Vänsterpartiet Söderköping

Arkiv

Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Sortera inlägg

Vänsterpartiet växer – nu 25 000 medlemmar och nu tre mandat i Söderköping

Vänsterpartiet växer så det knakar. Nu är Vänsterpartiet uppe i 25 000 medlemmar, vi har också utökat med ett mandat till i Söderköping, nu har vi tre mandat .

 

– Vi är glada men inte speciellt förvånade. Vi har länge sett att människor är trötta på ojämlikheten och vill göra något åt det. Ett sätt är att gå med i Vänsterpartiet, säger Aron Etzler, partisekreterare för Vänsterpartiet.

För tillfället är det fler än någonsin som väljer att gå med i Vänsterpartiet. Bara under augusti i år ansökte 2448 personer om medlemskap.

– Det handlar om att många fler ser oss som den kraft som kan förändra samhället. Men det handlar också om hur vi ser på våra medlemmar. Jag upplever en stor kontrast mellan oss och andra partier som mer betraktar medlemmar som en nödvändigt ont. I vårt parti ser vi alla som en tillgång och det finns massor av saker att göra. Vi bygger en rörelse där alla får plats.

– Vi har haft en ökande tendens ända sedan 2009. Det är bara vi och Sverigedemokraterna som har en stadig ökning, säger Aron Etzler.

Sedan Jonas Sjöstedt valdes till partiordförande har Vänsterpartiet mer än fördubblat sitt medlemstal och redan i våras kunde partiet visa upp de högsta medlemssiffrorna på 50 år. Totalt i år har 7819 personer ansökt om att bli medlemmar i Vänsterpartiet.

Dagen efter .. Blogg från Björn Grip

Det är många som känner sig ”dagen efter” så här ett par dagar efter valdagen, som ju ska vara demokratins stora festdag. Här i Söderköping är det nog framför allt socialdemokraterna som upplever en baksmälla. En tillbakagång med 5 mandat och 1200 färre röstande svider. Även kamraterna i majoritetskoalitionen känner sig nog besvikna. Miljöpartiet tappade två av sina tre mandat och klarar nätt och jämnt ett mandat. Moderaterna tappar 4% av sina väljare men endast ett mandat. Man har ett vägval att göra och kommer säkerligen att uppvaktas såväl av övriga borgerliga partier som av socialdemokraterna.

Sverigedemokraterna får en betydande valframgång. Med fem mandat blir man det fjärde största partiet i fullmäktige. Det ska bli intressant att se om man lyckas besätta alla platserna under hela mandatperioden. Jag är inte övertygad.

Centern är det andra partiet som, med sju mandat, kan utropa sig som valets segrare. Man har återtagit sin position som ett av de tre partier som kan göra anspråk på ordförandeposten i kommunstyrelsen. Även restalliansens övriga partier gick fram och erövrade varssitt nytt mandat. För att få till ett majoritetsskifte krävs dock att moderaterna byter sida och bryter upp från sitt nuvarande samarbete med socialdemokraterna. Jag kan tycka att detta är det rimligaste utfallet av valresultatet.

Om restalliansen skulle bjuda upp SD, Landsbygdspartiet som överraskande tog sig in i fullmäktige, och miljöpartiet skulle en sådan brokig konstellation kunna skrapa ihop en knapp majoritet. Det skulle dock förvåna mig. Dessutom har samtliga kandidater till ordförandeposten i kommunstyrelsen – även centerns gruppledare Peter Karlström – privat bedyrat att det inte blir tal om att göra sig beroende av SD. Vi får väl tro på detta.

Vänsterpartiet har också haft en valframgång, går fram med ett mandat och får således tre mandat i fullmäktige. Det betyder att vi får representation i styrelse och samtliga nämnder. Därmed kan vi med större kraft driva våra frågor under den kommande mandatperioden. Jag kan lova att vi kommer att vara en kritisk men konstruktiv kraft oavsett vem som nu till slut tar makten.

Sista dagen innan valet . . Blogg från Björn Grip

Det är lördag och i morgon är det val till Sveriges riksdag, landsting och kommuner. Valresultatet är avgörande för Sveriges framtid. Det är i och för sig så vi politiskt aktiva brukar säga inför varje val. Men det är en skillnad i år.

Heidi Frid, 94 år och förintelseöverlevare som judinna, blir porträtterad i dagens DN. Hon varnar för ett valresultat där Sverigedemokraterna skulle få inflytande. Hon beskriver situationen 1933 då Hitler kom till makten i Tyskland, inte för att han fick majoritet i val utan därför att konservativa partier gav honom sitt stöd. Vi har en tendens att glömma detta.

På måndag, dagen efter valet kan det mycket väl vara så att den borgerliga alliansen kan bilda regering med Jimmie Åkessons stöd. Trots Annie Lööfs rasande utbrott mot Åkessons övertramp i gårdagens partiledardebatt i Sveriges television, gav hon inget besked om var hon står i valet mellan att sluta en blocköverskridande överenskommelse med socialdemokraterna och att ingå i en borgerlig regeringsallians med Åkessons nådiga bifall. Vi har kunnat konstatera liknande förhållningssätt från centern i Söderköping med flera kommuner. Det är beklagligt.

