Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Vänsterpartiet Söderköping

Vänsterpartiet valde ny ordförande

Bernt Schneider har länge varit sympatisör till vänsterpartiet,men först under fjolåret valt att engagera sig aktivt. Bernt valdes vid partiföreningens årsmöte söndagen den första april.
Bernt arbetar i Norrköping som organisatör med områdesutveckling i Hageby.

Efter 20 år som ordförande meddelade Marja Bergström inför årsmötet att hon inte längre kandiderar för ytterligare år som ordförande.

– Jag har fått vara med både upp och ner i politiken, säger Marja. Det har för det mesta varit roligt, men efter tjugo år är det rimligt att någon annan tar över. Jag är glad att Bernt är beredd att axla ansvaret, fortsätter hon. Det blir bra och kan bli en nytändning för vår partiförening.

Marja Bergström fortsätter dock som vänsterpartiets företrädare i kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

Artikel från Norrköpings tidningar 5 April -07

Bernt arbetar i Norrköping som områdesutvecklare i Hageby men bor sedan 1999 i Söderköping. Han har sina rötter i Västergötland och för ett 20-tal år sedan började han engagera sig politiskt i Falköping.

Han är ledamot av socialnämnden.

-Jag brinner för frågor som rör ungdomar och äldre, säger han.

HyreslägenheterNär det gäller ungdomar är byggandet av fler hyreslägenheter en viktig fråga, enligt vänsterpartiet och för boende på servicehusen saknas tillräckligt med platser.

-För de äldre gäller det att se alla möjligheter som finns för ombyggnation, tillbyggnad eller nybyggnad av äldreboenden, säger han.

Egen samlingslokalBernt Schneider skulle också vilja att partiet fick en egen samlingslokal, för en sådan saknas, men det är inte så lätt för en liten lokalavdelning att få ihop pengar till hyran.

Vid årsmötet valdes även dessa personer i styrelsen: sekreterare Björn Grip, kassör Birgitta Malm, Anders Nyhlén, Marja Bergström, Gunilla Zackrisson, Helena Boethius, Soile Merila.

[email protected]

Söderköpings Centrum kan bli bilfritt i sommar

Det var inte utan att jag höjde på ögonbrynen när dagens NT (4/4) kom framför ögonen. Stor rubrik ”Söderköpings centrum kan bli bilfritt i sommar” och på bild en leende Senestad (m) och en bildtext ”Anders Senestad…vill sätta stopp för biltrafik på Skönbergagatan under sommaren.”

Hur många år har inte vänsterpartiet slagits mot väderkvarnar och politiska motståndare av alla schatteringar för en bilfri innerstad. Inte minst Anders Senestad har försökt göra vänsterpartiet till åtlöje och ironiserat över de orealistiska förslag som han tyckt vi presenterar.

Nu blåser andra vindar och Senestad har ändrat sig! Han förmodar inte längre vad affärsidkarna tycker och tänker. Han har i sin roll som tekniska utskottets ordförande träffat folk som faktiskt tycker att det vore bra för näringslivet om innerstan blev bilfri…åtminstone på sommaren.

Gott så. Bra att Anders Senestad och – får man hoppas – moderaterna tänker om.

Min uppfattning är att detta är ett steg i rätt riktning. Jag tror emellertid att innerstan skulle må bra av att ha bilfritt hela året. Det är inte enbart kommersen som mår bra av ett bilfritt centrum. Stans miljö i sin helhet blir bättre, tryggare och trivsammare. Varför ska då bilfria gator gälla enbart under ett par sommarmånader?

Björn Grip (v)

Verksamhetsberättelse 2006 för Vänsterpartiet i Söderköping

Åter blickar vi tilbaka på ett verksamhetsår, ett år med ett omtumlande val.. nu blickar vi framåt..

Verksamhetsberättelse 2006 för vänsterpartiet i Söderköping:

Vi i vänsterpartiets lokalavdelning började valåret med att arbeta med vårt lokala valprogram.

