Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Rädda vården!

Svensk hälso- och sjukvård genomgår just nu en grundläggande förändring. Det är en förändring som går snabbt och utan någon större debatt. Detta är mycket oroväckande och om utvecklingen inte hejdas kommer Sverige inom några år inte ha en sjukvård som i första hand ger vård till de med de störst behov utan de som kan betala för sig.

 Sverige har länge haft ett sjukvårdssystem som varit effektivt och mycket framgångsrikt. Alla medborgare har fått vård på likartade villkor och bedömts enbart utifrån sina behov. Under det borgerliga styret är denna modell under avveckling. Vad vi ser är omfattande privatiseringar och omorganiseringar av hälso- och sjukvården. Detta kommer leda till att de som idag har en god ekonomi och en god hälsa kommer att få en bättre hälso- och sjukvård. Dock kommer de med låga inkomster och sämre hälsa att få sämre tillgång till en god hälso- och sjukvård. Dagens hälso- och sjukvårdspolitik är en politik för ökade orättvisor där resurser tas från de fattiga och ges till de rika.

I Östergötland genomförs nu omfattande privatiseringar av vården liksom att man har långtgående planer på att införa en så kallad kundvalsmodell inom primärvården. Vi vet av erfarenheter att detta kommer att fördela vården mer orättvist än idag liksom att dessa förändringar kommer att göra hälso- och sjukvården dyrare utan att människors hälsa förbättras.
 
Det är inte svårt att förutse att dagens borgerliga politik kommer leda till en situation där hälso- och sjukvårdspolitiker på högerkanten kommer att hävda att resurserna inte längre räcker till, vilket också är en naturlig följd av deras politik. Istället kommer de, även om de idag förnekar att de önskar denna utveckling, att peka på att alla måste ta ett större ansvar för sin egen hälso- och sjukvård genom bland annat privata sjukförsäkringar.
 
Vänsterpartiet menar att det finns en annan väg att gå. Vi kan fortsätta att bygga ut vårt nuvarande demokratiskt styrda system till att än bättre än idag möta människors behov. Det är därför viktigt att vi redan idag kan starta debatten och arbetet för att rädda sjukvården från den borgerliga politiken. I Östergötland arbetar vänsterpartiet för en välutbyggd offentlig sjukvård som sätter medborgarnas behov i centrum. För att detta ska bli verklighet krävs det gemensamma ansträngningar där vi tillsammans kan bestämma över framtidens utveckling inte en borgerlig politik som syftar till att skapa ett i grunden annat system.

 

Vänsterpartiet i Östergötland

 

Sirpa Mikkola-Karlsson, Distriktsordförande

Lotta Heelge, gruppledare landstinget i Östergötland