Jag skrev en debattartikel i våras som avslutades ”Slutna Söderköping var ordet”. Den gången handlade det om möjligheterna att få ut offentliga handlingar. Jag tror det blev en nyttig debatt som följde på den artikeln. Vissa förbättringar har skett när det gäller möjligheterna att ta del av offentliga handlingar i kommunen.

Nu är det tydligen dags igen. Kommunens personalchef har försökt att sätta munkavle på kritiska anställda inom hemtjänsten. Det har föranlett Nils Funcke, yttrandefrihetsexpert, att på förfrågan skarpt kritisera kommunen.

– Det strider mot tryckfrihetsförordningen och inskränker meddelarfriheten för de anställda, säger han, enligt NT (25 juli).

Det tar emellertid inte slut här. När tidningen dagen efter följer upp Funckes kritik genom att ställa frågor till kommunikationschefen tillika tillförordnade kommundirektören vill hon inte svara på kritiken utan meddelar att hon endast svarar på skriftliga frågor. Anmärkningsvärt! Det är samma stil som Vladimir Putin och andra potentater använder när frågorna blir besvärliga! Dessutom blandar hon in ”varumärket Söderköping” i diskussionen på ett märkligt sätt. Uppenbart är emellertid att hon vill stävja offentlig kritik från anställda. Mycket besynnerligt.

Kommunstyrelsens ordförande, Anders Bevemyr blir också intervjuad i tidningen. Även han pratar ”varumärke”, ett begrepp hämtat från det privata näringslivets managementskultur, som är tvivelaktigt i offentlig verksamhet. Han hoppas, att ”vi alla jobbar mot samma mål”. ”Vänd dig till din närmaste chef när du vill påtala brister”, säger han också. Men tänk om det just är chefen som är problemet!?

Men snälla Anders! Snärj inte in dig i en begreppsvärld som används i privata koncerner. Kommunal verksamhet är till för sina medborgare. Verksamheten ska vara transparent och meddelarfriheten för anställda får inte inskränkas. Punkt

// Björn Grip