Vänsterpartiet Söderköping

Arkiv

Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Sortera inlägg

Varför inga budgetbeslut före valet ? Blogg från Björn Grip

Vi har nyligen fått veta att det inte blir några budgetbeslut i Söderköping före valet. Man kan undra varför. Hittills under den här mandatperioden har kommunfullmäktige tagit beslut om den strategiska flerårsplanen och därmed inriktningen av politiken i juni månad. Förklaringen som det moderata kommunalrådet Yvonne Persson gav i en tidningsintervju lät något krystad; att det är rimligt att ge en eventuell ny majoritet en möjlighet att besluta om inriktningen.

Snarare är väl skälet att det nu är angeläget att slippa kompromissa ihop en budget mellan de tre i majoriteten ingående partierna – socialdemokrater, moderater och miljöpartister.

Nu vill partierna i den något omaka majoriteten ha möjlighet att måla upp sina respektive visioner i valrörelsen. Då kan det vara svårt att komma överens om sådant som skattesats och ambitioner när det gäller välfärd. Moderaterna ser ju låg skatt som ett viktigt, för att inte säga överordnat mål. Socialdemokraterna, å andra sidan, har åtminstone haft ambitioner när det gäller att till exempel trygga äldres boende och omsorg, vilket kan bli allt svårare att klara utan skattehöjning när antalet 80+are blir allt fler. Var miljöpartisterna ska lägga sitt krut i valrörelsen ska bli intressant. Det lär bli svårt att lyfta miljöfrågorna efter debacle och miljösvek när det gäller detaljplanen för byggande i Brunnsparken.

Samtidigt lär ingen bli förvånad om åtminstone moderater och socialdemokrater fortsätter bilda en majoritet efter valet i september. Det finns mycket som talar för detta:

– Samarbetet har fungerat utan några offentliga gräl och man har kunnat hålla ihop partierna även i svåra frågor. Visserligen till priset av att några ledamöter har fått ”lämna återbud” när besluten tärt alltför hårt på den egna övertygelsen.

– Det finns exempel på nära håll där motsvarande samarbete har kunnat fungera i flera mandatperioder. Jag tänker på Åtvidaberg, där moderater och socialdemokrater har haft en storkoalition i tre mandatperioder. Även i Vadstena har moderater och socialdemokrater kunnat komma överens och tagit över makten.

– Såväl socialdemokrater som moderater är pragmatiska maktpartier. Ideologi och principer får stryka på foten när det kommer till frågan om taburetter och makt.

I valrörelsen är det emellertid svårt att alltför mycket avvika från vad som sägs nationellt. Därför kommer vi att få se moderaterna prata om vikten av att hålla nere skatten och skapa utrymme för den enskildes frihet. På samma sätt kommer socialdemokraterna att prata trygghet och att säkerställa välfärden. Därmed är det också svårt att före valet tala om att man lokalt i Söderköping söker fortsatt samarbete efter valet.

Om de lokala företrädarna för socialdemokraterna och moderaterna varit tvungna att lägga fram en gemensam strategisk plan och budget före valet hade det samtidigt varit svårt att agera som varandras motståndare i valrörelsen. Så lär bli emellertid bli fallet. Lika troligt är det att de ledande företrädarna, Anders Bevemyr (s) och Yvonne Persson, (M) gör upp om fortsatt majoritetsstyre efter valet.

Miljöpartiet då? Tja, frågan är väl om man överhuvudtaget kommer med i fullmäktige nästa mandatperiod.

Björn Grip

Vänsterpartiet är det enda partiet till vänster – också i Söderköping

Det är mindre än ett halvår kvar till valet. Den majoritet som styrt under den här mandatperioden – Socialdemokrater, moderater och miljöpartister – har ännu inte sagt något om man vill fortsätta i denna konstellation. Förmodligen får vi inte heller ett svar på den frågan före valet.

Det är emellertid ett anständighetskrav att medborgarna i vår kommun får veta. Inget parti kommer att ha någon realistisk chans att få egen majoritet. Den traditionella höger-vänsterskalan i politiken tenderar att upplösas. De traditionella motståndarna när det gäller att leda kommunerna är socialdemokraterna å den ena sidan och moderaterna alternativt centern å den andra.

