Vänsterpartiet Söderköping

Arkiv

Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Sortera inlägg

Kongresseminarium 2008 Arbetets museum 6-7 juni

Vad vill vänstern idag och i framtiden?
Vänsterpartiet vill bjuda in alla som är intresserade av vänsterns utveckling att delta i samtal och diskussioner kring framtidens vänster.

  

Kongresseminarium 2008     Arbetets museum 6-7 juni

 

 Vad vill vänstern idag och i framtiden?

Vänsterpartiet vill bjuda in alla som är intresserade av vänsterns utveckling att delta i samtal och diskussioner kring framtidens vänster. Därför ordnar vi i samband med partiets kongress ett öppet seminarieprogram där alla är välkomna att delta.

Alla är välkomna    .    Fri entré

 Fredag 6 juni

11.00 – 12.00  Förändring – samtal med Lars Ohly

Vänsterpartiet håller kongress i tre dagar men vad är det man vill? Kongressparollen är förändring men vad är det för förändring som vänsterpartiet vill ha egentligen? Här bjuds på en inledande diskussion kring vänsterpartiets framtid.

Lars Ohly samtalar med Widar Andersson, politisk redaktör Folkbladet

13.30 – 14.30  Kamp mot extremhögern

Extremhögern vinner mark. I senaste valet gjorde Sverigedemokraterna sitt bästa val någonsin. Hur ska vänstern kunna arbete för att förhindra en utveckling som har skett i många andra Europeiska länder. Diskussionen kommer att föras utifrån erfarenheter och exempel från flera olika länder. Seminariet hålls på engelska.

Medverkande: meddelas senare. Moderator: Anders Neergaard

14.30 – 15.20  Feministiskt självförsvar

Prova på feministiskt självförsvar med utbildade instruktörer. Mer information kommer senare.  Aktiviteten hålls i Alvasalen.

arr: Ung Vänster

14.40 – 15.20  Männen och feminismen

Mer information kommer senare.

Arr: Ung Vänster

15.30 – 16.30  Förändring underifrån

Radikala samhällsförändringar måste byggas underifrån med ett brett folkligt stöd. Vänstern måste utveckla sina metoder och strategier för detta. I ett samtal presenteras olika erfarenheter kring hur framgång kan nås.

medverkande: Stig Henriksson, kommunalråd Fagersta, Tamara Spiric, gruppledare Umeå och Murad Artin kommunalråd Örebro. Moderator: Aron Etzler, chefredaktör Flamman.

Arr: Vänsterpartiets SKL-grupp 

16.30- 17.30   Rätt till kunskap

Socialistisk Debatts senaste nummer om handlar om vänstern, skolan och kunskap. Gästredaktörerna Mats Öhlin och Emil Lindahl Persson diskuterar rätten till kunskap och bildning och vägar för vänstern ut ur ställningskriget mellan "ordning" och "flum".

Medverkande: Mats Öhlin, skolchef i Haninge och medlem i vänsterpartiets arbetsgrupp för utbildningspolitik, il Lindahl-Persson, tidigare redaktör för Kritisk Utbildningstidsskrift och Flamman. Arr: Socialistisk debatt

Lördag 7 juni

10.00 – 10.45  Vänstern och sjukvården

Den svenska sjukvården genomgår nu ett gigantiskt systemskifte. Vänsterns alternativ till privatiseringar och försämringar måste presenteras så snart som möjligt. Har tar vi ett första steg för att rädda vården.

Medverkande: Elise Norberg, partistyrelsen, Birgitta Sevefjord oppositionsråd Landstinget i Stockholms län och Elina Linna, riksdagsledamot. Moderator: Lotta Heelge, gruppledare landstinget i Östergötland

12.15 – 13.15  Medan revolutionen dröjde

Medan revolutionen dröjde, som är Torbjörn Tännsjös senaste bok, skildrar vänstern i Nacka och dess politiska kamp under hundra år – genom storstrejk, världskrig, partisplittringar, kalla krigsår, 68-uppsving fram till dagens borgerliga dominans. I arbetet med boken har även hemligt Säpo material lagts fram och Tännsjö menar att ett slags östtysk situation präglade i detta hänseende Nacka – och förmodligen hela Sverige.

Medverkande: Torbjörn Tännsjö

13.30 – 14.30  Kultur för samhällsförändring

Vänstern behöver en ny radikal kulturpolitik. Vänsterpartiet har tillsatt en arbetsgrupp som ska utveckla detta vilket bland annat kommer att diskuteras under seminariet. Mer information kommer senare.

