Vänsterpartiet Söderköping

Arkiv

Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Sortera inlägg

Marja Bergström bloggar från Söderköping

Hej .

Jag heter Marja Bergström, är fritidspolitiker och medlem i vänsterpartiet Söderköping.
Jag sitter med som ledamot i i Kommunstyrelsen, ledamot i Kommunfullmäktige och som ersättare i Demokratigruppen . Har även politiskt uppdrag inom Landstinget
Jag kommer att skriva då och då, bloggande med tankevändor kring sånt som engagerar och/eller upprör mig just då.
Det kan vara allt från tidningsartiklar, till företeelser eller beslut tagna inom kommun eller landsting.
Idag vill jag lyfta fram mina tankar och funderingar kring temat; Dåligt med höjda vårdavgifter.

"Den enskilde har ett ansvar för sin hälsa och sin sjukdom. Att med något högre avgifter bidra till vårdens finansiering ser vi som en del i detta ansvarstagande". Det skriver Marie Morell (m) med flera ledande företrädare för den borgerliga alliansen i landstinget i en debattartikel i lördagens  NT.

Bakgrunden är ett förslag till landstingsfullmäktige om att höja avgiften för läkarbesök på vårdcentral från 100 till 150 kr, dvs. en 50%-ig höjning.

"Marginalerna är små mellan himmel och helvete inom dessa tre partier", skriver de vidare. Artikeln också är ett svar på en tidigare artikel från oppositionen som motsätter sig höjningen.

Hur små är marginalerna egentligen? Låt oss se hur situationen ser ut för en inte oväsentlig del, och dessutom en allt större del av befolkningen, de som är beroende av försörjningsstöd från kommunens socialtjänst eller statliga studiemedel från CSN, Centrala Studiestödsnämnden.

Riksnormen för försörjningsstöd till en ensamstående person är 3.650 kr/månad plus hyra. Stödet prövas ingående och man tvingas vända ut och in på sina personliga förhållanden.

Om man studerar, och är berättigad till studiestöd, utgår ett bidrag på 2700 kr/månad under studietiden. Det finns möjlighet att också låna pengar.

Mat och hushållskostnader per dag, som understiger 100 kr är svårt att undvika. Det betyder 3.100 kr/månad. Ett busskort på kollektivtrafiken kostar inom tätorten 530 kr. Återstår 20 kr att köpa Aftonbladet eller Expressen. Plats för en prenumeration på dagstidning som egentligen ingår i riksnormen, finns det inte. Några inköp av kläder eller andra konsumtionsvaror finns det inte heller utrymme för. Det blir att vända sig till Lions eller Röda Korset för att skaffa sig en ytterrock.

Exemplet är inte extremt. Det är villkoren för många vuxenstuderande, inte minst för många unga och för människor med invandrarbakgrund.

Det är också människor med låg utbildning och människor från andra kulturer, som har sämst hälsa. Och som av den borgerliga alliansen förväntas ta ett större ansvar för sin hälsa. Vilka möjligheter har man till det?  En sak är klar; Det finns stora skillnader när det gäller förutsättningar och möjligheter att leva hälsosamt.

Jag ska ge ett exempel:

Anta att du som vuxenstuderande väljer att avstå från periodkort inom kollektivtrafiken för att få utrymme för lite mer än det nödvändigaste. Dina möjligheter att då välja matbutik begränsas därmed till närområdet. Den som studerat utbudet i olika livsmedelsaffärer kan konstatera, att det är en betydande skillnad i kvalitén på utbudet mellan exempelvis Netto och Liedl å ena sidan och Hemköp och Konsum å den andra. Däremot är prisskillnaden inte så dramatisk. Men Hemköp och Konsum etablerar sig inte i exempelvis Skäggetorp i Linköping eller Hageby i Norrköping, där många av de fattigaste invånarna bor och som samtidigt har störst ohälsa.

Detta är bara ett exempel på att förutsättningarna att ta ansvar för sin hälsa varierar kraftigt beroende på de inkomster och andra villkor som olika sociala klasser lever under.