I Söderköping har det nästan alltid varit en borgerlig majoritet. Inom borgerligheten har centern och moderaterna kämpat om den ledande positionen. I förra valet gjorde emellertid socialdemokrater och moderater upp om att leda kommunen. Miljöpartiet fick vara med på ett litet hörn också. De andra borgerliga partierna fick utgöra en opposition och vänsterpartiet fick försöka driva opposition utifrån sina utgångspunkter. Problemet har varit att vänster – högerdimensionen i politiken har suddats ut. Såväl majoriteten, s+m+mp som den borgerliga oppositionen, har varit en grå smet där det knappast har varit tydligt vad som är vänster och höger i de olika förslagen. Snarare har det politiska alternativet präglats av populism och formaliainvändningar. Det finns två, möjligen tre undantag: Integrationspolitiken och frågan om byggnation i Brunnsparken, kanske också landsbygdspolitiken, i synnerhet då frågan om äldreboendet, Stenbrinken, i Sankt Anna.

Vad har då hänt i kommunen i dessa frågor? När det gäller Stenbrinken, avvecklades detta och äldre människor tvingades flytta in till centrala Söderköping, trots att det här finns brist på äldrevårdsplatser. Nu överväger majoriteten att återigen använda Stenbrinken för äldreboende och avhysa de flyktingar som fått ett boende där. Den borgerliga oppositionen har kraftigt kritiserat avvecklingen, liksom vänsterpartiet. Att nu återigen flytta tillbaks gamla människor, med eller mot deras vilja, är inte heller snyggt. Frågan har hanterats oskickligt. Och flyktingarna får acceptera det som blir, utan att någon tycks fästa något större avseende. Nu tror jag i och för sig att det blir bättre integration om man lyckas ordna boende i centralorten, med större närhet till svenskundervisning och andra stödverksamheter.

När det gäller flyktingfrågan, i synnerhet ensamkommande ungdomar, har majoriteten varit vankelmodig när det gäller möjligheten att stödja dessa ungdomar efter det att dessa fyllt 18 år. Vänsterpartiet var det enda parti som konsekvent argumenterade för att ge dessa ungdomar en realistisk möjlighet att fullfölja sina gymnasiestudier genom att inte avveckla boenden och annat stöd. Det ska dock sägas att det gick att ändra de andra partiernas inställning. Detta mycket tack vare en stark opinion bland människor som ställt upp för flyktingpojkarna. Detta är en fråga där anständigheten hittills har segrat. Det finns dock en oro för att majoriteten ändrar sig, när statsbidragen från Migrationsverket tar slut. Vad händer i slutet av maj när detta inträffar?

Byggandet i Brunnsparken är den tredje frågan. Här har majoriteten drivit igenom att detta ska ske, trots en betydande folklig opinion emot.  Frågan är dock inte avgjord, eftersom det förbereds överklaganden, bland annat från Naturskyddsföreningen och Sankt Ragnhilds Gille. Därmed kommer frågan att hållas levande över valet. Framför allt miljöpartiets lojalitet med makten, och svek när det gäller sina principer, lär bli svårt att förklara i valrörelsen.

Inte i någon av dessa frågor är vänster-höger dimensionen tydlig. Men otydligheten har blivit ännu större när de tydligaste motpolerna när det gäller makten i svensk politik har gått samman.

Den fråga som är en tydlig vänster-höger här i Söderköping är frågan om upphandling av privata utförare enligt LOV, inom äldrevårdsboende och hemtjänst. Här har dock majoriteten, s+m+mp, och den borgerliga oppositionen varit överens om tagen hittills. Endast vänsterpartiet har ifrågasatt att dessa tjänster ska upphandlas. Nu kan ändå frågan komma att bli kontroversiell, eftersom man kan misstänka att de borgerliga partierna, inklusive moderaterna, vill att de äldre som inte valt hemtjänstutförare ska fördelas likvärdigt mellan alla ”utförare”. Än så länge har inte frågan diskuterats offentligt här i kommunen, däremot sker detta i närbelägna Norrköping. Det går att misstänka att våndan är stor inom socialdemokratin i den här frågan såväl i Norrköping som här i Söderköping.  Detta är en tydlig vänster-höger fråga. Ska socialdemokraterna gå med på moderata krav, med stöd av den borgerliga oppositionen, att ”fördela” kunder som inte valt? Allt för att säkerställa ett kundunderlag till privata utförare!