14.45 – 15.45  Ett annat samhälle är möjligt – LO:s välfärdsplattform

Fackföreningsrörelsen ska gå i täten för organiserat motstånd mot den svenska borgerlighetens nedmontering av vår välfärd. Vi vill med arbetet ge vår syn på samhällsutvecklingen och välfärden. Vi bildar inte plattformen med främsta intresse att byta regering. Vi bildar plattformen för att vi vill byta politik.

Facket ska nu ta steget att bygga nya politiska allianser, samarbeta med och knyta kontakter med
andra organisationer/nätverk som miljörörelser, vänsterpartister, ungdomar och aktivister från nya sociala rörelser.
Medverkande: KG Westlund, ombudsman LO Stockholm

16.00 – 17.00  Mig äger ingen

Mig äger ingen är Åsa Linderborgs berättelse om uppväxten med sin ensamstående pappa, härdare vid Metallverken i Västerås. En berättelse klasstillhörighet, manlighet och utanförskap. Om alkoholens makt och en dotters vånda. Drömmen om förändring står mot rädslan att sticka ut. Humorn blir en vardagsstrategi för en brokig arbetarsläkt under folkhemmets storhet och fall.

medverkande: Åsa Lindeborg, författare och kulturchef Aftonbladet. Arr: Flamman

Alla seminarier hålls i Folksamsalen om inget annat anges.

Programmet kan komma att ändras. Fler programpunkter kan tillkomma. Detta kommer att anslås via vänsterpartiets hemsida samt i anslutning till kongressen.

Arbetets museum har samtliga utställningar öppna klockan 11.00-17.00 båda dagarna. För mer information om aktuella utställningar www.arbetetsmuseum.se <http://www.arbetetsmuseum.se>

Luftslott och glädjekalkyler i Söderköping

Familjen Senestad, de ledande moderaterna, och deras koalitionsbröder i den borgerliga majoriteten bygger sin budget på orealistiska förutsättningar och underskattning av kostnader.

I budgeten – som ska debatteras på kommunfullmäktige den 25 juni, långt efter det att de reella besluten fattats i kommunstyrelsen – är förutsättningarna;

– att befolkningen ska öka i en situation där de senaste faktiska siffrorna pekar på en befolkningsminskning,

– att löneuppräkningarna är underskattade,

– att inga avsättningar till kommande pensioner görs,

– att byggandet av flerbostadshus ska komma igång, vilket har upprepats i flera år.

Alla ovannämnda förutsättningar är i högsta grad orealistiska.

Det går inte att åstadkomma en befolkningsökning om det inte finns någonstans att bo!

Det stora problemet är att många som idag skulle vilja lämna sina villor inte har någon hyres- eller bostadsrätt att flytta till, om man inte flyttar till Norrköping eller annan kommun, förstås. Det är tragikomiskt med HSB:s skylt vid gamla busstationen – Här byggs 60 nya lägenheter år 2006, som blev 2007 som blev 2008…sannolikt blir inte bygget av i år heller!

Den under förra året avslutade lönerörelsen gav ett förhållandevis och välförtjänt gott utfall för stora kvinnodominerade löntagargrupper i offentlig sektor. Tyvärr underskattar Söderköpings borgerliga majoritet kostnaderna.

Vidare är avsättningarna till framtida avtalspensioner obefintliga.

De hanteras inom finansförvaltningen när pensionerna ska betalas ut.

Med tanke på att dessa kostnader stiger kraftigt – från dagens 7,5 miljoner till närmare det dubbla år 2021 – vore det klokt att göra avsättningar för detta.

Det är också allvarligt att detta förhållande inte tydliggörs i budgetdiskussionerna. Medvetenheten om pensionsskulden bland förtroendevalda blir därigenom svag och möjligheterna till att göra realistiska bedömningar beträffande helheten i budgeten blir begränsad.

Dessutom är socialnämnden fortfarande underfinansierad. Det finns ett behov av gruppboende som inte tillgodoses, vilket leder till onödigt långa och dyra vistelser på Vrinnevisjukhuset. Vidare arbetar för få människor på äldreboendena, med anställningsvillkor som bygger på ofrivillig deltid.

