Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Vänsterpartiet Söderköping

Vänsterpartiet är det enda partiet till vänster – också i Söderköping

Det är mindre än ett halvår kvar till valet. Den majoritet som styrt under den här mandatperioden – Socialdemokrater, moderater och miljöpartister – har ännu inte sagt något om man vill fortsätta i denna konstellation. Förmodligen får vi inte heller ett svar på den frågan före valet.

Det är emellertid ett anständighetskrav att medborgarna i vår kommun får veta. Inget parti kommer att ha någon realistisk chans att få egen majoritet. Den traditionella höger-vänsterskalan i politiken tenderar att upplösas. De traditionella motståndarna när det gäller att leda kommunerna är socialdemokraterna å den ena sidan och moderaterna alternativt centern å den andra.

I Söderköping har det nästan alltid varit en borgerlig majoritet. Inom borgerligheten har centern och moderaterna kämpat om den ledande positionen. I förra valet gjorde emellertid socialdemokrater och moderater upp om att leda kommunen. Miljöpartiet fick vara med på ett litet hörn också. De andra borgerliga partierna fick utgöra en opposition och vänsterpartiet fick försöka driva opposition utifrån sina utgångspunkter. Problemet har varit att vänster – högerdimensionen i politiken har suddats ut. Såväl majoriteten, s+m+mp som den borgerliga oppositionen, har varit en grå smet där det knappast har varit tydligt vad som är vänster och höger i de olika förslagen. Snarare har det politiska alternativet präglats av populism och formaliainvändningar. Det finns två, möjligen tre undantag: Integrationspolitiken och frågan om byggnation i Brunnsparken, kanske också landsbygdspolitiken, i synnerhet då frågan om äldreboendet, Stenbrinken, i Sankt Anna.

Vad har då hänt i kommunen i dessa frågor? När det gäller Stenbrinken, avvecklades detta och äldre människor tvingades flytta in till centrala Söderköping, trots att det här finns brist på äldrevårdsplatser. Nu överväger majoriteten att återigen använda Stenbrinken för äldreboende och avhysa de flyktingar som fått ett boende där. Den borgerliga oppositionen har kraftigt kritiserat avvecklingen, liksom vänsterpartiet. Att nu återigen flytta tillbaks gamla människor, med eller mot deras vilja, är inte heller snyggt. Frågan har hanterats oskickligt. Och flyktingarna får acceptera det som blir, utan att någon tycks fästa något större avseende. Nu tror jag i och för sig att det blir bättre integration om man lyckas ordna boende i centralorten, med större närhet till svenskundervisning och andra stödverksamheter.

När det gäller flyktingfrågan, i synnerhet ensamkommande ungdomar, har majoriteten varit vankelmodig när det gäller möjligheten att stödja dessa ungdomar efter det att dessa fyllt 18 år. Vänsterpartiet var det enda parti som konsekvent argumenterade för att ge dessa ungdomar en realistisk möjlighet att fullfölja sina gymnasiestudier genom att inte avveckla boenden och annat stöd. Det ska dock sägas att det gick att ändra de andra partiernas inställning. Detta mycket tack vare en stark opinion bland människor som ställt upp för flyktingpojkarna. Detta är en fråga där anständigheten hittills har segrat. Det finns dock en oro för att majoriteten ändrar sig, när statsbidragen från Migrationsverket tar slut. Vad händer i slutet av maj när detta inträffar?

Byggandet i Brunnsparken är den tredje frågan. Här har majoriteten drivit igenom att detta ska ske, trots en betydande folklig opinion emot.  Frågan är dock inte avgjord, eftersom det förbereds överklaganden, bland annat från Naturskyddsföreningen och Sankt Ragnhilds Gille. Därmed kommer frågan att hållas levande över valet. Framför allt miljöpartiets lojalitet med makten, och svek när det gäller sina principer, lär bli svårt att förklara i valrörelsen.

Inte i någon av dessa frågor är vänster-höger dimensionen tydlig. Men otydligheten har blivit ännu större när de tydligaste motpolerna när det gäller makten i svensk politik har gått samman.