Så kära Marie Morell – du har förvisso rätt i att marginalerna är små mellan himmel och helvete. Åtminstone gäller det vissa sociala grupper. Grupper vars villkor du har bristande kunskap om och därmed svårt att visa inlevelse och empati. Det kan, som i detta fall, leda till ett dåligt beslut om höjda avgifter i vården.  Det är inte rimligt.

 Marja Bergström (v), landstingsledamot

Söderköping

Inbjudan till ”Öppna samtal på Stinsen”

Ett första möte blir det med Stig Henriksson, kommunalråd (v) med egen majoritet, från Fagersta, som inleder på temat ”En politik för kommunens bästa”.
Han kommer söndagen den 19/10, kl 14 till kommunbiblioteket ”Stinsen”

Vi tar nu tillsammans ett initiativ för att få till stånd offentliga öppna möten kring radikala och spännande kultur- och samhällsdiskussioner i Söderköping.
 
Ett första möte blir det med Stig Henriksson, kommunalråd (v) med egen majoritet, från Fagersta, som inleder på temat ”En politik för kommunens bästa”. Han kommer söndagen den 19/10, kl 14 till kommunbiblioteket ”Stinsen”, där även övriga möten kommer att äga rum.

Bland övriga som kommer framöver märks Åsa Linderborg, författare och biträdande kulturchef på Aftonbladet och Göran Greider, samhällsdebattör och författare.

För ytterligare upplysningar:

Björn Grip (v)                         Benny Andersson (mp
Mobil 070 – 540 95 79

Slå vakt om det offentliga rummet

I Söderköping har det aldrig funnits ett Folkets Hus.
Visserligen fanns en gång den klassamarbetsinriktade Arbetarföreningen som huserade i det som numera är Göta Salonger.
Även där kostar det idag förhållandevis mycket att hyra lokal för olika evenemang.
Den enda möjligheten att träffas mer än 30 personer utan dyra kostnader, är i kommunens bibliotek, ”Stinsen”.
Det blir för övrigt också den lokal som vänstern och miljöpartiet i kommunen samt ABF kommer att använda sig av för sin ny-startade föreläsningsförening och mötesserien ”Nyfiken på” – första mötet nästa söndag, 19/10 kl. 14 då Stig Henriksson, framgångsrikt kommunalråd i Fagersta kommer och pratar på temat ”En politik för kommunens bästa”.

En gång i folkrörelsernas barndom byggde man Folkets Hus, detta för att säkra möjligheterna att hålla möten utan att riskera konflikter med ordningsmakten. Idag tvingas vi konstatera att allt fler Folkets Hus-lokaler säljs ut, alternativt tas det över av privata intressen och blir kommersiella evenemangslokaler. Nu senast var det i Finspång som Folkets Hus föreningen tvingades ge upp. Det är sannolikt en tidsfråga innan Norrköpings Folkets Hus går samma öde till mötes. Istället får vi eventslokaler, ibland visserligen i kommunal regi, men dock drivna kommersiellt i bolagsform, som till exempel Linköpings Konsert och kongress. Detta är bekymmersamt med tanke på hur viktigt det är att kunna samlas för opinionsmöten utan stora hyreskostnader. Möjligheter till möteslokal är intimt förknippat med yttrande- och föreningsfriheten.

Därför blir man också glad när aktiva Folkets Hus-föreningar – ofta på små orter till exempel Boxholm och Gusum – lyckas hitta nya former för användning av sina Folkets Hus-lokaler. Dit strömmar folk som aldrig förr för att på storskärm ta del av Riksteaterns utbud av teaterföreställningar, Folkets Bios kvalitetsfilm och andra evenemang som till exempel Opera i världsklass. Därigenom lyckas man kombinera två viktiga saker – man säkerställer ekonomi för Folkets Hus och därmed lokaler för föreningsmöten samtidigt som man sprider och populariserar bra kultur.

