Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Vänsterpartiet Söderköping

Vad vill Yvonne Persson, med Ramunderstaden ? Blogg från Björn Grip.

Kommunens bostadsbolag, Ramunderstaden AB, gjorde förra året en vinst på över 7 miljoner kronor förra året. Det är naturligtvis inte fel med ett överskott, men den fråga som ändå blir alltmer aktuell är vad kommunens politiska majoritet vill med sitt bostadsbolag. Enligt Yvonne Persson, moderaterna, ansvarigt kommunalråd är det viktigaste att det i allt bolaget gör finns en affärsmässighet. Kommunstyrelsen valde också nu i mars att som ägare plocka ut vinst ur bolaget.

Om det enbart blir en fråga om att bolaget ska drivas affärsmässigt avhänder sig kommunen en viktig möjlighet att bedriva en aktiv bostadspolitik, med de risker det medför att bostadsbyggandet stagnerar eller leder till segregation och alltför dyra lägenheter för många invånare. Om man dessutom kräver avkastning och tar ut vinst leder det till att nuvarande hyresgäster i Ramunderstaden behandlas orättvist i förhållande till andra medborgare i kommunen. Dels betalar man ju skatt, men dessutom betalar man uppenbarligen en alltför dyr hyra eftersom kommunen som ägare gör bedömningen att bostadsbolaget har en ”övervinst” som kommunen som ägare kan tillgodogöra sig. Det är att orättvist missgynna Ramunderstadens hyresgäster, tycker jag, och det  påpekades också av det tidigare kommunalrådet Mattias Ravander-Geving, när han intervjuades om detta i höstas.

Men framför allt är ju frågan varför kommunen ska äga ett bostadsbolag om man enbart ska driva detta med affärsmässighet. Enligt min uppfattning är det viktigt att kommunen driver en aktiv bostadspolitik som bygger olika typer av bostäder och att man aktivt arbetar för att motverka boendesegregation som lätt uppstår om man enbart låter marknad och affärsmässighet styra byggandet. Ett stort allmännyttigt bestånd av lägenheter skapar ett mindre segregerat samhälle, medan det i kommuner med ett litet bestånd är de mest ekonomiskt utsatta som bor i allmännyttan och risken för polarisering i samhället ökar. En annan konsekvens är att kraven på den enskilde att få ett hyreskontrakt avsevärt höjs. De nya bostäder som byggs riskerar att enbart vara avsedd för en resursstark målgrupp, även i Ramunderstadens nybyggnation.

Så mina frågor tilL Yvonne Persson blir därför;

– Tror du att det går att bedriva en affärsmässig samhällsnytta, det vill säga att bolagets ekonomiska nytta vägs mot den samhällsnytta som det innebär att man motverkar segregation och bostadsbrist?

– Om svaret är ja, är du då beredd att skriva in detta – affärsmässig samhällsnytta – i bolagets ägardirektiv?

– Om svaret är nej, vad skiljer då Ramunderstadens uppdrag från andra privata bostadsbolag?

Vad vill Yvonne Persson, med Ramunderstaden ? Blogg från Björn Grip

Kommunens bostadsbolag, Ramunderstaden AB, gjorde förra året en vinst på över 7 miljoner kronor förra året. Det är naturligtvis inte fel med ett överskott, men den fråga som ändå blir alltmer aktuell är vad kommunens politiska majoritet vill med sitt bostadsbolag. Enligt Yvonne Persson, moderaterna, ansvarigt kommunalråd är det viktigaste att det i allt bolaget gör finns en affärsmässighet. Kommunstyrelsen valde också nu i mars att som ägare plocka ut vinst ur bolaget.

Om det enbart blir en fråga om att bolaget ska drivas affärsmässigt avhänder sig kommunen en viktig möjlighet att bedriva en aktiv bostadspolitik, med de risker det medför att bostadsbyggandet stagnerar eller leder till segregation och alltför dyra lägenheter för många invånare. Om man dessutom kräver avkastning och tar ut vinst leder det till att nuvarande hyresgäster i Ramunderstaden behandlas orättvist i förhållande till andra medborgare i kommunen. Dels betalar man ju skatt, men dessutom betalar man uppenbarligen en alltför dyr hyra eftersom kommunen som ägare gör bedömningen att bostadsbolaget har en ”övervinst” som kommunen som ägare kan tillgodogöra sig. Det är att orättvist missgynna Ramunderstadens hyresgäster, tycker jag, och det  påpekades också av det tidigare kommunalrådet Mattias Ravander-Geving, när han intervjuades om detta i höstas.

Men framför allt är ju frågan varför kommunen ska äga ett bostadsbolag om man enbart ska driva detta med affärsmässighet. Enligt min uppfattning är det viktigt att kommunen driver en aktiv bostadspolitik som bygger olika typer av bostäder och att man aktivt arbetar för att motverka boendesegregation som lätt uppstår om man enbart låter marknad och affärsmässighet styra byggandet. Ett stort allmännyttigt bestånd av lägenheter skapar ett mindre segregerat samhälle, medan det i kommuner med ett litet bestånd är de mest ekonomiskt utsatta som bor i allmännyttan och risken för polarisering i samhället ökar. En annan konsekvens är att kraven på den enskilde att få ett hyreskontrakt avsevärt höjs. De nya bostäder som byggs riskerar att enbart vara avsedd för en resursstark målgrupp, även i Ramunderstadens nybyggnation.

Så mina frågor tilL Yvonne Persson blir därför;

– Tror du att det går att bedriva en affärsmässig samhällsnytta, det vill säga att bolagets ekonomiska nytta vägs mot den samhällsnytta som det innebär att man motverkar segregation och bostadsbrist?

