Vänsterpartiet Söderköping

Arkiv

Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Sortera inlägg

Vidar Andersson borde skämmas .. // .. Blogg från Björn Grip

Ledarskribenten på socialdemokratiska Folkbladet har ingen hut i kroppen. I flera krönikor har han misstänkliggjort flyktingpolitiken med utgångspunkt från ett snart två år gammalt brott, sexuellt ofredande, som en tonårspojke fick dagsböter för. Brottet får därmed betraktas som ringa. Domen kan också ifrågasättas, och borde ha överklagats. Pojken fick nyligen besked av MIgrationsdomstolen att han får permanent uppehållstillstånd. Detta är den senaste anledningen till Anderssons hetsande.

Med utgångspunkt från bland annat detta pläderar Vidar Andersson för en hårdare flykting och migrationspolitik. Men inte nog med det. Han uppmuntrar, medvetet eller omedvetet, en lågvattensdebatt kring flyktingarnas villkor på sociala medier med inriktning på förhållandena i Söderköping. Denna debatt initierades och drivs av den avskedade läraren Anneli Sjöberg, bland annat talare på en demonstration häromåret anordnad av nazistanstrukna Nordiska motståndsrörelsen.

Jag vet inte om Vidar Andersson är klar över konsekvenserna av vad han skriver i sina bloggar och krönikor. Den position han upprätthåller gör emellertid att han legitimerar en undervegetation  av åsikter och hat. Hat som kan bli hot främst gentemot de flyktingar som bor i Söderköping. Det är människor som flytt för sina liv och som nu gör allt de kan för att snabbt integreras i det svenska samhället.

Den socialdemokratiska distriktsledningen borde markera och ta avstånd från Anderssons krönikor, som möjligen kunde höra hemma i SD-pressen, men verkligen inte på en socialdemokratisk ledarsida.

// Björn Grip

Kommunen, näringspolitik och apoteket . Blogg från Björn Grip

Är det någon som hört talas om Euroapotheca? Nä, jag kunde väl tro det. Vi går till apoteket och tror nog att det inte är så stor skillnad gentemot hur det var när Apoteket var ett statligt bolag. Men så är det inte! Sortiment nischas och begränsas på varje apotek, mediciner blir enbart en del av sortimentet när vinsten blir det viktigaste motivet för verksamheten.

Under perioden november 2017 till februari 2018 har Euroapotheca – en Balt- och Centraleuropeisk jätte inom farmaceutverksamheten – köpt upp de aktier som staten hade i det tidigare bolaget Apoteksgruppen. Vad betyder detta för oss som går på apoteket här i Sörping?

Jag pratade med en av de trevliga kvinnorna bland personalen på Hagatorget för ett tag sedan. Det var hon som berättade om övertagandet. Och så la hon till;

– Ja, nu dröjer det nog inte länge till innan vi får slå igen här på Hagatorget.

Hennes förmodan visar sig nu alldeles riktig. Visserligen sägs det från den regionala bolagsledningen att detta är temporärt, och beror på farmaceutbrist i Valdemarsvik. Jag tror emellertid att risken är stor att denna rationalisering permanentas. Argumentet om personalbrist är sannolikt inte det enda skälet. En rationalisering med enbart ett utlämningsställe i Söderköping lär leda till att vinstmarginalerna kan förbättras. Och de äldre människor som bor i centrum får det besvärligt med att själv hämta sina mediciner. Det är knappast behoven hos de äldre som står i focus när Euroapotheca stänger vårt apotek vid Hagatorget.

Nu säger företaget att man inte hört några protester. Nå, det är väl inte så konstigt. Jag tror att få har vetat om den planerade förändringen. Informationen har ju nyligen meddelats offentligt endast några dagar innan beslutet om stängning verkställs.

Vad har nu detta med näringspolitik att göra? Enligt min uppfattning bör kommunledningen inte stillatigande acceptera nedläggningen. Apoteket vid Hagatorget är viktigt för de människor som är beroende av sina mediciner. Men Apoteket har också en viktig roll för den samlade affärsverksamheten i stans centrum. Utan Apoteket lär många välja att göra sina dagligvaruinköp också på Fixområdet. Med färre människor i rörelse runt våra torg, desto färre kunder i våra butiker i stadskärnan. Därmed blir risken för ytterligare nedläggningar än mer överhängande än den redan är.

Vad kan då kommunen göra? Ja, inte vet jag så där rakt upp och ner. Men man borde åtminstone kontakta  Euroapothecas regionala ledning och diskutera problemet. Har ni gjort det, Anders Bevemyr (s) och Yvonne Persson (m)? Man borde också ta kontakt med oss i pensionärsorganisationerna och föra en diskussion om konsekvenserna. Och det vet jag att ni inte gjort, tyvärr. Kanske skulle vi kunna hitta lösningar och se till att stängningen av Apoteket på Hagatorget endast blir temporärt.

