäller schemaläggning. Lägg därtill att det finns en bifallen motion som innehåller dessa krav plus att man ska pröva kortare arbetstid.

Jag är medveten om att det finns en oro för att dessa förslag inte innebär att man kommer i ekonomisk balans. Samtidigt innebär den nuvarande hållningen ökade sjukskrivningar, kompetenstapp, dåliga relationer och därmed ingen arbetsglädje. I slutändan leder det också till sämre ekonomi.

Därför vill jag uppmana Boel och hennes kollegor i nämnden att backa bandet och förutsättningslöst ta upp en diskussion med personalen och dess fackliga företrädare. Det räcker nu inte med att ta beslut där man backar upp en tjänstemannaledning som uppenbarligen har fått direktiv att till varje pris spara pengar och få en ekonomi i balans.

Förtroendeuppdrag i Söderköpings kommun 2019 – 2022

Vänsterpartiet i Söderköping har nedan förtroendeuppdrag i

Söderköpings kommun under mandatperioden 2019 – 2022

                                                          Ordinarie ledamot                  Ersättare             

Gruppledare:                             Malin Östh

Kommunstyrelsen                     Malin Östh                                  Marja Bergström

Allmän beredning/Insynsplats    Björn Grip

Barn och utbildningsnämnd       Katrin W Johansson                    Birgitta Malm

Samhällsbyggnadsnämnd          Björn Göransson                         Anders Nyhlén

Samhällsbyggnadsnämndens

myndighetsutskott                     Björn Göransson

Socialnämnd                             Inga-Carin Landerö                    Ulf Martin

Servicenämnd                           Gunilla Zachrisson                      Pia Axelsson

Demokratiberedning                   Bernt Schneider

Valnämnd                                  Gunilla Zachrisson                     Birgitta Malm

Val- och arvodeskommittén        Björn Grip

Ramunderstadens styrelse          Bernt Schneider

Eftertankens kranka blekhet … Blogg från Björn Grip

Tuula Ravander är en klok och sympatisk politisk företrädare för socialdemokraterna. Häromdagen blev hon intervjuad om sin tidigare roll som socialnämndens ordförande. Särskilt lyftes frågan om de så kallade hälsoscheman som är på väg att införas av ledningen för hemtjänstpersonalen i kommunen.

– Vi skulle aldrig ha kallat det för hälsosamma scheman, säger hon i tidningsartikeln. Det handlar ju om effektiviseringar i syfte att spara pengar.

Ibland blir det fel, och det är bra att man kan erkänna det. Tuula säger också i artikeln att man som politiker inte kan gå in och lägga sig i sådant som schemaläggning.  Det är emellertid bara delvis sant.

Vänsterpartiet lämnade för ett år sedan en motion om Hälsosamma scheman som behandlades på fullmäktige i våras. I motionen beskrevs en modell som använts på andra håll, den så kallade tre-tre-modellen, och som  i korthet innebär att man arbetar tre dagar och sedan har ledigt tre dagar. Detta för att få tillräckligt med tid för återhämtning.  Modellen innebär också en veckoarbetstid på 32 timmar, det vill säga en ordentlig arbetstidsförkortning. Motionen bifölls i fullmäktige.

Döm därför om vi inledningsvis blev förvånade när införandet av hälsosamma scheman väckte kraftiga protester. Vi trodde ju att det var vår motion som nu skulle förverkligas. Det  visade sig nu inte alls vara fallet, tvärtom har det nya schemaförslaget från hemtjänstledningen inneburit ytterligare nattpass och krav på större flexibilitet. Det vill säga ett förslag som precis som Tuula säger syftar till effektiviseringar och besparingar.

Det är svårt och en politisk konst att föra en konstruktiv dialog med chefer och ledande tjänstemän. Det är inte rimligt att gå in och detaljstyra verksamhet. Då kan en organisation bli begränsad och det blir brist på initiativ. Det professionella ledarskapet måste ha ett utrymme att utforma hur saker och ting ska genomföras. Däremot behöver politiska beslut leda till tydliga direktiv som inte kan missförstås.

Här fanns det en motion som var tydlig i sina krav på arbetstidsförkortning och dessutom innehöll exemplifieringar kring upplägget. Ett upplägg som visat sig leda till mindre sjukskrivningar och nöjdare personal på andra arbetsplatser. När man som ordförande i en socialnämnd då ska få motionen implementerad har man ett starkt mandat i form av ett fullmäktigebeslut. Direktiven borde uppenbarligen varit tydligare. Och om det nu inte blev tydliga direktiv är det definitivt rimligt att markera när man blir uppmärksam på att intentionerna inte följts.

Nu har Tuula lämnat ordförandeskapet i socialnämnden och hon har erkänt sina tillkortakommanden. Vi får se på nästa veckas fullmäktigesammanträde vem det blir som tar över. Oavsett vem det blir hoppas jag att man tar tillbaka schemaförslaget som väckt ont blod och som riskerar att leda till fler avhopp av duktig och erfaren personal. Det finns som sagt dessutom en motion från vänsterpartiet om försöksverksamhet med kortare arbetstid som i full enighet har bifallits av fullmäktige. Den bör tas upp nu, intentionerna bör konkretiseras och förhandlas med facket. Jag är övertygad om att det skulle lösa upp mycket missnöje och därmed kunna underlätta möjligheterna att behålla personalen. Och kommunen skulle bli mera attraktiv som arbetsgivare.

Björn Grip, vänsterpartiet

Än slank dom hit, än slank dom dit .. Blogg från Björn Grip

Söderköpingsmoderaternas förändrade syn på vilken skatt medborgarna ska betala är höjden av opportunism. För någon månad sedan föreslog moderaterna en höjning av kommunalskatten med 1 krona från 21,18 kr till 22,18 kr per intjänad 100-lapp.  Detta gjorde man tillsammans med socialdemokrater och miljöpartisten Åsa Mägi, den dåvarande majoriteten i kommunfullmäktige.