Det välfungerande och uppskattade arbetsschemat med 3-3-systemet (3 arbetsdagar följt av 3 lediga dagar, oavsett helgdagar) på demensboendet på Birkagården skrotas nu, trots minskade sjukskrivningar och trots personalens protester.

Till råga på allt detta vill den borgerliga alliansen sänka skatten, två år i rad dessutom. Kontentan av allt detta blir ett konstaterande att den borgerliga alliansen ägnar sig åt att bygga luftslott och gör glädjekalkyler. Vi kan konstatera att det är den borgerliga majoriteten som flummar ut när det gäller ekonomin, något man annars gärna brukar anklaga andra partier för att göra.

Vänsterpartiet och miljöpartiet har gemensamma utgångspunkter i sin kritik av den nuvarande majoriteten.

Vi har bestämt oss för att driva gemensamma frågor och samarbeta när det gäller att ta initiativ och lägga motioner.

Efterhand kommer vi också att skapa en gemensam plattform i budgetar och i en kommande valrörelse. Allt för att öka oppositionens slagkraft.

Marja Bergström, vänsterpartiet                        Friedrike Gerlach, miljöpartiet

Ledamot i kommunstyrelsen                              Ledamot i kommunstyrelsen

Demonstrera på 1:a maj . Den Internationella arbetarrörelsens dag

Kom gärna med och demonstrera på 1 maj den internationella arbetarrörelsens dag
och gör din röst hör mot alla orättvisor i samhället.
Du kanske är trött på alla privata vårdföretag som har miljonvinster på att bedriva äldreomsorg eller kanske på a-kassans överfinansiering.

Vi har inte något eget 1 maj firande i söderköping, så alla ni som vill ansluta gör det tillsammans med våra kamrater i Norrköping

Demonstrera på 1:a maj
den Internationella arbetarrörelsens dag

Plats: Nya Torget- Norrköping

Arrangör: Vänsterpartiet och  Ung Vänster Norrköping

Årets Första maj kommer som vanligt att bli en fest! Här kommer schemat för dagen

11.00 Samling på Nya Torget, fika, musi k, försäljning av 1a maj nålar, etc.

11.45 Avmarsch

12.00 – 14.30  Aktiviteter på Hörsalen .

Talare:  Lotta Heelge, gruppledare landstingsgruppen
             Taher Pelasayed, Ung Vänster
             Kerstin Hildebrand, kommunalråd
             Mona Olsson, ordförande

Underhållning: Jan Hammarlund
                       Kören Stöne

Fika även på Hörsalen. Försäljning av böcker, nålar, etc.
Radio Mistral kommer att sälja chilenska piroger.

Månadsrapport Mars 2008 från vår röst i Riksdagen

Ska försöka redogöra för det som hänt på ett kort men ändå fylligt sätt. Både det rent praktiska och lite av det politiskt mest intressanta.
Månaden började med ett intressant möte med Vänsterns Internationella Forum där vi redogjorde för läget i vårt Palestinaprojekt.

Vi ligger bra till och har stort förtroende för hur vi arbetar och det resultat vi nått. Mötet låg bra eftersom vi, jag och Irja Berglund, åkte till PPP:s kongress veckan efter. PPP är alltså Palestinians Peoples Party, vårt systerparti i Palestina.

Jag åkte som Vänsterpartiets representant och Irja som representant för projektet. En kongress som var en upplevelse utöver det vanliga. PPP har inte haft kongress på 10 år, p.g.a. ockupationen naturligtvis, så det var dags.

Våra vänner var väldigt glada och också spända över hur man skulle klara av att arrangera en kongress. Det fanns också en hel del politiskt strategiska beslut att fatta.

Enligt både min, Irjas och framför allt våra palestinska vänners syn på saken, blev det en mycket lyckad kongress. De nödvändiga besluten blev bra och arrangemanget fungerade.

Man arrangerade kongressen på 3 ställen; i Ramallah på Västbanken, i Gaza och i Libanon samtidigt med kommunikation emellan för att samtidigt rösta och ta olika beslut.

Ett tufft arrangemang, också på grund av ockupationen naturligtvis, men det fungerade. Lite ovanliga inslag för en svensk kan noteras. Ett exempel är disciplinen när det gäller talarordning. Svårt att urskilja om det fanns någon talarlista.

Eftersom det bara fanns 2 mikrofoner att tillgå så trängdes talarna framme vid podiet och en del gick helt enkelt fram och "ställde sig i kö".