Gemensamt skrev vi och enades om ett förslag till program, som vi fick illustrerat av konstnären Janne Bergström och lät sedan trycka detta på kommunkontoret.

Marja Bergström deltog, som ordförande i två ordförandeträffar under våren på V- distriktet då valet förbereddes. Därefter sköttes vi oss själva. Vi målade vårt valskåp rött – Vi vet var skåpet ska stå – och började sedan i valrörelsen att gå ut och gå med skåpet på en kärra och dela ut broschyrer och samtala med folk.

Den idén som vänsterpartiet lanserade, genom Anders Nyhlén, för andra valet i rad, om att alla partier gemensam skulle på Hagatorget diskutera vissa gemensamma frågor t ex  skola- barnomsorg, boende o s v, kom så långt att den diskuterades i en grupp politiker från alla partier, men sedan blev det stopp.

Jonas Sjöstedt, vänsterpartist och eu-parlamentariker besökte Söderköping två gånger under året – en gång på våren och en gång i september – i valrörelsen. Första gången kom Jonas Sjöstedt som present till socialdemokraterna i Söderköping, som fyllt 100 år året innan. Vår present till socialdemokraterna, vars fest vi var inbjudna till genom ordföranden, var en föreläsning av Jonas Sjöstedt om Sverige, Europa i globaliseringsperspektivet. Presenten blev väl emottagen – både av socialdemokrater och vänsterpartister.

Drogkampen, en av de få inslagen inför valet med alla partier, vanns stort av oss i Vänsterpartiet. Laget bestod av Christina Larsson, Anders Nyhlén och Björn Grip.

Andra gången i valrörelsen, debatterade Jonas med den lokale Anders Senestad på uteserveringen på  LaUva i solskenet en lördag i september. Debattledare var Mattias Ravander, IOGT, och debatten rörde EU och alkoholpolitiken. Den var  välbesökt och riktigt underhållande.

I valet fick vi i stort sett lika många röster som i förra valet – vi tappade ett tio-tal, men tappade ändå ett mandat genom att majoriteten året innan minskat fullmäktige med 6 mandat. Två ordinarie och två ersättare fick vänsterpartiet.

Under året har vi fått två nya och aktiva medlemmar, Björn Grip och Bernt Schneider. Björn tog vid i BUN redan innan valet efter Helena Boethius.

Vi förhandlade med S och mp efter valet: och resultatet blev 1 ordinarie och en ersättare i KS,

1 ordinarie i Socialnämnden, 1 ordinarie i BUN och ersättare i AU-BUN, 1 ersättare i Bygg och Miljö, 1 ersättare i valberedningen och 1 ordinarie och 1 ersättare i valnämnden. I arvodeskommittén, i Demokratigruppen och Hälso- och Trygghetsrådet har varje parti 1 plats.

Under föregående år hade vi ett antal interpellationer och fick bifall på en motion om Skönhetsråd. Medlemsmöten har hållits cirka 10 gånger under året – inför varje KS.

För styrelsen

Marja Bergström, ordförande

Vänsterpartiet Östergötlands årskonferens 2007

Tre representanter fanns på plats vid Vänsterpartiet Östergötlands årskonferens. Lördag 24 mars 2007

Ordförande, kassör och webbansvarig i vänsterpartiet- Söderköping bevistade under dagen årskonferens för Vänsterpartiet Östergötland. En årskonferens med sedvanliga mötesförhandlingar, val av distriktsstyrelse, ekonomisk berättelse, inlägg och debatter. Bland allt som var, ska särskilt nämnas vår ordförande Marja Bergström som redovisade Landstingsgruppens rapport för 2006. Marja informerade att Vänsterpartiet har även under detta år varit en del av den majoritet som styrt landstinget. Samarbetet inom koalitionen har fungerat väl, även om vi vid några tillfällen har reserverat oss. koalitionsprogrammet för mandatperioden har, i stort sett genomförts. Landstingsgruppen har medvetet fortsatt att arbeta för att påverka beslutsfattandet så att våra profilfrågor, exempelvis låga tandvårdskostnader, blivit tillgodosedda. De tre samarbetspartierna, S, V och MP, lade också tillsammans en budget för 2007, som togs i juni 2006. den politiska organisationen för landstingets kommande mandatperiod diskuterades under årets första hälft och beslut om detta togs också i full enighet på LF i juni förra året. Detta var en del av hela den rapport som Marja bergström presenterade, avtackades med applåder för det goda arbete som varit. Årsmötesförhandlingarna fortsattes med budgetgenomgångar, val och goda samtal.