Även moderaterna och kristdemokraterna tycks vara beredda att försöka bilda regering med någon form av stöd från Sverigedemokraterna. Det är en illusion att tro något annat. Och Åkessons stöd kommer inte att vara gratis.

Det brukar vara kutym att sista dagen innan valet avstå från att alltför kraftigt betona sitt eget partis ståndpunkter. Istället brukar de flesta partiföreträdare markera röstningens betydelse och uppmana människor att gå och rösta för att därigenom manifestera den allmänna rösträttens betydelse och demokratin.

Idag är det svårt att vara så storsint. Idag måste man som demokrat uppmana alla som vill slå vakt om människors lika värde att avstå från att rösta på sverigedemokraterna. Men det räcker inte med tanke på den borgerliga alliansens undvikande sätt att svara på sin uppfattning i regeringsfrågan. En röst på alliansens partier kan öppna för att vi får blåbrun sörja som underlag för regeringsmakten.

Därför vädjar jag till alla som står upp för mänskliga fri- och rättigheter att rösta och att rösta på något av de röd-gröna partierna.


Vem tar Vem.. .. .. .. Blogg från Björn Grip

Det blir ett spännande, ja rysansvärt, val på söndag. Än värre blir det efter valet när partierna ska göra upp om vem som ska utgöra majoritet i bland annat i vår kommun. Det är sannolikt att sverigedemokraterna kommer att ha betydande framgångar också i kommunvalet, även om man knappast har tillräckligt med kandidater för att fylla upp platserna om valresultatet blir så som opinionen pekar.

Jag har roat mig med att använda valmyndighetens simulator, utgått från nuvarande opinionsundersökningar nationellt och sedan tagit hänsyn till valresultatet i Söderköping i valet 2014 för att få fram en någorlunda sannolik mandatfördelning. Enligt min simulering tappar den nuvarande majoriteten (s+m+mp) 6 mandat och skulle då få 19 mandat. SD som nu sitter med tomma stolar skulle få 6 mandat men har endast 5 kandidater. Därmed skulle den samlade oppositionen totalt också erhålla 19 mandat.

Om borgerligheten lyckas komma överens skulle en borgerlig allians inklusive moderaterna  också kunna få 19 mandat. Oavsett vilken majoritet som man försöker bilda kommer sverigedemokraterna, att ha en sådan ställning att man kan utgöra vågmästare. Detta förutsatt att en tänkt majoritet är så sugna på makten att man överger tidigare principer. Dessa principer har inneburit att man lovat att inte göra så kallad valteknisk samverkan, alternativt ännu tätare samarbetsuppgörelser med sd.

Nu är naturligtvis frestelsen stor. Och min fråga till Anders Bevemyr, s, Börje Natanaelsson, m, och Peter Karlström, c, blir därför: Håller ni fast vid tidigare överenskommelser, nämligen att inte göra uppgörelser av något slag med sverigedemokraterna i syfte att säkerställa en majoritet?

Företagens villkor i Sörping …. Blogg från Björn Grip

Liksom min bloggkollega, Ulric Nilsson,  var även jag och många fler politiska förtroendevalda på Söderköpings Brunn igår kväll och pratade om Företagens villkor i Sverige och i Söderköping. Det var en välbesökt tillställning med många företagare och politiska företrädare i den intresserade publiken.

Jag tror och hoppas att Malin Östh, vänsterpartiets gruppledare i Söderköping,  lyckades nyansera bilden av vänsterpartiet som den stora stygga vargen som vill förstatliga allt privat näringsliv.

Lars Werner, vår långe partiledare 1975-93, sa en gång slagfärdigt i en intervju på en fråga om vänsterns inställning till privat näringsliv – nåja, inte har vi tänkt att förstatliga varenda korvmoj i Stockholm. Men att bryta den maktkoncentration och förmögenhetstillväxt som sedan trettio år gjort ett litet fåtal miljardärer allt rikare och allt mäktigare var viktigt på Lasse Werners tid och har blivit än viktigare idag.

Den som bemödar sig att ta reda på vänsterns syn på företagande får klart för sig att vårt parti har ett bra program när det gäller små- och medelstora företag. Malin tog upp ett par exempel som vi vet är ett problem för många mindre företagare:

– Arbetsgivarinträdet, det vill säga, att arbetsgivaren får betala dag 2 – 14 vid anställdas sjukskrivning. Denna kostnad vill vänsterpartiet ta bort.

– Företagare har ett dåligt skydd vid egen sjukdom. Detta vill vänsterpartiet ändra på. Självlart måste företagare ha samma trygghet vid sjukdom som anställda.

Debatten var livlig och även om det blev lite spretigt så visst var det en hel del besked som gavs. Enigheten om vikten av ett bra bemötande och tydliga besked i kontakten med kommunen är alla partier rörande överens om. Alla var också överens om vikten av företagens betydelse för bygden. Där fanns det dock nyanser. När Anders Eksmo, kd, säger att hans parti har en slogan – ”Företagens vilja är vår lag” (citerat ur minnet) – då menar jag att inställsamheten blir löjlig. Jag pratade med Anders efteråt, och han nyanserade då sin hållning.