Det hände också att några talare helt enkelt gick fram och greppade mikrofonen och talade. Lite känsla av "polsk riksdag" då och då. Men, det funkade. Alla beslut och val genomfördes på ett bra sätt och enligt reglerna.

Sammantaget så blev det en bra kongress som lade grunden till ett framtida arbete där PPP kommer att kunna utveckla en bra politik.

Veckan efter hemkomsten var en "vanlig vecka". Möte om fildelning, som kommer att vara en stor fråga i vår, en debatt i ett Kulturutskottsbetänkande och ett EU-nämndsmöte, där jag nyligen blev invald som ersättare. Eftersom EU-nämndsmötena kan vara rätt många och ofta genomförs på fredagar har vi upptäckt att det behövs fler som delar på det uppdraget.

15 mars genomfördes vårt distriktsårsmöte. En problemfri tillställning. Vi besöktes både av Marianne Ericsson från Jönköping, VU-ledamot och "vår" KABEP-kontakt, och Josefin Brink från Riksdagen. Josefin är Riksdagsledamot från Stockholm och min arbetskamrat i Arbetsmarknadsutskottet. Marianne pratade både om Partistyrelsens verksamhet och kongressen som nu närmar sig. Josefin pratade om arbetsmarknadspolitik och hur vi arbetar med det, framför allt i Riksdagen.
Vi tog en verksamhetsplan som ser spännande ut och gjorde en del val. Jag blev invald som ledamot i Distriktsstyrelsen, blir spännande att få delta i det arbetet som "riktigt vald".

Veckan före påsk var plenifri vilket innebär att man kan jobba mer på hemmaplan eller ta uppdrag ute i landet. Jag var hemma och jobbade mycket, förutom ett möte i Norrköpings Hamn- och stuveribolag där jag är styrelseledamot och ett inplanerat planeringsmöte i Stockholm med Palestinaprojektet.

Därefter fick jag tillfälle att fira en avkopplande påsk med mina nära och kära. Hoppas att Ni alla fick samma möjlighet. Kändes som en samling inför en verkligt arbetsfylld vår, vilket jag tog tillvara.

Vi kommer att ha många betänkanden att hantera och debattera. 6-7 stycken i Arbets-marknadsutskottet och lika många i Kulturutskottet. Dessutom kommer jag att ha resor till Gotland, Jönköping, Kalmar (där jag blir 1:a-majtalare) m.fl. ställen.
Veckan efter påsk var en "vanlig" vecka igen.

Jag var på besök på Agroetanol i Norrköping på fredagen, ett mycket intressant besök, och åkte ner för att deltaga i, och leda, Jönköpingsdistriktets årsmöte i Nässjö på lördagen.

På söndagen var det så äntligen dags för uppstart i Allsvenskan! Jag var med mina söner och tittade på IFK Norrköpings återkomst i societeten. Ingen vidare start eftersom man fick stryk av Djurgården med 1-2. Värre var dock att spelet haltade lite grann. Tror att de får problem med att hänga kvar. Behöver nog komma igång och så småningom inrikta sig på att undvika strecken i bottenträsket. Kan tänka mig att de första 5-6 matcherna kommer att visa var i tabellen de kommer att få fightas.

De viktigaste politiska frågorna har varit framför allt, för mig i alla fall, situationen i Palestina och utförsäljningen av Vin&Sprit.
Palestina är ju, på något sätt, alltid aktuellt. När vi var nere inträffade den hemska skolskjutningen i Jerusalem bl.a. Situationen blir inte bättre, allt löper på mot ett etniskt rensat Palestina verkar det som.
När det gäller utförsäljning av statliga bolag löper det också på. Vi har ju varit, och är, väldigt kritiska mot alla de utförsäljningar som genomförts och är på gång. Svenska folkets tillgångar säljs ut.

Dessutom är det välskötta företag vilket bevisar att det faktiskt går att ha statliga företag som fungerar bra. Det innebär att det handlar om ideologiska skäl till försäljningarna eftersom det motbevisar borgarnas tes om att staten är en dålig förvaltare av företag.

Systemskiftet bekräftas också av att man inte tänker använda  pengarna i investeringar i branscher som blir viktiga i framtiden, t.ex. miljö, utan använder dem för att betala av på statsskulden. Detta görs troligen för att ge utrymme för fler skattesänkningar i framtiden.

