Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

(V) i träffar Torbjörn Olsson, Ramunderstadens nya VD

Vi konstaterade tillsammans att det nu är 17 år sedan Ramunderstaden senast fick bygga i Söderköping.
Men att det nu kanske börjar ”röra på sig”, vilket i sig behövs om vi ska få vår stad att växa och fortsättningsvis vara attraktiv att bo och verka i.

Bernt Schneider , Anders Nyhlén och Björn Grip, Vänsterpartiet Söderköping tillsammans med  Benny Andersson (mp) samlades under kvällen i Ramunderstadens lokaler för en träff och gott samtal med nya Vd´n Torbjörn Olsson, som hälsade oss välkomna och bjöd oss på räkmacka och kaffe.

Samtidigt presenterade han sig, en Linköpingskille som jobbat "på  Verkstadsgolvet i SAAB" som ritingenjör. Därefter konsultfirma, ett tag. Alltmer intresserad av ekonomi, ledde till studier på universitetet. Har jobbat på Boxholmsbostäder några år och dessutom för bostadsbolaget i Karlshamn.

Vi konstaterade tillsammans att det nu är 17 år sedan Ramunderstaden senast fick bygga i Söderköping, men att det nu kanske börjar "röra på sig", vilket i sig behövs om vi ska få vår stad att växa och fortsättningsvis vara attraktiv att bo och verka i.

Några projekt som är på planeringsstadiet och på gång;

Vimman i Brunnsparken (Viggebyvägen). Ramunderstaden driver planfrågan där och hoppas att det ska leda till att det blir möjligt att få bygga bostäder för särskilt boende, kan samordnas med Blå Porten och Dalgården. Positiv inställning i KS-AU. Torbjörn Olsson tänker träffa Karl-Erik Nilsson i föreningen "Oasen" (kooperativ för seniorboende) för att sondera samarbetsmöjligheter.

Busstorget – grusplanen (gamla busstation) här vill Ramunderstaden bygga, om möjlighet ges. HSB:s markanvisningsavtal går ut i månadsskiftet nov/dec. 2008.

Gamla Brandstationens tomt är också intressant för Ramunderstaden.

Torbjörn Olsson  vill gärna se punkthus (max 6 våningar), vilket gör det lättare att få ekonomiskt realistiska boendekostnader, men riktigt var detta byggande skulle ske, finns det inga direkta planer på än.

Även marklägenheter, med hyresrätt, hyfsat centralt kan bli aktuellt.

Torbjörn Olsson belyser också att det finns expansionsmöjligheter för byggande, exempelvis på Mariehovsområdet, i Mogata och på Skönbergaområdet (norr om skolan)

Ramunderstadens styrelse fungerar nu bra, och har enligt Torbjörn fått en bra sammansättning med 3+3 ledamöter, vilka är; Dag Hermelin (m), ordförande,              Peter Karlström ( ) och Bosse Pettersson (s)

Några frågor ställdes under kvällens träff var;

-Finns det avkastningskrav på Ramunderstaden ?

Ja, Det finns outtalade krav, ca 400-450 tkr (bankräntan+1,5%). Dessutom betalar Ramunderstaden en borgensavgift på ca 300 tkr för ett borgensutrymme på max 150 mkr.

– Är det möjligt att Ramunderstaden bygger hyreslägenheter eller bostadsrätter i St Anna?

I dagsläget, nej, på grund av att det blir väldigt dyra lägenheter med tanke på markpriser bland annat. Inte realistiskt.

– Hur är det med kompetensen i Ramunderstaden ?

Vi har varit väldigt konsultberoende, men det hålle rpå at ske förändringar…

Vi tackade för en informativ timma och räkmackan, bytte visitkort och önskade Torbjörn Olsson lycka till i fortsättningen.

Vi lovade att om vi kommer i majoritetsställning se till att aktivt gå in för att ha platser i Ramunderstadens styrelse. Vi ger vårt fulla stöd till nybyggnation av hyresrätter i Söderköping

 Vid tangenterna, Björn Grip