Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

(v) och (s) reserverar sig mot att Söderköpings kommun ska införa vårdnadsbidrag

På Barn- och Utbildningsnämndens sammanträde torsdagen den 5 juni 2008 beslutades det om ett förslag till kommunfullmäktige om att ett kommunalt vårdnadsbidrag ska införas från och med 1 januari 2009. Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter valde att reservera sig mot beslutet.

 Socialdemokraterna och vänsterpartiet menar att vårdnadsbidraget riskerar att allvarligt urholka kvalitén i barnomsorgen. I beräkningsunderlaget som Barn- och Utbildningsförvaltningens tjänstemän lagt fram uppskattas att ca. 30 föräldrar kan komma att ansöka om vårdnadsbidrag, som inte finns i den offentligt finansierade barnomsorgen i dagsläget. Det uppskattas också att det kommer kosta ca. 25 % av en tjänst att administrera vårdnadsbidraget.

 

–  "Det är en kostnad på ca. 1,6 miljoner utan att det går att spara in en krona på barnomsorgen. Det betyder en kraftig urholkning av den allmänna förskolans resurser med minskad personaltäthet och större barngrupper som följd om man väljer att ta pengarna från barnomsorgens budget", säger Mattias Ravander (s) som är 2:e vice ordförande i nämnden

I reservationen skriver man också att ett införande av vårdnadsbidraget också är många steg tillbaka i arbetet med att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män. Erfarenheter från Norge som har haft en form av vårdnadsbidrag visar att en överväldigande majoritet av de som tar ut vårdnadsbidrag är kvinnor. Vårdnadsbidraget blir med andra ord en legitimering som gör att fler kvinnor kommer ännu längre från arbetsmarknaden.

Kommunfullmäktige väntas fatta beslut den 25 juni.

Kontaktpersoner:

Gruppledare Mattias Ravander (s), [email protected], 0761-461865

Björn Grip (v), [email protected], 070-5409579