Gör det möjligt att tidigarelägga förbifart Söderköping på E22,an

Numera har politikerna i Söderköping enats om att den livligt trafikerade E22;an ska få sin nya sträckning väster om stan.
Det har dock inte medfört att den aktuella sträcknignen är införd i Vägverkets planering, vilket är en stor besvikelse.
Det är en stor vinst för hela länet om trafikpulsådern E22;an, i östra länsdelen fungerar smidigt.

Gör det möjligt att tidigarelägga förbifart Söderköping på E22:an

Genom att göra E22 mellan Norrköping och Söderköping trefilig med vägräcken i stället för en satsning på fyrfilig motorväg kan vägen byggas till mindre än 10% av kostnaderna och dessutom bli minst lika trafiksäker. Byggprocessen blir också betydligt kortare.

Om politikerna i östra länsdelen kan bli överens om detta borde det finnas ett förhandlingsutrymme i de fortsatta diskussionerna med Vägverket kring ett tidigareläggande av förbifart Söderköping. Det skriver vänsterpartisterna Marja Bergström, Björn Grip och Anders Nyhlén i ett debattinlägg.

Numera har politikerna i Söderköping enats om att den livligt trafikerade E22:an ska få sin nya sträckning väster om stan. Det är bra. Det har dock inte medfört att den aktuella sträckningen är införd i Vägverkets planering, vilket är en stor besvikelse.

 Trafiksituationen är besvärande långsam till förfång för den östra länsdelens utveckling där snabba och säkra transporter är ett måste. Söderköpings stad klyvs och kommunen hindras i sin bebyggelseplanering och utveckling. Den tunga trafiken skapar vibreringar som gör den kulturellt ömtåliga innerstans bebyggelse sårbar. Försämrad miljö och ökad otrygghet, inte minst för barn och ungdomar, är ytterligare en konsekvens när trafikströmmarna ökar. Trafikökningen beräknas öka från 12-tusen fordon per dygn år 2002 till 16-tusen per dygn år 2020. Variationerna mellan sommar och vinter är stora. Idag är genomsnittet sommartid 18.000 fordon per dygn. En semesterdag passerar idag 24.000 fordon och om inget görs närmar vi oss snabbt 30.000 fordon och en körtid genom Söderköping kommer att ta 1,5 timme eller mer. En trafikinfarkt ligger väldigt nära.

 Oavsett nödvändigheten av en förbifart finns det anledning att agera för en kraftig satsning på kollektivtrafik, inklusive spårbundna lösningar mellan Norrköping och Söderköping. Detta för att begränsa ökningen av bilåkandet och därmed förknippade miljö- och hälsorisker. Kompletterat med en cykelväg skulle detta vara ett folkhälsoalternativ som ytterligare förbättrar valfriheten när det gäller pendlingsmöjligheter.

 Det finns ändå många skäl att påskynda förbifarten förbi och utanför Söderköping. Vi i vänsterpartiet ser att det kan finnas en möjlighet. Staten har svårigheter att finansiera alla vägobjekt och måste naturligtvis göra hårda prioriteringar. Samtidigt har lokalpolitikers krav på fyrfiliga motorvägar ibland oreflekterat gjort vägbyggen onödigt dyra. Häromåret visade flera utredningar att försöken med trefiliga motorvägar, med mitträcke och växlande omkörningsfiler har slagit väl ut. Trafikolyckorna minskade påtagligt. Kostnaderna blir högst 10% av vad fyrfilig motorväg kostar och dessutom blir byggprocessen en tiondel av tiden för vad ett motorvägsbygge tar i anspråk.

