Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

  • En paus i bloggandet
    Eftersom jag på sistone har skrivit väldigt sporadiskt här på bloggen så har jag valt att ta en paus i bloggandet. Tack till alla som har läst och kommenterat under åren. Det har varit intressant och lärorikt. Vill du fortsätta … Läs mer →

Vänsterpartiet Söderköping

Kajsa Ekis Ekman besöker Söderköping, Proletären på plats när lokalpress sviker ..

ekis-gaza2Hon är en i gänget av de vassaste vänsterpolitiska skribenter i Sverige idag och hon talade på temat ”Kommer kapitalismen att överleva”? Kajsa inledde med att beskriva de extremt ökande inkomst och förmögenhetsklyftorna nationellt och globalt. Får vi besök av någon utomjording skulle hen bli förskräckt, men kanske framförallt av att folken inte gör uppror filosoferade Kajsa och gav därmed svaret på mötestemat, kapitalismen går inte under av sig själv. De flesta tycktes samtycka till den slutsatsen då drygt hälften av de 32 mötesdeltagarnas hjärta klappar till vänster.

Finanskapitalet genomlystes och Kajsa imponerade när hon mycket pedagogiskt förklarade Marx och Engels materialism. Med det tänkandet förklarade hon är det lätt att förstå hur monopolföretagens jakt på maximalprofit hänger ihop med nyliberalism, krig, flyktingströmmar och främlingsfientlighet. Kajsa avslutade med att konstatera att industriarbetarklassen aldrig har varit så stor som nu. Trots nedmonteringen i Sverige har en ökad produktion flyttat utomlands.

Tio Proletären tog snabbt slut så några fler intresserade blev utan och tre hade redan läst veckans nummer. Många köpte också Kajsas bok med hennes texter som spänner över 18 års skrivande.

Efter mötet som brukligt är bjöd arrangören Söderköpings föreläsningsförening föreläsaren på restaurang där många mötesdeltagare fortsatte umgås i gemytlig anda.

Karl Tingström Valdemarsviksavdelningen.

Majoriteten skönmålar

”Sankt Anna-paketet – en samlad handlingsplan för en mer levande landsbygd”, det är rubriken på en glättad skrift från den politiska majoriteten i Söderköpings kommun. I praktiken handlar det om att lägga ner. Avveckla äldreboendet Stenbrinken, avveckla storhushållsköket, och bussa elever mellan Mogata och Sankt Anna, i bägge riktningarna.

Det finns två riktigt allvarliga saker med denna reklamprodukt från s+m+mp. Dels finns det påståenden som inte stämmer med verkligheten, dels är det fråga om vilken typ av dokument detta är – ett kommunstyrelsedokument som förankrats i KS, förslag från majoriteten eller tjänstemannaunderlag för fortsatt diskussion med människor i östra länsdelen.

När det gäller faktaunderlaget finns det svepande formuleringar om minskat elevunderlag i Sankt Anna, vilket är ett falskt påstående. Sanningen är att de tre senargbste terminerna har antalet elever ökat, med en tredjedel och klasserna 1-6 omfattar nu 33 elever. Och förskolan har 19 barn som kan fylla på underifrån. Vidare påstås det att de som bor på Stenbrinken egentligen skulle vilja bo i Söderköping, ett påstående som kommunalråden Mattias Ravander (s) och Yvonne Persson (m) tvingats ta tillbaka, när en ordentlig enkät gick ut till de boende i Stenbrinken.

När det gäller dokumentets status är det skrivet på officiellt papper med Söderköpings kommun, kommunstyrelsen, som avsändare, alltså ett kommunstyrelsedokument, vilket inte är sant. Sankt Anna-paketet har inte presenterats i kommunstyrelsen, enligt oppositionsrådet Inga-lill Östlund. Den styrande majoriteten  har gått händelserna i förväg. Detta är ett dokument från den politiska majoriteten, som  skulle kunna bli propositionsförslag från majoritetens sida såväl i KS som kommunfullmäktige (KF) om inte boende i  Sankt Anna och Mogata hade gått man och kvinna ur huse för att delta i medborgardialogerna på de respektive orterna. Det är illa att sprida dokument under falskt varumärke!

Det tragiska i den här historien är framför allt att det väcktes hopp om en reell satsning på landsbygden våren 2014, då samtliga partier var med i medborgardialoger och bedyrade sin välvilliga inställning till landsbygdsutveckling. Tyvärr var det enbart fagra ord, åtminstone från socialdemokrater, moderater och miljöpartister, visar det sig nu. Det så kallade Sankt Anna – paket som man nu levererat är inget annat än en nedläggningsplan av Sankt Anna-bygden, om än inslaget i grällt omslagspapper och ihopbundet med såväl röda, som blå och gröna snören

St Anna-paketet – ett sparpaket på landsbygdens bekostnad.