Endast ett starkt vänsterparti kan möjligen påverka socialdemokratin att agera emot borgerligheten i den här frågan. En fortsatt s+m koalitionen leder sannolikt till ytterligare ingrepp i den offentligt drivna och vinstfria omsorgen!

Årsmöte i Vänsterpartiet i Söderköping….. Vänsterpartiets Valsedel fastslogs m.m.

Vänsterpartiet Söderköping har haft årsmöte Söndagen den 18/2. Riksdagsledamot Linda Snecker höll i årsmötesförhandlingarna. Utöver dessa så fastställdes Vänsterpartiets valsedel för kommande mandatperiod när det gäller kommunvalet.                                                                                              Malin Östh toppar listan liksom under innevarande mandatperiod.

Dessutom togs ett uttalande; ”Avstå från att bygga i Brunnsparken – utlys folkomröstning”.

Bernt Schneider är fortsatt ordförande i vår partiförening.

Vänsterpartiets Valsedel för kommande mandatperiod ;

 1. Malin Östh, 46, tjänsteman på arbetsförmedlingen, Söderköping
 2. Björn Grip, 70, folkhögskollärare, Söderköping
 3. Marja Bergström, 73, journalist, Söderköping
 4. Inga-Carin Landerö, 75, distriktsläkare, Söderköping
 5. Björn Göransson, 68, industridesigner, Söderköping
 6. Gunilla Zachrisson, 69, biomedicinsk analytiker, Söderköping
 7. Ulf Martin, 58, renhållningsarbetare, Söderköping
 8. Pia Axelsson, 61, kurator, Söderköping
 9. Bagher Gholami, 23, studerande, Söderköping
 10. Katrin Johansson, 43, kurator, Söderköping
 11. Bernt Schneider, 67, rehabsamordnare, Söderköping
 12. Birgitta Malm, 68, lågstadielärare, Söderköping
 13. Anders Nyhlén, 73, konsthantverkare, Söderköping
 14. Kjell Axelsson, 61, NCC-tekniker, Söderköping
 15. Linus Karlsson, 28, studerande, Söderköping
 16. Karl-Gustav Olsson, 72, keramiker, Söderköping
 17. Pia Ingham, 72, företagare, Söderköping
 18. Christina Larsson, 68, socialarbetare, Söderköping
 19. Birgitta Sjöström, 58, trädgårdsmästare, Söderköping
 20. Soile Merilä, 61, förskollärare, Söderköping

Vill du veta mer om Vänsterpartiet i Söderköping, bli medlem, har en fråga.. kontakta då ..;

– Bernt Schneider, ordförande, mobil 073 390 27 69

– Malin Östh, gruppledare, mobil 073 047 32 35

– Björn Grip, sekreterare, mobil 070 540 95 79

Miljöpartiets ledning har tappat kompassen .. Blogg från Björn Grip

Så har kommunfullmäktige i Söderköping med 22 röster mot 10 avvisat kravet på en återremiss av byggplanerna i Brunnsparken. Miljöpartiets gruppledare, Åsa Mägi Diaz, röstade för att avvisa återremisskravet. Därmed har vi också fått ett lokalt miljöhaveri, där miljöpartiets gruppledare lät makt och arvode vara vägledande i stället för omsorg om grön miljö och kulturhistoriska värden. Om Åsa Mägi och hennes partikollega valt att rösta för en återremiss hade det funnits mera tid att utreda konskevenser och risker med en byggnation. Något som saken hade mått väl av.

Miljöpartiets svek är en lokal parallell till hur det såg ut på nationell nivå, när miljöpartiet gick med på att låta Vattenfall sälja ut sina kolgruvor, och därmed bidra till fortsatt kolbrytning. Detta trots språkröret Gustav Fridolins försäkringar i valrörelsen – med en kolbit i näven – att hans parti minsann inte skulle bidra till att fortsatt kolbrytning skulle bli möjlig.

Det är viktigt att framhålla att det är ledande miljöpartister som håller fast vid taburetterna och sviker, till och med när det gäller hjärtefrågor. Många medlemmar är förtvivlade. Åsa Mägis partikollega i fullmäktige, Lillmari Jonsson, avstod från att rösta vid den avgörande omröstningen och miljöpartiets representant i samhällsbyggnadsnämnden, Erik Malmfors, röstade emot planerna på att bygga i Brunnsparken när frågan diskuterades där.