Annars är det sannolikt så, att en stark offentlig sektor, som kan se till att människor har ett bra boende, en bra skola, vård och omsorg är helt avgörande för såväl företagare som medborgare. Detta påpekades också av Anders Bevemyr, s, när diskussionen kom till att handla om synen på skatter. Här går en tydlig skiljelinje mellan höger och vänster, också i Söderköpingspolitiken. Därmed är också det nuvarande majoritetssamarbetet mellan s och m (och mp) en abnormalitet. Men är man maktkåt så är man. Några besked huruvida man tänker sig att fortsätta samarbetet och hur man ställer sig till att ha någon form av samarbete med sverigedemokraterna, gavs tyvärr inte, förutom från vänsterpartiet. Det borde vara en självklarhet att man från partierna deklarerar hur och i vilka konstellationer som man kan tänka sig att samarbeta. För vänsterpartiet  är det i första hand s och mp som är möjliga samarbetspartier. Sd är uteslutet.

Till sist: Inte med ett ord berördes den försäljning av det hotell- och restaurangetablissemang, Söderköpings Brunnshotell, som hyste den här debatten. Det är bara att hoppas att denna affär inte blir ett ytterligare naggande i kanten på den Brunnspark som nu Demir och hans företagsgrupp omringar

Valrörelsen i Söderköping och i Hörby . Blogg från Björn Grip

Valrörelsen har gått in i sitt slutskede. Hittills har det här i Söderköping fungerat väl, tycker jag. Detta i motsats till på en del andra håll. Jag har särskilt koll på Hörby i Skåne, där jag har en förankring sen ungdomen, och som i många avseenden liknar Söderköping.

I denna kommun i Mittskåne är stämningen aggressiv. Sverigedemokraterna har under mandatperioden varit nästan lika stora som socialdemokraterna, som nu leder kommunen i en koalition.  Sossarna får sina valtavlor förstörda, vilket för övrigt också gäller för vänsterpartiet.  Okvädingsorden mot kommunstyrelsens ordförande – en duktig kvinna som heter Susanne Meier – är många och tonen hånfull.

Jag hoppas vi här i Söderköping kan undvika detta i vår kommun även om nu också Sverigedemokraterna har gett sig in i den kommunala politiken. Några valtavlor från socialdemokraterna och vänsterpartiet har välts vid ett par tillfällen, men det har hittills haft en begränsad omfattning. Vi delar fredligt ut vårt material på Rådhustorget. Vi hälsar på våra motståndare och byter några ord. En och annan appell har hållits, där vi presenterar våra toppkandidater till riksdag, region och kommun. Tyvärr har det inte blivit några lokala allmänpolitiska debatter vilket jag personligen saknar. Vi får fundera på om vi kan hitta en bra form för detta i nästa valrörelse.

Dock ska vi ha en valdebatt i fullmäktige den 5 september och den lär väl sändas också på web-TV. Det ska bli spännande. Hoppas det kommer att en spänstig och bra debatt. Det finns ju massor av frågor att diskutera – hemtjänsten, E22:ans dragning, bra och billigt boende, kommunens miljöfrågor, landsbygdsutveckling med mera. Tidningarnas bevakning är väl OK och Lilla Tidningen har påpassligt kommit ut med ett nummer där alla partier får presentera sig och sina ledande företrädare.

Ett par specialämnen kommer dock att vara uppe till diskussion. Ett tema i lördags på Laurentii församlingshem var maten i skola och äldreomsorg där partierna fick ge sin syn. Vad jag förstår hade Studieförbundet Vuxenskolan ett finger med i spelet. Hur som helst, mina kamrater, Malin Östh och Marja Bergström, var nöjda såväl med arrangemanget som samtalsklimatet. Vi fick också möjlighet att lansera idén att vegetarisk mat ska vara huvudalternativ i skolan och att man får begära specialkost om man vill ha ett köttalternativ. Spännande tanke tycker jag, även om jag tror att det får ta sin tid innan idén kan få riktigt genomslag. Men det kommer säkert!

Den andra diskussionen som vi ska ha torsdagen den 30 augusti handlar om företagsamheten. Där kommer jag själv att delta. Det ska bli intressant. Jag tror det finns mycket okunskap om vänsterpartiets syn på små och medelstora företag. Till exempel tror jag inte att vi lyckats föra fram vår syn på sjuklöneansvaret. Där vill vi att småföretag helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön. Idag är det en betungande utgift för många mindre företag.

Jag ser att Inga-lill Östlund, oppositionsledare för den borgerliga restalliansen också har skrivit en blogg om valrörelsen. Hennes bild andas oro, och avslutas med en förhoppning om att vi ska kunna debattera utan att trakassera motståndare. Det är lätt att hålla med

1 2 3 74

Kommande evenemang

RSS Andra evenemang på orten

  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.