20100806 006Efter att den politiska majoriteten i Region Östergötland ensidigt och kortsiktigt hanterat frågan om Söderköpings vårdcentral och, trots ett mycket stort folkligt motstånd, ändå valde nedläggning är det nu dags för nästa politiska underlighet med koppling till Söderköping – det så kallade St Anna-paketet.

På Söderköpings kommuns hemsida kan man läsa om St Anna-paketet, det presenteras av majoriteten som ”en samlad handlingsplan för långsiktig utveckling av St Anna-bygden.” St Anna-paketet innehåller i huvudsak tre förslag: att lägga ned det äldreboende som idag finns i St Anna, att lägga ut det kommunala tillagningsköket som finns i anslutning till äldreboendet på entreprenad och att slå ihop Mogata- och St Anna skola.

Kommunen har bjudit in till två medborgardialoger för att inhämta synpunkter kring paketet. Båda dialogerna var mycket välbesökta. På den första dialogen i St Anna deltog över 300 personer, den lokal som bokats blev snabbt överfull och fick bytas mot en större. Synpunkterna var många och kritiken mot St Anna-paketet stor.

Den politiska majoriteten i Söderköping skriver på kommunens hemsida: ”Vårt ansvar är att säkerställa den kommunala servicen för de som bor i skärgårdsområdet med en rimlig balans mot övriga kommuninvånare.” Hälften av Söderköpings befolkning bor på landsbygden men det går snabbt att konstatera att mängden kommunal service inte möter upp det förhållandet. Den kommunala service och utbyggnad som nu planeras, planeras i huvudsak enbart till Söderköpings stad och den kommunala verksamhet som fortfarande finns på landsbygden hotas – av nedläggning eller av centralisering.Sankt Anna Skola

St Anna-paketet skulle, om det genomförs, innebära att St Anna-bygdens största arbetsgivare, äldreboendet Stenbrinken, läggs ned tillsammans med tillagningsköket. En sammanslagning av skolorna skulle innebära att de barn som bor i Mogata- och St Anna-området skulle behöva spendera långa tider i buss för att ta sig till skolan. För vissa barn, som bor i utkanten av respektive område, väntar bussresor på närmare 8 mil per dag. I förlängningen skulle förslaget mycket väl kunna innebära att elevunderlaget påverkas negativt på båda skolorna. Sammantaget har majoriteten i Söderköping producerat ett dokument som innehåller förslag som, om de genomförs, allvarligt försämrar möjligheten att bo och verka i St Anna.

Vänsterpartiet vill se en fortsatt verksamhet och utveckling av äldreboendet Stenbrinken som tillhör en av de högst rankade i kommunen. De personer som bor på Stenbrinken ger på flera områden verksamheten högsta betyg. Att satsa på och lyfta fram de verksamheter som fungerar väl ser vi som självklart. Det, om något, är ett effektivt resursutnyttjande. Samma sak gäller Sankt Anna-skola som i dagsläget har ett växande elevunderlag med kvalificerade lärare, goda skolresultat och en aktiv föräldraförening.

Att bygga en ny förskola i Mogata och hyreslägenheter i Sankt Anna ser vi som betydligt bättre än att slå ihop skolor. Det skulle vara insatser som möter upp de behov som finns samtidigt som det också har en potential att stärka kommundelen långsiktigt.  Vänsterpartiet tycker också att det bör övervägas om östra kommundelen ska bli en egen kommundelsnämnd. Det skulle ge betydligt större möjligheter för en lokalt förankrad nämnd i Sankt Anna och Mogata att bestämma i egna angelägenheter.

 

Malin Östh (v)                                           Björn Grip (v)

Fullmäktigeledamot                                 Fullmäktigeledamot

Regionfullmäktige- Osäkra anställningar, privatiseringar och kollektivtrafikbiljetter

bild 3 (2)Som vanligt var Vänsterpartiet det mest aktiva oppositionspartiet på årets första Regionfullmäktige 17 februari.  Vår gruppledare Emil Broberg inledde med att i en motion kritisera Regionens utpräglat nyliberala och ekonomifixerade styrmodell. Gällande de mätbara resultaten presterar Regionen bra. Men frågan är vad som mäts i sådana nyliberala modeller? För i folkhälsa ligger Östergötland tvärtom under genomsnittet på nästan alla områden.

Nej, dagens nyliberala och väldigt byråkratiska modell är förlegad och S i Östergötland borde våga göra det som regeringen gör nationellt, låta kvalitet, patienter och medarbetare väga tyngre! Det är jobbigt att ifrågasätta och förändra invanda arbetssätt. Men det behöver verkligen göras och vi behöver nytänkande kring hur vi organiserar och styr sjukvården. Tyvärr höll inte den S-borgerliga majoriteten med och röstade ner förslaget.

