Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Brunnsparken är inte till salu – låt köpet gå tillbaka .

malin1Försäljningen av mark och bygget av bostadsrätter i Brunnsparken har blivit den heta frågan inför årets kommunalval i Söderköping. Jag vill bevara parken. Brunnsparken är en kulturhistoriskt intressant plats och en grön oas värd att bevara. Det är därför angeläget att försäljningen av marken upphävs och går tillbaka till kommunen. Jag vill bo och verka i en kommun som är rädd om sina kultur- och naturmiljöer. Något som inte behöver ställas mot äldres behov av bostäder – det finns annan mark som passar bättre.

Söderköping har liksom många andra kommuner en åldrande befolkning. Kommunen ska kunna erbjuda olika typer av boende, men mest brådskande är att skapa fler platser i särskilt boende. Att äldre nekas plats på särskilt boende och tvingas bo kvar hemma är inte rätt. Gärna trygghetsboende för de piggare pensionärerna men inte utan att först tillgodose de mest utsattas behov.

Jag anser att äldre – hemtjänst, trygga boenden – och människor med funktionshinder eller socialt utsatta – behöver få mer resurser och högre prioritet. Personalens situation inom dessa områden är besvärlig – deltid, tillfälliga anställningar och delade turer. Tryggheten på jobbet måste stärkas och de delade turerna måste bort.

Jag och mina partkamrater tycker att det är viktigt att välfärden drivs utan vinstintresse, och att välfärdstjänsterna inte blir varor på en marknad. Kommunens invånare bör vara medborgare, och inte enbart kunder. Vi ska inte spara pengar genom att sänka kvaliteten på vård, skola och omsorg. Vi ska säkerställa att skattemedlen stannar inom välfärden. Om vi får ett ökat väljarstöd stärker det möjligheterna att rädda Brunnsparken och att säkerställa en välfärd utan vinstintresse.

 

 

Malin Östh, vänsterpartiet

Första namn på kommunfullmäktigelistan

Ersättare i socialnämnden 2010-2014