Den fråga som är en tydlig vänster-höger här i Söderköping är frågan om upphandling av privata utförare enligt LOV, inom äldrevårdsboende och hemtjänst. Här har dock majoriteten, s+m+mp, och den borgerliga oppositionen varit överens om tagen hittills. Endast vänsterpartiet har ifrågasatt att dessa tjänster ska upphandlas. Nu kan ändå frågan komma att bli kontroversiell, eftersom man kan misstänka att de borgerliga partierna, inklusive moderaterna, vill att de äldre som inte valt hemtjänstutförare ska fördelas likvärdigt mellan alla ”utförare”. Än så länge har inte frågan diskuterats offentligt här i kommunen, däremot sker detta i närbelägna Norrköping. Det går att misstänka att våndan är stor inom socialdemokratin i den här frågan såväl i Norrköping som här i Söderköping.  Detta är en tydlig vänster-höger fråga. Ska socialdemokraterna gå med på moderata krav, med stöd av den borgerliga oppositionen, att ”fördela” kunder som inte valt? Allt för att säkerställa ett kundunderlag till privata utförare!

Endast ett starkt vänsterparti kan möjligen påverka socialdemokratin att agera emot borgerligheten i den här frågan. En fortsatt s+m koalitionen leder sannolikt till ytterligare ingrepp i den offentligt drivna och vinstfria omsorgen!

Årsmöte i Vänsterpartiet i Söderköping….. Vänsterpartiets Valsedel fastslogs m.m.

Vänsterpartiet Söderköping har haft årsmöte Söndagen den 18/2. Riksdagsledamot Linda Snecker höll i årsmötesförhandlingarna. Utöver dessa så fastställdes Vänsterpartiets valsedel för kommande mandatperiod när det gäller kommunvalet.                                                                                              Malin Östh toppar listan liksom under innevarande mandatperiod.

Dessutom togs ett uttalande; ”Avstå från att bygga i Brunnsparken – utlys folkomröstning”.

Bernt Schneider är fortsatt ordförande i vår partiförening.

Vänsterpartiets Valsedel för kommande mandatperiod ;

 1. Malin Östh, 46, tjänsteman på arbetsförmedlingen, Söderköping
 2. Björn Grip, 70, folkhögskollärare, Söderköping
 3. Marja Bergström, 73, journalist, Söderköping
 4. Inga-Carin Landerö, 75, distriktsläkare, Söderköping
 5. Björn Göransson, 68, industridesigner, Söderköping
 6. Gunilla Zachrisson, 69, biomedicinsk analytiker, Söderköping
 7. Ulf Martin, 58, renhållningsarbetare, Söderköping
 8. Pia Axelsson, 61, kurator, Söderköping
 9. Bagher Gholami, 23, studerande, Söderköping
 10. Katrin Johansson, 43, kurator, Söderköping
 11. Bernt Schneider, 67, rehabsamordnare, Söderköping
 12. Birgitta Malm, 68, lågstadielärare, Söderköping
 13. Anders Nyhlén, 73, konsthantverkare, Söderköping
 14. Kjell Axelsson, 61, NCC-tekniker, Söderköping
 15. Linus Karlsson, 28, studerande, Söderköping
 16. Karl-Gustav Olsson, 72, keramiker, Söderköping
 17. Pia Ingham, 72, företagare, Söderköping
 18. Christina Larsson, 68, socialarbetare, Söderköping
 19. Birgitta Sjöström, 58, trädgårdsmästare, Söderköping
 20. Soile Merilä, 61, förskollärare, Söderköping

Vill du veta mer om Vänsterpartiet i Söderköping, bli medlem, har en fråga.. kontakta då ..;

– Bernt Schneider, ordförande, mobil 073 390 27 69

– Malin Östh, gruppledare, mobil 073 047 32 35

– Björn Grip, sekreterare, mobil 070 540 95 79

Folkomrösta om byggplanerna i Brunnsparken

Frågan om byggande i Brunnsparken går nu mot sitt avgörande. Onsdagen den 7/2 ska Söderköpings fullmäktige avgöra frågan. Förslaget som det nu ligger skulle få ödesdigra konsekvenser för stadens karaktär.

Frågan är emellertid långt ifrån avgjord. Vi vet att det finns ledamöter inom majoriteten som är emot förslaget. Men vågar dessa stå upp för sin övertygelse och yrka återremiss? Än fler partimedlemmar och väljare i dessa partier är emot förslaget. Det har vi konstaterat genom kontakter med det Medborgarinitiativ för Brunnsparkens bevarande, som kommer att genomföra en manifestation utanför kommunhuset någon timma före fullmäktiges början.