Nästa Vänstermotion kom från Malin Östh och handlade om att upprätta vårdkontrakt inom vuxenpsykiatrisk tvångsvård. Detta finns och fungerar väl inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det handlar om att ge den intagne större makt över sin vård och är avgörande för att skapa en jämlik och värdig vård under rätt extrema förhållanden. Men av någon anledning ville majoriteten utreda istället för att införa. Om individens rättigheter och verkliga makt över sitt eget liv ska tas på allvar är det helt enkelt inte tillräckligt. Vi hoppas dock att utvecklingen i frågan blir positiv och vi kommer att fortsätta bevaka den.

Jessica Eek gick sedan upp och stödde förslaget om att man ska kunna betala med vanligt kontokort på kollektivtrafiken i Östergötland. Majoriteten motsatte sig detta å det skarpaste eftersom de ansåg att det skulle kunna störa störa arbetspendlarna. Detta system fungerar på många andra platser men är tydligen omöjligt i Östergötland där det visst ska vara så komplicerat som möjligt att resa.

Ansvarigt regionråd Göran Gunnarsson (C) förtydligade majoritetens inställning med att de inte ”kan ha fokus på den enskilde resenären”. Vänsterpartiet menar tvärtom att det vore ett mycket bra fokus för kollektivtrafiken. Emil Broberg gick sedan upp och konstaterade till fullmäktiges applåder: ”När vi diskuterar hur vi ska styra sjukvården då är debatten rätt så stillsam. Men när vi pratar om hur vi ska betala bussbiljetter så jävlar smäller det till”. Emil påtalade att det fungerade utmärkt att dra sitt betalkort i den betydligt mer omfattande kollektivtrafiken i London och att majoriteten inte borde vara så stelbent. Till saken hör också att det går utmärkt att mycket snabbt dra sitt kontokort på betaltoaletten på resecentrum i Linköping, men alltså inte på pendeltågen och stadsbussarna som utgår därifrån…

Sedan lyfte Vänsterpartiet frågan om att regionen bör sluta använda den kassa anställningsformen ”Allmän visstid” som ger arbetsgivaren rätt att säga upp folk när som helst utan vidare motivering. Här höll det S-borgerliga styret faktiskt med oss delvis och lovade att Regionen ska skärpa reglerna och satsa på att minska användandet av ”allmän visstid”. Det är ett framsteg och något vi kommer att följa mycket noga. Vi vet att anställningsformen används slentrianmässigt och i stor skala inom delar av Regionens verksamhet. Men nu ska det förhoppningsvis bli skärpning!

Regionmajoritetens nedläggningspolitik när S, MP, C och FP beslutade stängde ner Söderköpings vårdcentral kan få konsekvenser för hela primärvården. I en interpellation tog Vänsterpartiet upp frågan om majoriteten kommer att lägga ner andra Vårdcentraler som går dåligt ekonomiskt, t.ex. Skäggetorp, Boxholm och Kisa, och om inte – varför?

Är det bara där det finns privata vårdföretag som gynnas om man stänger ner de offentliga alternativen som detta sker? Så gjorde Moderaterna ju med två vårdcentraler i Norrköping förra mandatperioden och så gör Socialdemokraterna nu i Söderköping.

Svaret från Mats Johansson blev något sorts tvekande ja.  Det verkar alltså som att majoriteten är mer ivrig att lägga ner när det finns privata alternativ. Det är ju intressant för hugade riskkapitalister, om man öppnar en privat vårdcentral i en lagom välmående ort så kan alltså S absolut tänka sig att lägga ner den offentliga konkurrenten. Det innebär stora profitmöjligheter!

Ricardo Olivares Miranda avslutade Regionfullmäktige med att fråga varför Syncentralen läggs ner i Norrköping. De synskadades organisationer är emot, personalen är emot. Den enda som verkar vara för är enhetschefen. Politiken vill inte fatta något beslut men Rebecca Hägg (S) försvarade ändå tjänstemännens nedläggningsbeslut med argumentet att det sparar pengar.

Majoriteten valde alltså att köra över de synskadade som själva menar att syncentralen visst klarar kvalitén och verkligen behövs i Norrköping för att resorna dit inte ska ta hela dagar att genomföra. Ska verkligen all Östgötsk hälso- och sjukvård centraliseras till Linköping? Är de synskadade en för liten väljargrupp för politikerna att ta hänsyn till eller varför vill man inte ens ta beslut i frågan?

Det är illa när politiken allt mer springer runt och klipper band vid invigningar men vägrar att ta sitt ansvar vid problem och nedläggningar.

