Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Är vi i Söderköping beredda att solidariskt vårt ansvar för att kunna ta emot ökat antal flyktingar ?

Söderköping är känt för att ha ett bra flyktingmottagande. det finns ett stort engagemang och kunnande bland personal som arbetar med flyktingintroduktion. trots detta har kommunen sagt nej dom senaste åren till att ta emot fler flyktingar, bland annat med hänsyn till boendesituationen i kommunen.
Är kommunalråd Magnus Berge beredd at ge Integrationsverket positiva signaler och besked beträfande Söderköpings ansvar för flyktingmottagande ?

Är Söderköping berett att solidariskt ta sitt ansvar för att kunna ta emot ökat antal flyktingar?

Söderköping är känt för att ha ett bra flyktingmottagande. Det finns ett stort engagemang och kunnande bland den personal som arbetat med flyktingintroduktion. Vad jag förstår har emellertid kommunen de senaste åren sagt nej till att ta emot fler flyktingar, bland annat med hänvisning till boendesituationen i kommunen.

Det är en undanflykt som är vanlig bland välmående förortskommuner och en bekväm undanflykt inför ett ansvar som kräver samverkan mellan stat och kommunsektorn. Nu planeras för nya bostäder i vår kommun och det borde vara möjligt att i det sammanhanget skapa beredskap för att Söderköping tar sitt ansvar för flyktingmottagande. Detta är viktigt i en situation där flyktingströmmarna från krigshärjade länder ökar och ställer krav på solidaritet från ett förhållandevis välmående Sverige. Det torde inte heller vara obekant att krav på lagstiftning kan bli aktuellt om inte kommunsektorn gemensamt tar sitt ansvar. Detta för att undvika en alltför stor press på de kommuner som redan idag tar emot en stor andel flyktingar. Risken för ghettoisering och därmed kriminalitet och våld mellan rivaliserande gäng med olika etnicitet växer om inte alla kommuner hjälper till. I stället bör ett bra flyktingmottagande och en jämn fördelning av ansvaret – i länet och i hela landet – kunna bli en stor tillgång för Sverige. Ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet är en positiv möjlighet där bristen på arbetskraft, inte minst inom välfärdssektorn, annars riskerar att snabbt bli besvärande.

 Jag vill med hänvisning till ovanstående fråga Magnus Berge;

–  Delar du min bedömning av vikten av ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet bland landets och länets kommuner?

–  Är du beredd att ge Integrationsverket positiva signaler och besked beträffande Söderköpings ansvar för flyktingmottagande?

Marja Bergström (v)