Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Har vissa beslut en ”bäst före” stämpel?

De senaste åren har ett flertal ny, om- och tillbyggnader genomförts i Söderköpings kommun. Som exempel kan nämnas Ramunderskolan invändigt och utvändigt, Västra Husby skola, Dalgården, Skönberga skola m fl.

Vid en enkel förfrågan i samband med besök på Skönberga visade det sig att någon planering för utsmyckning inte hade gjorts. Rektorn hade heller ingen vetskap om att det finns beslut om att 1% av byggkostnaden ska avsättas till konstnärlig utsmyckning, enligt ett beslut i fullmäktige 1989-03-16.

Trots att det finns rutiner och riktlinjer för konstnärlig utsmyckning verkar det ändå inte alltid bli genomfört.

Jag vill därför ställa följande fråga till berört kommunalråd, Anders Senestad;

–         Till vilka projekt har det avsatts pengar för konstnärlig utsmyckning motsvarande   1% av byggkostnaden de senaste åren då ett flertal investeringar faktiskt har genomförts?

–         I de fall detta inte har skett – vad beror detta på?

–         Anser du att vissa kommunfullmäktigebeslut har "bäst före" – datum?

 

Söderköping, den 10/1 2009

Marja Bergström (v)