Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Gör det möjligt att tidigarelägga förbifart Söderköping på E22,an

Numera har politikerna i Söderköping enats om att den livligt trafikerade E22;an ska få sin nya sträckning väster om stan.
Det har dock inte medfört att den aktuella sträcknignen är införd i Vägverkets planering, vilket är en stor besvikelse.
Det är en stor vinst för hela länet om trafikpulsådern E22;an, i östra länsdelen fungerar smidigt.

Gör det möjligt att tidigarelägga förbifart Söderköping på E22:an

Genom att göra E22 mellan Norrköping och Söderköping trefilig med vägräcken i stället för en satsning på fyrfilig motorväg kan vägen byggas till mindre än 10% av kostnaderna och dessutom bli minst lika trafiksäker. Byggprocessen blir också betydligt kortare.

Om politikerna i östra länsdelen kan bli överens om detta borde det finnas ett förhandlingsutrymme i de fortsatta diskussionerna med Vägverket kring ett tidigareläggande av förbifart Söderköping. Det skriver vänsterpartisterna Marja Bergström, Björn Grip och Anders Nyhlén i ett debattinlägg.

Numera har politikerna i Söderköping enats om att den livligt trafikerade E22:an ska få sin nya sträckning väster om stan. Det är bra. Det har dock inte medfört att den aktuella sträckningen är införd i Vägverkets planering, vilket är en stor besvikelse.

 Trafiksituationen är besvärande långsam till förfång för den östra länsdelens utveckling där snabba och säkra transporter är ett måste. Söderköpings stad klyvs och kommunen hindras i sin bebyggelseplanering och utveckling. Den tunga trafiken skapar vibreringar som gör den kulturellt ömtåliga innerstans bebyggelse sårbar. Försämrad miljö och ökad otrygghet, inte minst för barn och ungdomar, är ytterligare en konsekvens när trafikströmmarna ökar. Trafikökningen beräknas öka från 12-tusen fordon per dygn år 2002 till 16-tusen per dygn år 2020. Variationerna mellan sommar och vinter är stora. Idag är genomsnittet sommartid 18.000 fordon per dygn. En semesterdag passerar idag 24.000 fordon och om inget görs närmar vi oss snabbt 30.000 fordon och en körtid genom Söderköping kommer att ta 1,5 timme eller mer. En trafikinfarkt ligger väldigt nära.

 Oavsett nödvändigheten av en förbifart finns det anledning att agera för en kraftig satsning på kollektivtrafik, inklusive spårbundna lösningar mellan Norrköping och Söderköping. Detta för att begränsa ökningen av bilåkandet och därmed förknippade miljö- och hälsorisker. Kompletterat med en cykelväg skulle detta vara ett folkhälsoalternativ som ytterligare förbättrar valfriheten när det gäller pendlingsmöjligheter.

 Det finns ändå många skäl att påskynda förbifarten förbi och utanför Söderköping. Vi i vänsterpartiet ser att det kan finnas en möjlighet. Staten har svårigheter att finansiera alla vägobjekt och måste naturligtvis göra hårda prioriteringar. Samtidigt har lokalpolitikers krav på fyrfiliga motorvägar ibland oreflekterat gjort vägbyggen onödigt dyra. Häromåret visade flera utredningar att försöken med trefiliga motorvägar, med mitträcke och växlande omkörningsfiler har slagit väl ut. Trafikolyckorna minskade påtagligt. Kostnaderna blir högst 10% av vad fyrfilig motorväg kostar och dessutom blir byggprocessen en tiondel av tiden för vad ett motorvägsbygge tar i anspråk.

 Som vi ser det finns det en möjlighet för länet, och i synnerhet östra länsdelens politiker, att påverka Vägverket att tidigarelägga förbifart Söderköping. Detta genom att samfällt dra tillbaks kravet på fyrfilig motorväg mellan Norrköping och Söderköping och därmed skapa utrymme för finansiering och en tidigareläggning av vägsträckan förbi Söderköping.

 Det finns anledning att agera snabbt. Valdemarsvik hindras i sin utveckling som förutsätter snabba förbindelser till Norrköping. Skärgårdsturismen dras med problem. Irritationen i de stående bilköerna sommartid blev inte mindre trots förra kommunalrådet Barbro Tjärnströms idoga broschyrutdelande i bilköerna förra sommaren med uppmaning att ta en paus i Söderköping.

 Det är en stor vinst för hela länet om trafikpulsådern, E 22, i östra länsdelen fungerar smidigt. Därför är det bättre, om Vägverket kan förmås att ta in förbifart Söderköping i vägplanerna före 2020, än att bygga en ny och dyr motorväg.

 Marja Bergström                      Björn Grip                            Anders Nyhlén