Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Verksamhetsberättelse 2006 för Vänsterpartiet i Söderköping

Åter blickar vi tilbaka på ett verksamhetsår, ett år med ett omtumlande val.. nu blickar vi framåt..

Verksamhetsberättelse 2006 för vänsterpartiet i Söderköping:

Vi i vänsterpartiets lokalavdelning började valåret med att arbeta med vårt lokala valprogram.

Gemensamt skrev vi och enades om ett förslag till program, som vi fick illustrerat av konstnären Janne Bergström och lät sedan trycka detta på kommunkontoret.

Marja Bergström deltog, som ordförande i två ordförandeträffar under våren på V- distriktet då valet förbereddes. Därefter sköttes vi oss själva. Vi målade vårt valskåp rött – Vi vet var skåpet ska stå – och började sedan i valrörelsen att gå ut och gå med skåpet på en kärra och dela ut broschyrer och samtala med folk.

Den idén som vänsterpartiet lanserade, genom Anders Nyhlén, för andra valet i rad, om att alla partier gemensam skulle på Hagatorget diskutera vissa gemensamma frågor t ex  skola- barnomsorg, boende o s v, kom så långt att den diskuterades i en grupp politiker från alla partier, men sedan blev det stopp.

Jonas Sjöstedt, vänsterpartist och eu-parlamentariker besökte Söderköping två gånger under året – en gång på våren och en gång i september – i valrörelsen. Första gången kom Jonas Sjöstedt som present till socialdemokraterna i Söderköping, som fyllt 100 år året innan. Vår present till socialdemokraterna, vars fest vi var inbjudna till genom ordföranden, var en föreläsning av Jonas Sjöstedt om Sverige, Europa i globaliseringsperspektivet. Presenten blev väl emottagen – både av socialdemokrater och vänsterpartister.

Drogkampen, en av de få inslagen inför valet med alla partier, vanns stort av oss i Vänsterpartiet. Laget bestod av Christina Larsson, Anders Nyhlén och Björn Grip.

Andra gången i valrörelsen, debatterade Jonas med den lokale Anders Senestad på uteserveringen på  LaUva i solskenet en lördag i september. Debattledare var Mattias Ravander, IOGT, och debatten rörde EU och alkoholpolitiken. Den var  välbesökt och riktigt underhållande.

I valet fick vi i stort sett lika många röster som i förra valet – vi tappade ett tio-tal, men tappade ändå ett mandat genom att majoriteten året innan minskat fullmäktige med 6 mandat. Två ordinarie och två ersättare fick vänsterpartiet.

Under året har vi fått två nya och aktiva medlemmar, Björn Grip och Bernt Schneider. Björn tog vid i BUN redan innan valet efter Helena Boethius.

Vi förhandlade med S och mp efter valet: och resultatet blev 1 ordinarie och en ersättare i KS,

1 ordinarie i Socialnämnden, 1 ordinarie i BUN och ersättare i AU-BUN, 1 ersättare i Bygg och Miljö, 1 ersättare i valberedningen och 1 ordinarie och 1 ersättare i valnämnden. I arvodeskommittén, i Demokratigruppen och Hälso- och Trygghetsrådet har varje parti 1 plats.

Under föregående år hade vi ett antal interpellationer och fick bifall på en motion om Skönhetsråd. Medlemsmöten har hållits cirka 10 gånger under året – inför varje KS.

För styrelsen

Marja Bergström, ordförande