Varför ska man då dra tillbaka förslaget? Många argument har framförts på den här debattsidan och vi ska inte upprepa dessa. Låt oss emellertid peka på några saker:

 • Landskapsarkitekten Ingemar Hillerström och Lars Sylvan, samhällsplanerare, har lyft fram Söderköpings unika karaktär med sitt blågröna stråk längs med Storån, där Brunnsparken är en viktig del. Detta stråk riskerar att förstöras.
 • Dialogen med allmänheten har satts på undantag, åtminstone om man med dialog menar att lyssna och ta intryck av vad engagerade medborgare har att säga. Tjugosju inlagor med välavvägda argument har lämnats in på detaljplanen. Inte ett kommatecken har rubbats!

Man kan också fundera över den vinklade information som NT presenterades som en nyhet på Söderköpingssidan den 30 januari; ”30 seniorbostäder planeras i parken”. Det är en intervju med Riksbyggens marknadschef som här får komma till tals.

I våra handlingar till fullmäktige står det emellertid att man kommer att bygga 90 bostäder, varav Riksbyggen står för 40, och Eddie Demirs bolag ”Söderstaden” för 50 lägenheter. Det handlar alltså om sammanlagt 90 lägenheter, inte 30 seniorbostäder. Höjden på husen kommer att vara 13,5 meter, vilket innebär samma höjd som de högsta träden som hittills fått stå kvar i parken.

Ytterligare ett argument är den namninsamling som Naturskyddsföreningen tagit initiativ till – 2659 personer har skrivit på. Namninsamlingens trovärdighet ifrågasätts emellertid på ett insinuant sätt av ledande politiker, i NT den 2/2. Ett bra sätt att undersöka trovärdigheten i namninsamlingen är att tillåta en rådgivande folkomröstning innan fullmäktige tar definitivt beslut.

Uppmaning till fullmäktige! Tänk efter en gång till, låt oss få mer betänketid för att hitta en vettig lösning när det gäller byggandet som otvivelaktigt behövs i Söderköping. En tillgänglig Brunnspark måste dock vara vägledande när vi nu förhoppningsvis kan ta beslutet om att återremittera frågan och ge tid för en folkomröstning.

 

Björn Grip (v), fullmäktigeledamot, Söderköping

Malin Östh (v), fullmäktigeledamot, Söderköping

 

Fick flest röster i första valet .. Malin Östh går direkt som ombud till Kongressen 2018

Valresultat i kongressombudsvalet

Nu är den första valomgången i valet till kongressombud klart.

Totalt röstade 186 personer eller cirka 30 % av medlemmarna i Vänsterpartiet Östergötland.

Den enda kandidat som fick fler än hälften av rösterna

och blev direktvald var Malin Östh, Söderköping.                         

Valresultatet i första omgången såg ut på följande sätt där exakt röstantal redovisas för de första åtta:

Malin Östh – 126
Lilibet Gustafsson – 84
Kerstin Lundberg – 79
Anders Andersson – 74
Fatemeh Fattah – 72
Monica Ericsson – 71
Jane Carlsson – 60
Anders Lind – 55

Kort presentation av Malin Östh ;

Jag heter Malin Östh. Jag kommer från Söderköping, där jag är gruppledare och sitter i kommunfullmäktige. Jag sitter också i regionstyrelsen och i regionfullmäktige, och är relativt nyvald distriktsordförande.

Valet 2018 känns på många sätt som ett ödesval, högerkrafterna mobiliserar, debattklimatet hårdnar och allt fler partier lyfter enkla lösningar på komplexa problem.

För mig är det viktigt att Vänsterpartiet inte blir en del av detta, utan istället fortsätter vara en tydlig vänsterröst som påminner om det gemensamma samhällsbygget, om jämlikhet och en stark och stabil välfärd som man kan lita på. Det är våra frågor.

Med ett tydligt fokus på detta kan vi förhoppningsvis bidra till ett bättre debattklimat och i

förlängningen också till en annan politik.

Det är min drivkraft och förhoppning.

 

Stort Grattis Malin ..

 

// Bernt Schneider . Ordförande Vänsterpartiet i Söderköping