// Björn Grip

Vänsterpartiet sörjer Jerry Williams – sin trognaste medlem

Ingen artist hade ett rödare hjärta än rocklegendaren Jerry Williams, som dog under söndagen efter en tids sjukdom. Jerry Williams var en mångårig medlem i Vänsterpartiet och var älskad av en jättepublik, för sin röst och karisma, men också för sitt starkt uttalade politiska engagemang som han aldrig svek.
– Jerry Williams var den största ikonen för rock’n’roll i Sverige. Det fina var att han inte bara var en stor artist utan att han hade ett så stort hjärta. Han visade att det inte fanns någon motsättning mellan att tro på ett klasslöst samhälle och att åka amerikanare, säger Aron Etzler, Vänsterpartiets partisekreterare.

Jerry Williams uttryckte sig passionerat och rakt på sak om var han stod politiskt hela livet. Så sent som i vintras sa han såhär om vinster i välfärden och kapitalismen i USA, trots sina amerikanska musikinfluenser.
– Det som är bra är hur de lirar, det kommer ju härifrån. Det tycker jag är asbra. Det som är dyngöken, det är att någon ska tjäna pengar på var ens ungar går i skolan någonstans. Likadant om din farsa blir sjuk och åker in på sjukan, då ska någon jävla grillhagen sitta och tjäna pengar på det.
– Det är åt helvete.

Varför inga budgetbeslut före valet ? Blogg från Björn Grip

Vi har nyligen fått veta att det inte blir några budgetbeslut i Söderköping före valet. Man kan undra varför. Hittills under den här mandatperioden har kommunfullmäktige tagit beslut om den strategiska flerårsplanen och därmed inriktningen av politiken i juni månad. Förklaringen som det moderata kommunalrådet Yvonne Persson gav i en tidningsintervju lät något krystad; att det är rimligt att ge en eventuell ny majoritet en möjlighet att besluta om inriktningen.

Snarare är väl skälet att det nu är angeläget att slippa kompromissa ihop en budget mellan de tre i majoriteten ingående partierna – socialdemokrater, moderater och miljöpartister.

Nu vill partierna i den något omaka majoriteten ha möjlighet att måla upp sina respektive visioner i valrörelsen. Då kan det vara svårt att komma överens om sådant som skattesats och ambitioner när det gäller välfärd. Moderaterna ser ju låg skatt som ett viktigt, för att inte säga överordnat mål. Socialdemokraterna, å andra sidan, har åtminstone haft ambitioner när det gäller att till exempel trygga äldres boende och omsorg, vilket kan bli allt svårare att klara utan skattehöjning när antalet 80+are blir allt fler. Var miljöpartisterna ska lägga sitt krut i valrörelsen ska bli intressant. Det lär bli svårt att lyfta miljöfrågorna efter debacle och miljösvek när det gäller detaljplanen för byggande i Brunnsparken.

Samtidigt lär ingen bli förvånad om åtminstone moderater och socialdemokrater fortsätter bilda en majoritet efter valet i september. Det finns mycket som talar för detta:

– Samarbetet har fungerat utan några offentliga gräl och man har kunnat hålla ihop partierna även i svåra frågor. Visserligen till priset av att några ledamöter har fått ”lämna återbud” när besluten tärt alltför hårt på den egna övertygelsen.

– Det finns exempel på nära håll där motsvarande samarbete har kunnat fungera i flera mandatperioder. Jag tänker på Åtvidaberg, där moderater och socialdemokrater har haft en storkoalition i tre mandatperioder. Även i Vadstena har moderater och socialdemokrater kunnat komma överens och tagit över makten.

– Såväl socialdemokrater som moderater är pragmatiska maktpartier. Ideologi och principer får stryka på foten när det kommer till frågan om taburetter och makt.

I valrörelsen är det emellertid svårt att alltför mycket avvika från vad som sägs nationellt. Därför kommer vi att få se moderaterna prata om vikten av att hålla nere skatten och skapa utrymme för den enskildes frihet. På samma sätt kommer socialdemokraterna att prata trygghet och att säkerställa välfärden. Därmed är det också svårt att före valet tala om att man lokalt i Söderköping söker fortsatt samarbete efter valet.

Om de lokala företrädarna för socialdemokraterna och moderaterna varit tvungna att lägga fram en gemensam strategisk plan och budget före valet hade det samtidigt varit svårt att agera som varandras motståndare i valrörelsen. Så lär bli emellertid bli fallet. Lika troligt är det att de ledande företrädarna, Anders Bevemyr (s) och Yvonne Persson, (M) gör upp om fortsatt majoritetsstyre efter valet.

Miljöpartiet då? Tja, frågan är väl om man överhuvudtaget kommer med i fullmäktige nästa mandatperiod.

Björn Grip

Vänsterpartiet är det enda partiet till vänster – också i Söderköping

Det är mindre än ett halvår kvar till valet. Den majoritet som styrt under den här mandatperioden – Socialdemokrater, moderater och miljöpartister – har ännu inte sagt något om man vill fortsätta i denna konstellation. Förmodligen får vi inte heller ett svar på den frågan före valet.