Inför kommunstyrelsens sammanträde i morgon den 13/11, har moderaterna ändrat uppfattning och står nu bakom ett förslag som innebär oförändrad kommunalskatt och  tuffa besparingar inte minst inom socialförvaltningens verksamheter, det vill säga äldreomsorg, hemtjänst med mera. Detta gör man när man nu bytt sida, tillsammans med övriga borgerliga partier.

Man kan fundera över hur man på så kort tid kommit fram till så olika slutsatser. Det enkla svaret kan stavas makt. Visserligen markerade Norrköpings Tidningar, pålitligt högerorgan, väldigt tydligt och tog söderköpingsmoderaterna ordentligt i örat när man var med och la fram förslag om en höjning av skatten med en krona.

Men jag tror inte det var avgörande för att man ändrade sig. Nä, man svalde nog förtreten att bli beskylld för hållningslöshet inför den lockande möjligheten efter valet att få ordförandeposten i kommunstyrelsen och därmed makt och styråra i kommunen, nog så efterlängtat i de moderata leden. Kanske var det också så att ryggmärgsreflexen i det moderata partiet var kraftigare när förslaget om höjning av skatten presenterades tidigare i höstas. Men nog måste det betraktas som opålitligt att ena dan vara med och föreslå en kraftig skattehöjning för att några dar senare vara med på att föreslå oförändrad skatt.

Konskevenserna mellan de olika förslagen blir betydande. Framför allt innebär nu borgarnas gemensamma förslag tuffa besparingsbeting. Hur ska man klara av att skapa hälsosamma arbetsplatser inom hemtjänsten? Vad betyder en dålig arbetsmiljö för de äldre människor som har behov av hemtjänst? Naturligtvis blir det en ökad arbetsbelastning, stress och risk för ökade sjukskrivningar och därmed behov av ytterligare vikarier, vilket i sin tur innebär fler nya ansikten för de äldre.

Och hur blir det på samhällsbyggnadskontoret om åtta tjänster ska tas bort? När man nu äntligen har börjat få till stånd ett fungerande detaljplanearbete och att kunna lämna rimligt snabba besked i bygglovsärenden.  Nu lär risken för kaos bli överhängande igen. Inte bra för samarbetet med byggfirmor eller för den delen de människor som otåligt väntar på att få besked om bygglov.

Inom såväl samhällsbyggnads- som servicenämndens områden blir konsekvenserna också att man måste anlita konsulter för nödvändiga kortsiktiga insatser. Detta, visar erfarenheten, är lösningar som oftast långsiktigt innebär att kostnaderna stiger i onödan.

Socialdemokraterna står kvar vid en höjning av skatten med 1 krona. Det innebär att man med sitt förslag slipper göra neddragningar och man kommer också att kunna redovisa ett bättre ekonomiskt resultat. Det är dock tveksamt om man ska begära av medborgarna en så kraftig skattehöjning som dessutom inte sedan används fullt ut. En viktig princip brukar vara att varje generation ska betala för sin egen välfärd. Man bör således varken ta ut för lite skatt och låta framtida medborgare behöva betala för dagens behov, eller ta ut för mycket som inte sedan används.

För vänsterpartiets vidkommande kommer vi att föreslå en skattehöjning på 50 öre som används i verksamheterna fullt ut. Det innebär att vi lyckas undvika nedskärningar, vi kan också bland annat föreslå försök med kortare arbetstid för hemtjänstpersonalen, en reform där den införts, har visat sig minska sjukskrivningarna och därmed vara en god investering.

// Björn Grip  

Motion .. Gör Söderköping till en Fristadskommun

Gör Söderköping till en Fristadskommun

Hot, trakasserier och fysiskt våld gentemot journalister, författare och andra konstnärer blir allt vanligare i världen. För att motverka detta har ett antal städer, främst i Västeuropa, bildat ett internationellt nätverk, International Cities Of Refuge Network (ICORN). I dagligt tal pratar man i Sverige om Fristadsstäder.

Ett medlemskap skulle innebära att Söderköping skulle vara en fristad för författare och konstnärer som är utsatta för censur och/eller förföljelse på grund av sitt arbete. Under två år erbjuds personen ett stipendium, ett tryggt boende samt förutsättningar att fortsätta sitt arbete genom kontakt med nätverk inom stadens och länets kulturliv, nationellt och internationellt.

Fristadsarbetet innebär dels att erbjuda skydd för en individ, dels att vi bidrar till att säkra yttrandefriheten globalt. I Sverige är Statens kulturråd den myndighet som har ansvar för att driva fristadsfrågorna och som man lämpligen söker stöd hos för att såväl ansöka om medlemskap som erhålla support vid medlemskap. Det finns även projektbidrag att söka hos kulturrådet. Bidraget finns till för att fristadsfrågor ska få uppmärksamhet och för att fristadskonstnärer ska få möjlighet att delta i offentliga och konstnärliga sammanhang.

I Östergötland är våra grannstäder Norrköping  och Linköping med i detta nätverk, och i Sverige finns ett drygt tjugotal kommuner som medlemmar. Även mindre kommuner som Sigtuna, Sandviken och Skellefteå finns med i nätverket.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vänsterpartiet,

Att Söderköping ansöker om medlemskap i ICORN.

För vänsterpartiet Söderköping,

Malin Östh                          Björn Grip                           Marja Bergström

Gruppledare

1 2 3 76

RSS Andra evenemang på orten

  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.