 Som vi ser det finns det en möjlighet för länet, och i synnerhet östra länsdelens politiker, att påverka Vägverket att tidigarelägga förbifart Söderköping. Detta genom att samfällt dra tillbaks kravet på fyrfilig motorväg mellan Norrköping och Söderköping och därmed skapa utrymme för finansiering och en tidigareläggning av vägsträckan förbi Söderköping.

 Det finns anledning att agera snabbt. Valdemarsvik hindras i sin utveckling som förutsätter snabba förbindelser till Norrköping. Skärgårdsturismen dras med problem. Irritationen i de stående bilköerna sommartid blev inte mindre trots förra kommunalrådet Barbro Tjärnströms idoga broschyrutdelande i bilköerna förra sommaren med uppmaning att ta en paus i Söderköping.

 Det är en stor vinst för hela länet om trafikpulsådern, E 22, i östra länsdelen fungerar smidigt. Därför är det bättre, om Vägverket kan förmås att ta in förbifart Söderköping i vägplanerna före 2020, än att bygga en ny och dyr motorväg.

 Marja Bergström                      Björn Grip                            Anders Nyhlén

Är vi i Söderköping beredda att solidariskt vårt ansvar för att kunna ta emot ökat antal flyktingar ?

Söderköping är känt för att ha ett bra flyktingmottagande. det finns ett stort engagemang och kunnande bland personal som arbetar med flyktingintroduktion. trots detta har kommunen sagt nej dom senaste åren till att ta emot fler flyktingar, bland annat med hänsyn till boendesituationen i kommunen.
Är kommunalråd Magnus Berge beredd at ge Integrationsverket positiva signaler och besked beträfande Söderköpings ansvar för flyktingmottagande ?

Är Söderköping berett att solidariskt ta sitt ansvar för att kunna ta emot ökat antal flyktingar?

Söderköping är känt för att ha ett bra flyktingmottagande. Det finns ett stort engagemang och kunnande bland den personal som arbetat med flyktingintroduktion. Vad jag förstår har emellertid kommunen de senaste åren sagt nej till att ta emot fler flyktingar, bland annat med hänvisning till boendesituationen i kommunen.

Det är en undanflykt som är vanlig bland välmående förortskommuner och en bekväm undanflykt inför ett ansvar som kräver samverkan mellan stat och kommunsektorn. Nu planeras för nya bostäder i vår kommun och det borde vara möjligt att i det sammanhanget skapa beredskap för att Söderköping tar sitt ansvar för flyktingmottagande. Detta är viktigt i en situation där flyktingströmmarna från krigshärjade länder ökar och ställer krav på solidaritet från ett förhållandevis välmående Sverige. Det torde inte heller vara obekant att krav på lagstiftning kan bli aktuellt om inte kommunsektorn gemensamt tar sitt ansvar. Detta för att undvika en alltför stor press på de kommuner som redan idag tar emot en stor andel flyktingar. Risken för ghettoisering och därmed kriminalitet och våld mellan rivaliserande gäng med olika etnicitet växer om inte alla kommuner hjälper till. I stället bör ett bra flyktingmottagande och en jämn fördelning av ansvaret – i länet och i hela landet – kunna bli en stor tillgång för Sverige. Ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet är en positiv möjlighet där bristen på arbetskraft, inte minst inom välfärdssektorn, annars riskerar att snabbt bli besvärande.

 Jag vill med hänvisning till ovanstående fråga Magnus Berge;

–  Delar du min bedömning av vikten av ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet bland landets och länets kommuner?

–  Är du beredd att ge Integrationsverket positiva signaler och besked beträffande Söderköpings ansvar för flyktingmottagande?

Marja Bergström (v)