Ur min synvinkel är naturligtvis ett bra röstresultat för vänsterpartiet viktigt. Men det borde vara så för alla som vill ha ett majoritetsskifte och ett tydlligt alternativ till den nuvarande alliansen, det vill säga de många som överväger att lägga sin röst på socialdemokratin eller miljöpartiet. Vilka partier ytterligare tänker sig s+mp att söka majoritetmed? Högerut eller till vänster?

Socialdemokraterna i Söderköping presenterar fyra skarpa vallöften, tre är hittills offentliga, dessutom med tidsangivelse när de ska vara genomförda. Det gäller sommarjobb för alla ungdomar, önskad sysselsättningsgrad för kommunens anställda, och nya eller renoverade skollokaler i Broby. Bra förslag tycker jag, även om detta med önskad sysselsättningsgrad dessutom bör bygga på att man ska ha rätt till heltid. Jag minns nu inte exakt när under valperioden som förslagen ska vara genomförda enligt löftena, men oavsett när, så handlar det om att förslagen ska vara såväl ekonomiskt som politiskt möjliga att genomföra. Det tror jag nu inte blir möjligt för socialdemokraterna att genomföra om man skulle välja att göra upp om ett majoritetsstyre med något av de borgerliga partierna. Det paradoxala är alltså att ett stärkt vänsterparti, som inte socialdemokraterna kan nonchalera, gör det mera sannolikt att socialdemokraternas vallöften kan genomföras!

Vi i vänsterpartiet är försiktiga med vallöften. Visst vi har en viljeinriktning – inga vinster inom välfärdssektorn och en ekonomisk politik som utjämnar växande klyftor – men mer konkreta än så är svårt att vara i en tid då ekonomin och skatteintäkterna svänger snabbt. Och vi vill finnas med i en rödgrön majoritet och ta ansvar…men inte till vilket pris som helst! Vi köpslår inte i avgörande frågor – skattepengar till välfärd ska gå till välfärd och inte hamna på riskkapitalisters konton i skatteparadis som New Jersey!