I Söderköping har det aldrig funnits ett Folkets Hus. Visserligen fanns en gång den klassamarbetsinriktade Arbetarföreningen som huserade i det som numera är Göta Salonger. Även där kostar det idag förhållandevis mycket att hyra lokal för olika evenemang. Den enda möjligheten att träffas mer än 30 personer utan dyra kostnader, är i kommunens bibliotek, "Stinsen". Det blir för övrigt också den lokal som vänstern och miljöpartiet i kommunen samt ABF kommer att använda sig av för sin nystartade föreläsningsförening och mötesserien "Nyfiken på" – första mötet nästa söndag, 19/10  kl. 14 då Stig Henriksson, framgångsrikt kommunalråd i Fagersta kommer och pratar på temat "En politik för kommunens bästa".

Biblioteket i Söderköping är väldigt viktigt att slå vakt om och utveckla genom att använda det för debatt och kulturevenemang. Utan att förringa initiativet med författaraftnar sommartid på Bondens Creperia är detta evenemang ändå förknippat med de begränsningar som ett inträde på 180 kr innebär – även om detta inkluderar en måltid.

Därför hoppas jag att vänsterns och miljöpartiets initiativ blir lyckosamt och gärna att fler vill engagera sig i den nybildade föreläsningsföreningen.

Björn Grip

Nu är det dags att mobilisera. Hela partiet ska synas och höras för en ny politik efter 2010!

Det är dags att bygga allianser och nätverk, öka vår närvaro i människors vardag och på gator och torg, och att formulera tydliga politiska alternativ som syns och hörs.

Tillsammans ska vi förändra!

Socialdemokraterna och miljöpartiet har deklarerat att de kommer att gå vidare med ett fördjupat samarbete inför valet 2010. Sedan i somras har s och mp gradvis uteslutit vänsterpartiet från de samtal som dittills pågått, för att nu ta detta steg. För att undvika intern kritik hävdar man att det är vänsterpartiet som inte velat samarbeta. Det är inte sant.

Partiledningen har i enlighet med kongressbeslut försökt bygga en stark opposition med syfte att bilda en vänsterregering bestående av vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet efter nästa val. En sådan regering måste också stå för en helt annan politik än högeralliansens.

En ny majoritet efter nästa val måste våga satsa på rättvisa, välfärd och framtidsinriktade klimatinvesteringar. Med detta i sikte har vi arbetat för att fördjupa samarbetet med s och mp.

Nu stänger s och mp dörren för detta. Det tror vi är ett stort misstag. Oppositionen blir försvagad och högerregeringen jublar. Det alternativ som s och mp kommer att stå för blir inte ett tydligt vänsteralternativ.

Vi fortsätter att hålla dörren öppen för ett vänstersamarbete. Vi ställer inte heller nu några ultimatum. Vi är som tidigare beredda att diskutera allt. Men för oss är det helt avgörande att vi kan komma överens om en politik som minskar klassorättvisor och könsskillnader, bygger ut välfärden och satsar på klimatinvesteringar.

Vi vet att vi är många som önskar en sådan politisk förändring efter nästa val. Med oss finns många fackliga aktivister, feminister, miljökämpar, solidaritetsarbetare och andra som precis som vi vill se en stark vänsteropposition idag med sikte på en politisk förändring 2010.

Lokalt och regionalt behöver inte situationen i rikspolitiken påverka de samarbeten som fungerar bra. Det är helt upp till de lokala förutsättningarna och bedömningarna. Vårt råd är därför att fortsätta samarbetet med s och mp där det fungerar.

Vad vi däremot alla behöver göra är att se till att vänsterpartiets inflytande över svensk politik blir större – genom att driva opinion i våra viktigaste politiska frågor och genom att se till att nå ett så starkt valresultat som möjligt.

Vi börjar med kampanjen i EU-parlamentsvalet 2009. Sedan går vi in i valrörelsen 2010 som det tydligaste alternativet till högerregeringen och högerpolitiken.

 Lars Ohly, partiledare                                                  Anki Ahlsten, partisekreterare

Björn Grip startar Blogg från Söderköping

Jag kommer att oregelbundet – när andan faller på – skriva ner synpunkter och reflektioner kring sådant som jag stöter på i ”min” värld, d v s politiken, särskilt sådant som rör barn, ungdomar och skola.
Även sådant som rör mitt jobb – folkbildning och vuxenutbildning liksom människors hälsosituation – kan bli föremål för mina funderingar.
Ja, det kan bli annat också, förresten, om jag blir tillräckligt engagerad eller irriterad.
Den här gången ska jag fundera över begreppet ”Öppna jämförelser i skolans värld”

  

Hej!