Det är emellertid ett anständighetskrav att medborgarna i vår kommun får veta. Inget parti kommer att ha någon realistisk chans att få egen majoritet. Den traditionella höger-vänsterskalan i politiken tenderar att upplösas. De traditionella motståndarna när det gäller att leda kommunerna är socialdemokraterna å den ena sidan och moderaterna alternativt centern å den andra.

I Söderköping har det nästan alltid varit en borgerlig majoritet. Inom borgerligheten har centern och moderaterna kämpat om den ledande positionen. I förra valet gjorde emellertid socialdemokrater och moderater upp om att leda kommunen. Miljöpartiet fick vara med på ett litet hörn också. De andra borgerliga partierna fick utgöra en opposition och vänsterpartiet fick försöka driva opposition utifrån sina utgångspunkter. Problemet har varit att vänster – högerdimensionen i politiken har suddats ut. Såväl majoriteten, s+m+mp som den borgerliga oppositionen, har varit en grå smet där det knappast har varit tydligt vad som är vänster och höger i de olika förslagen. Snarare har det politiska alternativet präglats av populism och formaliainvändningar. Det finns två, möjligen tre undantag: Integrationspolitiken och frågan om byggnation i Brunnsparken, kanske också landsbygdspolitiken, i synnerhet då frågan om äldreboendet, Stenbrinken, i Sankt Anna.

Vad har då hänt i kommunen i dessa frågor? När det gäller Stenbrinken, avvecklades detta och äldre människor tvingades flytta in till centrala Söderköping, trots att det här finns brist på äldrevårdsplatser. Nu överväger majoriteten att återigen använda Stenbrinken för äldreboende och avhysa de flyktingar som fått ett boende där. Den borgerliga oppositionen har kraftigt kritiserat avvecklingen, liksom vänsterpartiet. Att nu återigen flytta tillbaks gamla människor, med eller mot deras vilja, är inte heller snyggt. Frågan har hanterats oskickligt. Och flyktingarna får acceptera det som blir, utan att någon tycks fästa något större avseende. Nu tror jag i och för sig att det blir bättre integration om man lyckas ordna boende i centralorten, med större närhet till svenskundervisning och andra stödverksamheter.

När det gäller flyktingfrågan, i synnerhet ensamkommande ungdomar, har majoriteten varit vankelmodig när det gäller möjligheten att stödja dessa ungdomar efter det att dessa fyllt 18 år. Vänsterpartiet var det enda parti som konsekvent argumenterade för att ge dessa ungdomar en realistisk möjlighet att fullfölja sina gymnasiestudier genom att inte avveckla boenden och annat stöd. Det ska dock sägas att det gick att ändra de andra partiernas inställning. Detta mycket tack vare en stark opinion bland människor som ställt upp för flyktingpojkarna. Detta är en fråga där anständigheten hittills har segrat. Det finns dock en oro för att majoriteten ändrar sig, när statsbidragen från Migrationsverket tar slut. Vad händer i slutet av maj när detta inträffar?

Byggandet i Brunnsparken är den tredje frågan. Här har majoriteten drivit igenom att detta ska ske, trots en betydande folklig opinion emot.  Frågan är dock inte avgjord, eftersom det förbereds överklaganden, bland annat från Naturskyddsföreningen och Sankt Ragnhilds Gille. Därmed kommer frågan att hållas levande över valet. Framför allt miljöpartiets lojalitet med makten, och svek när det gäller sina principer, lär bli svårt att förklara i valrörelsen.

Inte i någon av dessa frågor är vänster-höger dimensionen tydlig. Men otydligheten har blivit ännu större när de tydligaste motpolerna när det gäller makten i svensk politik har gått samman.

Den fråga som är en tydlig vänster-höger här i Söderköping är frågan om upphandling av privata utförare enligt LOV, inom äldrevårdsboende och hemtjänst. Här har dock majoriteten, s+m+mp, och den borgerliga oppositionen varit överens om tagen hittills. Endast vänsterpartiet har ifrågasatt att dessa tjänster ska upphandlas. Nu kan ändå frågan komma att bli kontroversiell, eftersom man kan misstänka att de borgerliga partierna, inklusive moderaterna, vill att de äldre som inte valt hemtjänstutförare ska fördelas likvärdigt mellan alla ”utförare”. Än så länge har inte frågan diskuterats offentligt här i kommunen, däremot sker detta i närbelägna Norrköping. Det går att misstänka att våndan är stor inom socialdemokratin i den här frågan såväl i Norrköping som här i Söderköping.  Detta är en tydlig vänster-höger fråga. Ska socialdemokraterna gå med på moderata krav, med stöd av den borgerliga oppositionen, att ”fördela” kunder som inte valt? Allt för att säkerställa ett kundunderlag till privata utförare!

Endast ett starkt vänsterparti kan möjligen påverka socialdemokratin att agera emot borgerligheten i den här frågan. En fortsatt s+m koalitionen leder sannolikt till ytterligare ingrepp i den offentligt drivna och vinstfria omsorgen!

RSS Andra evenemang på orten

  • Ett fel har uppstått, vilket troligen innebär att flödet är nere. Försök på nytt senare.