– Om svaret är ja, är du då beredd att skriva in detta – affärsmässig samhällsnytta – i bolagets ägardirektiv?

– Om svaret är nej, vad skiljer då Ramunderstadens uppdrag från andra privata bostadsbolag?

Malin Östh (V) Söderköping.. nyvald som Ordförande för Vänsterpartiet Östergötland

Malin Östh, vänsterpartiets ledande politiker Söderköping, nyvaldes under lördagens distriktskonferens på Marieborg i Norrköping till ordförande för Vänsterpartiet Östergötland.

Hon efterträder Linda Snecker, riksdagsledamot från Norrköping.

Malin har vunnit alltmer respekt för sitt vänliga sätt, sitt kunnande och sin övertygande argumentationsförmåga.

– Vi tror att Malin blir en bra distriktsordförande och ser också valet som en möjlighet att de mindre partiföreningarna i länet får stöd och uppmuntran i sitt politiska arbete.

Vänsterpartiet behövs i alla kommuner.

Grattis Malin från partivänner m.m.

Pressmeddelande……Kommunen planerar slå sönder en väl fungerande verksamhet

Söderköpings Kommun har vid flera tillfällen lyfts fram som en kommun där integrationsarbetet fungerar väl. I en rapport som publicerade 2014 presenteras Söderköpings kommun som ett exempel på hur integrationsarbetet kan, och bör, fungera. Det som rapporten fokuserar på är kommunens Samverkansgrupp och verksamheten Tillsammans som, enligt rapporten, når ut brett med sin verksamhet och jobbar långsiktigt och förebyggande.

Nu planerar kommunen förändringar i verksamheten som innebär att centrala personer sägs upp eller omplaceras samtidigt som verksamheten minskas.

-Det här är ett riktigt dåligt beslut som hotar slå sönder en viktig verksamhet säger Malin Östh, kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet och fortsätter:

-Samverkansgruppen och Tillsammans jobbar precis på det sätt som bra verksamheter ska göra; de samverkar och jobbar både uppsökande och förebyggande. Det är en etablerad verksamhet som har byggt upp mycket kontakter genom åren och som fyller en jätteviktig funktion. Att slå sönder den verksamheten vore ett enormt resursslöseri.

På kommunfullmäktige nästa vecka ställer Vänsterpartiet en interpellation som handlar om de planerade verksamhetsförändringarna.

-Jag hoppas verkligen att kommunen tänker om säger Malin Östh.

♥ Vi kan inte ha en välfärd riggad för riskkapitalbolag.

hjartavalfard-fbcover

♥ Vi kan inte ha en välfärd där  vårdbolagen får välja bort de sjukaste patienterna.
♥ Vi kan inte ha en välfärd där privata  skolor ger högre betyg för att locka till sig elever.
♥ Vi kan inte ha en välfärd där personalen på din mormors äldreboende måste tänka mer på nästa kvartalsrapport än på att hon får bästa möjliga omsorg.
♥ Vi kan helt enkelt inte ha en välfärd som är riggad för riskkapitalbolagen.

 

Vrinneviakuten och nedläggning av vårdcentraler

HänderBristande tillgänglighet och kontinuitet på vårdcentralerna leder till kaos på akuten i Norrköping. Det sambandet borde regionledningen se och åtgärda. I stället riskerar det att bli än värre när ytterligare en vårdcentral ska likvideras.
De senaste dagarna har vi fått nyheter som ”Fackligt larm om kaos på Vrinneviakuten”, ”De sista åren har trycket på akuten ökat” etc. Kommunals skyddsombud på akuten, Lotta Heelge, har också gjort en anmälan hos Arbetsmiljöverket om orimliga arbetsförhållanden.
Bedömningen är att antalet besök per dygn har ökat med 25 procent de senaste åren. Heelges förklaring till ökningen är att primärvården inte fungerar. Ett är säkert, och det är att nedläggningen av vårdcentraler i Norrköpings innerstad för några år sedan skapade djupa sår i organisationen, och ett orimligt tryck på de tre stora offentliga vårdcentralerna i Norrköping. Konsekvensen blev problem med läkarrekrytering och därmed svårigheter att klara såväl vårdgaranti som kontinuitet för patienter. Detta i sin tur leder till problemen på akuten, precis som Lotta Heelge påpekar.
I Söderköping kommer den offentliga vårdcentralen att läggas ned om en dryg vecka. Fortfarande är det sextusen patienter som är listade här. Dessa ska överföras till närmaste vårdcentral, i de allra flesta fall lär det bli den privatdrivna Geria.
I dagens NT, 7/4, finns ett reportage där en bild på två medarbetare ”inväntar ett tillskott av 6000 nya patienter”. Reportaget andas optimism och tillförsikt. Möjligen är det ekonomiska tillskott i form av intäkter för fler patienter som leder till leendena. Kanske tror man också att det stora flertalet av dessa patienter inte har särskilt stora behov av sjukvård och därmed inte heller dyker upp för besök.
Min oro är att det är många, särskilt äldre som har förhållandevis stora behov, som tvekar att söka och i stället avvaktar och härdar ut. När sedan sjukdomstillståndet blir akut åker man till sjukhusakuten i Norrköping.
Konsekvensen är att det kaos på Vrinneviakuten som redan är anmält till Arbetsmiljöverket riskerar att ytterligare förvärras. Christoffer Bernsköld (s), och hans kompisar i regionledningen borde inse sambanden och avbryta nedläggningen av ytterligare en vårdcentral.
Björn Grip