Sammanträdet i sin helhet finns att se här: https://www.youtube.com/watch?v=MBXtj5H0j3k&spfreload=10

______________________

Nicklas Lundström

Politisk sekreterare (V)

Region Östergötland

070-5668931

 

Debattartikel som V-kvinnor från Östergötland…

ladda nedNT, Corren och Motala tidning publicerade den 15 februari en artikel där professor Valerie Hudson från Texas A&M University menar att hennes forskningsresultat visar på att mansdominerande miljöer blir mer våldsamma, där begås fler våldsbrott och det här skapar osäkra miljöer för kvinnor. Hon menar att vid manlig dominans i samhället blir kvinnors frihet kringskuren på offentliga platser och kvinnors möjlighet att röra sig fritt minskar. Hudson menar också att ett mansdominerat samhälle blir mer instabilt och sårbart.

Vi kan inte göra annat än att instämma med Hudson. Kvinnors ständiga osäkerhet, den strukturella diskrimineringen och utsattheten för våldsbrott är något som vi feminister har lyft sedan suffragetternas kamp för rösträtten. Problemet är patriarkala strukturer och den överordning män lever i och den ständiga underordning kvinnor befinner sig i. Vi har också de politiska förslagen för att förändra. Ge kvinnor mer makt och högre lön, individualisera föräldraförsäkringen, kvotera vid skeva förhållanden mellan könen, satsa på trygga utomhusmiljöer, mer pengar till kvinnojourerna och genuskunskap som ämne i skolan. Stora strukturella åtgärder och mindre insatser gör mycket för att skapa ett jämställt samhälle.

När Hudson däremot tolkar sina forskningsresultat som att det är Sveriges höga mottagande av asylsökande som skapar denna otrygghet så håller vi inte längre med.

Det stämmer att en majoritet av dem som flyr till Sverige är män. Detta av den enkla anledningen att en flykt till Europa är både dyrt och riskfyllt. I överfyllda båtar och längs leriga vägar, ofta utlämnade till både smugglares och gränsvakters nycker. I denna situation löper kvinnor mångdubbelt större risk att utsättas för övergrepp eller bli offer för trafficking. Därför väljer många män att lämna hustru och barn bakom sig, för att dessa senare ska kunna göra en säkrare resa i form av legal anhöriginvandring. Regeringens nya linje att försvåra anhöriginvandring blir i detta läge väldigt svår att försvara eller ens förstå.

Att som Hudson bara se sammansättningen av flyktingströmmarna som ett tecken på kommande oroligheter och växande brottslighet är att missförstå orsak och verkan. De flyktingströmmar vi har sett under det senaste året är en konsekvens av EU:s oförmåga att skapa ett humant och fungerande asylsystem med lagliga vägar och solidariskt ansvarstagande mellan medlemsländerna. Problemet med män och våld skapas inte av flyktingar, men den politik vi bedriver är avgörande för om våldet och otryggheten förvärras eller inte.

Det är många som viftar med den feministiska flaggan just nu. Människor, grupper och partier som tidigare inte haft några problem att skylla ojämställdhet på individens egna val och ansvar och som vanligtvis hävdar att det inte finns varken normer eller strukturer som förtrycker kvinnor. Dessa människor vill nu utmåla sig som feminismens främsta fanbärare. För det finns äntligen någon att skylla på, nämligen den invandrade mannen. Mannen från den andra kulturen som har med sig synsätt och traditioner som tidigare aldrig har funnits i Sverige. Det är lögn. Det är en fet, ful lögn. Våldsbrott, våldtäkter, tafsande på stan, rädslan för att inte våga gå själv ute en sen kväll finns i patriarkala miljöer. I Sverige och resten av världen. Det är en manlig, homogen struktur som har en enorm spridning och som funnits sedan människan ställde sig upp på två ben. Det är den miljön och synsättet som ska förändras. Och den ska förändras därför att det är ett manligt problem som systematiskt drabbar kvinnor. 

Vi vägrar låta våra kroppar användas som slagträ för rasism. Vi vägrar låta människor som flyr från krig användas som ursäkt för medborgargarden. Vi håller med om Hudsons forskningsresultat, men hennes sätt att tolka sina resultat är ett bevis på okunskap, dels om genus och feminism och dels om migration. Nästa gång är hon välkommen att fråga oss.

Linda Snecker, riksdagsledamot V Östergötland    .      Malin Östh, regionfullmäktigeledamot V Söderköping

Deniz Tütüncü, kommunfullmäktigeledamot V Norrköping    .    Jessica Eek, kommunfullmäktigeledamot V Linköping

Kerstin Lundberg, kommunfullmäktigeledamot V Motala    .    Lilibet Gustafsson, kommunfullmäktigeledamot V Finspång

Teresa Forsnacke, kommunfullmäktigeledamot V Mjölby