Till sist, kamrater, nu ser jag fram mot den riktiga våren. Värmen har kommit, hoppas den stannar. Snart är vi framme vid första maj. Tänk vad tiden går fort ändå.
Hoppas Ni alla får en bra vår.

Ladda för första maj och så småningom en kanonkongress i Norrköping i början av juni!

Torbjörn Björlund
Din röst i Riksdagen

Torbjörn Björlund
Riksdagsledamot (v)
Tel. 08-786 60 27
Mobil. 070-243 13 01
[email protected]

Håll Söderköping rent !

Det är betydande skillnad jämfört med vad som var fallet efter
70-och 80-talens ”Håll Sverige rent”- kampanjer.
Vi är säkert många som genom åren stolt konstaterat hur rent och snyggt det är i vårt land jämfört med i andra länder. Men det har blivit sämre och Sverige framstår inte längre som outstanding.

Konsumtions- och förpackningsvolymen har ökat, men det är också en ny generation som vuxit upp och inte har varit med om någon renhållningskampanj.

Förutsättningarna för att på lämpligt sätt göra sig av med växande skräp- och sopberg har på många håll inte hållit jämna steg med den ökade volymen förpackningar och emballage – så är fallet här i Söderköping.

Det finns ett antal konkreta brister som relativt lätt kan avhjälpas;

–         Kommunalt stöd till fastighetsägare som arbetar med kompostering ett  förslag som vänsterpartiet fört fram tidigare och fått stöd för i fullmäktige.

–         Grovsopshämtning tre gånger om året är otillräckligt, många Söderköpingsbo  träffas i Norrköping istället när man lämnar sina grovsopor.  

–         Miljöstationerna sköts inte tillfredsställande och blir lätt lokala soptippar, till glädje enbart för kråkor och andra asätare.

–         Antalet skräpbehållare i stan är alldeles för få och töms alldeles för sällan.

Vi anser att det är dags för en ny "Håll Sverige rent" – kampanj!

I väntan på en sådan tycker vi att Söderköping kan föregå med gott exempel och starta en lokal "Håll Söderköping  rent" – kampanj.

En sådan bör innehålla olika delar, men bör åtminstone ta fasta på fyra delar;

– En medveten "Håll Söderköping rent" – kampanj med tyngdpunkt på miljöupplysning och -fostran för de mindre barnen i förskolan;

– Renhållningslördagar ett par gånger per år då vi försöker få man ur huse att hålla rent på gator, torg och parker;

– Fler skräpbehållare framför allt i tätorterna som också behöver tömmas med större regelbundenhet;

– Fler tillfällen för hämtning av grovsopor och med möjlighet att själv lämna grovsopor under ordnade former i Söderköping på samma sätt som i Norrköping.

– Aktivt stöd till fastighetsägare som vill arbeta med kompostering

Vi föreslår således fullmäktige besluta;

Att fatta principbeslut om att genomföra en "Håll Söderköping rent – kampanj" under en femårsperiod med start 2009;

– Att uppdra åt kommunstyrelsen och dess tekniska utskott att tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden ansvara för planering och genomförande av denna kampanj;

– Att ge kommunstyrelsen och dess tekniska utskott i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra sophanteringen och begränsa nedskräpningen i kommunen i linje med de i motionen nämnda exemplen.

Marja Bergström (v)                       Christina Larsson (v)

Vem beslutar om upphandlingar?

I höstas togs hastigt och lustigt beslut i socialnämnden – eller rent av i dess arbetsutskott – om upphandling av stora delar av äldreomsorgen. Vi har förgäves letat efter tydliga riktlinjer när det gäller befogenheter i kommunfullmäktiges delegations- och arbetsordning. Om sådana inte föreligger säger logiken – enligt min uppfattning – att det är fullmäktige som har det yttersta ansvaret.

  

Därför dessa frågor;

–  Delar du min uppfattning, att det är fullmäktige som har det yttersta beslutsansvaret i denna och andra upphandlingsfrågor av större dignitet, principiellt och/eller ekonomiskt?

–  Vad tänker du vidta för åtgärder för att säkra en offentlig och demokratisk beslutsordning kring;

     a) ovannämnda upphandling?

b) eventuellt andra framtida upphandlingsärenden?

Marja Bergström (v)

( Svar på (V)år interpellation läggs ut här på hemsidan så fort den kommer. / redaktören)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommande evenemang

RSS Andra evenemang på orten