Hur ska det gå för miljöpartiet i nästa val? Med ett skamfilat renommé när det gäller miljöfrågor kan det bli svårt att nå upp till riksdagsspärren. Lokalt lär man knappast lyckas att än en gång ta tre mandat. Fyra oppositionspartier – vänsterpartiet, centerpartiet, liberalerna och kristdemokraterna – har ju visat en vilja att i konkreta beslut stå upp för miljöfrågorna och slå vakt om det blå-gröna stråket i Söderköping, något som alla partier omhuldar i teorin. När det gäller kunnande och engagemang för miljöperspektivet i lokalpolitiken, finns det också personer i dessa oppositionspartier som är minst lika kompetenta och engagerade som miljöpartiets företrädare. Jag tänker på personer som vänsterns Malin Östh, centerns Ulrik Nilsson och liberalernas Ellen Friberg.

Det är inte utan sorg i hjärtat som jag konstaterar att miljöpartiet har hamnat snett och att makten korrumperat eller åtminstone malt ner deras ideologiska grundval.

// Björn Grip

Folkomrösta om byggplanerna i Brunnsparken

Frågan om byggande i Brunnsparken går nu mot sitt avgörande. Onsdagen den 7/2 ska Söderköpings fullmäktige avgöra frågan. Förslaget som det nu ligger skulle få ödesdigra konsekvenser för stadens karaktär.

Frågan är emellertid långt ifrån avgjord. Vi vet att det finns ledamöter inom majoriteten som är emot förslaget. Men vågar dessa stå upp för sin övertygelse och yrka återremiss? Än fler partimedlemmar och väljare i dessa partier är emot förslaget. Det har vi konstaterat genom kontakter med det Medborgarinitiativ för Brunnsparkens bevarande, som kommer att genomföra en manifestation utanför kommunhuset någon timma före fullmäktiges början.

Varför ska man då dra tillbaka förslaget? Många argument har framförts på den här debattsidan och vi ska inte upprepa dessa. Låt oss emellertid peka på några saker:

 • Landskapsarkitekten Ingemar Hillerström och Lars Sylvan, samhällsplanerare, har lyft fram Söderköpings unika karaktär med sitt blågröna stråk längs med Storån, där Brunnsparken är en viktig del. Detta stråk riskerar att förstöras.
 • Dialogen med allmänheten har satts på undantag, åtminstone om man med dialog menar att lyssna och ta intryck av vad engagerade medborgare har att säga. Tjugosju inlagor med välavvägda argument har lämnats in på detaljplanen. Inte ett kommatecken har rubbats!

Man kan också fundera över den vinklade information som NT presenterades som en nyhet på Söderköpingssidan den 30 januari; ”30 seniorbostäder planeras i parken”. Det är en intervju med Riksbyggens marknadschef som här får komma till tals.

I våra handlingar till fullmäktige står det emellertid att man kommer att bygga 90 bostäder, varav Riksbyggen står för 40, och Eddie Demirs bolag ”Söderstaden” för 50 lägenheter. Det handlar alltså om sammanlagt 90 lägenheter, inte 30 seniorbostäder. Höjden på husen kommer att vara 13,5 meter, vilket innebär samma höjd som de högsta träden som hittills fått stå kvar i parken.

Ytterligare ett argument är den namninsamling som Naturskyddsföreningen tagit initiativ till – 2659 personer har skrivit på. Namninsamlingens trovärdighet ifrågasätts emellertid på ett insinuant sätt av ledande politiker, i NT den 2/2. Ett bra sätt att undersöka trovärdigheten i namninsamlingen är att tillåta en rådgivande folkomröstning innan fullmäktige tar definitivt beslut.

Uppmaning till fullmäktige! Tänk efter en gång till, låt oss få mer betänketid för att hitta en vettig lösning när det gäller byggandet som otvivelaktigt behövs i Söderköping. En tillgänglig Brunnspark måste dock vara vägledande när vi nu förhoppningsvis kan ta beslutet om att återremittera frågan och ge tid för en folkomröstning.

 

Björn Grip (v), fullmäktigeledamot, Söderköping

Malin Östh (v), fullmäktigeledamot, Söderköping

 

RSS Andra evenemang på orten

 • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.