Björn Grip, heter jag, är fritidspolitiker medlem i vänsterpartiet Söderköping. Jag sitter med som ledamot i kommunens Barn- och utbildningsnämnd (Bun). Jag har ett förflutet som landstingspolitiker i 18 år, antingen på deltid eller heltid men har också hela mitt vuxna liv jobbat och engagerat mig i utbildningsfrågor – som studie- och yrkesvägledare, lärare, rektor och personalansvarigt landstingsråd. En stor del av mitt engagemang har jag ägnat åt Bona folkhögskola, en skola som jag var med och startade i början av 80-talet, och som numera finns i Motala Verkstad med en filial i stadsdelen Skäggetorp i Linköping.

Jag kommer att oregelbundet – när andan faller på – skriva ner synpunkter och reflektioner kring sådant som jag stöter på i "min" värld, d v s politiken, särskilt sådant som rör barn, ungdomar och skola. Även sådant som rör mitt jobb – folkbildning och vuxenutbildning liksom människors hälsosituation – kan bli föremål för mina funderingar. Ja, det kan bli annat också, förresten, om jag blir tillräckligt engagerad eller irriterad. Den här gången ska jag fundera över begreppet "Öppna jämförelser i skolans värld"

Vid senaste sammanträdet, i förra veckan (2/10), med Bun i Söderköping, presenterades hur väl kommunens skolor klarade sig i förhållande till övriga kommuners skolor i Sverige.

Statistiken går att hitta på SKL:s (Sveriges kommuners och landstings) hemsida. Överlag ligger Söderköping väl till, vilket i och för sig är glädjande, om än ej förvånande. På ett område  har dock resultaten blivit sämre – det gäller antalet elever med icke godkänt i de tre ämnen i årskurs 9 som krävs för att vara behörig att söka till olika program i gymnasiet. Detta är en generell trend i hela landet. Vilket också kan uttryckas som att problemen ökar för den grupp elever som har svårigheter i skolan.

Vad säger statistiken annars egentligen? Jag tror inte att det finns särskilt stor anledning för ansvariga politiker i Söderköping att slå sig för bröstet och ropa – hurra vad bra vi är! Jag tror däremot att jämförelserna säger en hel del om vilken socio-ekonomisk miljö som de olika skolorna ligger i. I Söderköping bor en förhållandevis välmående befolkning med trygga uppväxtvillkor och liten arbetslöshet. Antalet ensamstående hushåll eller människor med annat hemspråk är litet. Alltså bör barnens betyg i skolan ligga väl till i en nationell jämförelse. Det är dock allvarligt att antalet ungdomar i årskurs nio som inte är behöriga till gymnasiet ökar.

Det är väl belagt att barnens betyg ligger högre i rektorsområden där välsituerade människor bor, medan det blir sämre resultat i skolor där lågutbildade människor lever. Inte så konstigt, men ett ofta förnekat faktum. Det faktum att barn med sämre stöd hemifrån i större utsträckning får svårigheter i skolan speglar sannolikt det faktum att skolan inte tillräckligt kompenserar de barn som inte kan få tillräckligt stöd hemma. Resurserna för speciallärare, elevvårdspersonal, studie- och yrkesvägledning etc är för lite tilltagna generellt i den svenska skolan.

Det är beklagligt att den borgerliga majoriteten i Söderköpings kommun, men tyvärr också socialdemokraterna, inte tycks vilja ta hänsyn till att det finns rektorsområden som behöver få extrapengar därför att det finns många lågutbildade föräldrar i upptagningsområdet. En socio-ekonomisk faktor vid fördelningen av pengar till rektorsområdena är en viktig kompensatorisk åtgärd, som bland annat Norrköpings barn- och utbildningsnämnd beslutat om. Om intresse finns för samband mellan socio-ekonomi och skolresultat och hur man kan arbeta kompensatoriskt som skolpolitiker, borde det ju faktiskt gå att utbyta erfarenheter med våra kolleger i grannkommunen. Det tycker åtminstone undertecknad

Björn Grip

(V) i träffar Torbjörn Olsson, Ramunderstadens nya VD

Vi konstaterade tillsammans att det nu är 17 år sedan Ramunderstaden senast fick bygga i Söderköping.
Men att det nu kanske börjar ”röra på sig”, vilket i sig behövs om vi ska få vår stad att växa och fortsättningsvis vara attraktiv att bo och verka i.

Bernt Schneider , Anders Nyhlén och Björn Grip, Vänsterpartiet Söderköping tillsammans med  Benny Andersson (mp) samlades under kvällen i Ramunderstadens lokaler för en träff och gott samtal med nya Vd´n Torbjörn Olsson, som hälsade oss välkomna och bjöd oss på räkmacka och kaffe.

Samtidigt presenterade han sig, en Linköpingskille som jobbat "på  Verkstadsgolvet i SAAB" som ritingenjör. Därefter konsultfirma, ett tag. Alltmer intresserad av ekonomi, ledde till studier på universitetet. Har jobbat på Boxholmsbostäder några år och dessutom för bostadsbolaget i Karlshamn.

Vi konstaterade tillsammans att det nu är 17 år sedan Ramunderstaden senast fick bygga i Söderköping, men att det nu kanske börjar "röra på sig", vilket i sig behövs om vi ska få vår stad att växa och fortsättningsvis vara attraktiv att bo och verka i.

Några projekt som är på planeringsstadiet och på gång;

Vimman i Brunnsparken (Viggebyvägen). Ramunderstaden driver planfrågan där och hoppas att det ska leda till att det blir möjligt att få bygga bostäder för särskilt boende, kan samordnas med Blå Porten och Dalgården. Positiv inställning i KS-AU. Torbjörn Olsson tänker träffa Karl-Erik Nilsson i föreningen "Oasen" (kooperativ för seniorboende) för att sondera samarbetsmöjligheter.

Busstorget – grusplanen (gamla busstation) här vill Ramunderstaden bygga, om möjlighet ges. HSB:s markanvisningsavtal går ut i månadsskiftet nov/dec. 2008.

Gamla Brandstationens tomt är också intressant för Ramunderstaden.

Torbjörn Olsson  vill gärna se punkthus (max 6 våningar), vilket gör det lättare att få ekonomiskt realistiska boendekostnader, men riktigt var detta byggande skulle ske, finns det inga direkta planer på än.

Även marklägenheter, med hyresrätt, hyfsat centralt kan bli aktuellt.

Torbjörn Olsson belyser också att det finns expansionsmöjligheter för byggande, exempelvis på Mariehovsområdet, i Mogata och på Skönbergaområdet (norr om skolan)

Ramunderstadens styrelse fungerar nu bra, och har enligt Torbjörn fått en bra sammansättning med 3+3 ledamöter, vilka är; Dag Hermelin (m), ordförande,              Peter Karlström ( ) och Bosse Pettersson (s)

Några frågor ställdes under kvällens träff var;

-Finns det avkastningskrav på Ramunderstaden ?

Ja, Det finns outtalade krav, ca 400-450 tkr (bankräntan+1,5%). Dessutom betalar Ramunderstaden en borgensavgift på ca 300 tkr för ett borgensutrymme på max 150 mkr.

– Är det möjligt att Ramunderstaden bygger hyreslägenheter eller bostadsrätter i St Anna?

I dagsläget, nej, på grund av att det blir väldigt dyra lägenheter med tanke på markpriser bland annat. Inte realistiskt.

– Hur är det med kompetensen i Ramunderstaden ?

Vi har varit väldigt konsultberoende, men det hålle rpå at ske förändringar…

Vi tackade för en informativ timma och räkmackan, bytte visitkort och önskade Torbjörn Olsson lycka till i fortsättningen.

Vi lovade att om vi kommer i majoritetsställning se till att aktivt gå in för att ha platser i Ramunderstadens styrelse. Vi ger vårt fulla stöd till nybyggnation av hyresrätter i Söderköping

 Vid tangenterna, Björn Grip

RSS Andra evenemang på orten

  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.