Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Vänsterpartiet Söderköping

Välkommen till  Vänsterpartiets Valvaka i Söderköping

Välkommen till  Vänsterpartiets Valvaka i Söderköping

Plats;  Rådhusrestaurangen     

Tid; 18.00 – 22.00

Välkommen du som är  medlem, sympatisör eller bara en go vän till någon och har våra värderingar .

 

 

Anmälan görs till ; Björn Grip . [email protected]   

eller mobil 070 – 540 95 79 senast den 6/9.

Partiföreningen subventionerar mat och dryck,

men en mindre avgift kan komma att tas ut, dock högst 60 kr.

Valbyrån på plats…. sedan varje Fredag och Lördag fram till valet på Rådhustorget . Riksdagsledamot Linda Snecker . Rådhustorget Lördag 25/8 . 10.00-12.00

Idag ..Fredag 24/8 var Valbyrån på plats.. ..

idag fanns Anders (vid kameran), Birgitta, Björn och Ulf på plats för att möta alla som har frågor och funderingar

 

(V)i kommer sedan finnas på Rådhustorget varje Fredag och Lördag fram till valet

………………………………och du glöm inte imorgon

Riksdagsledamot Linda Snecker kommer till Rådhustorget  10.00 – 12.00

Hemtjänsten i Söderköping behöver kortare arbetstid . Blogg från Björn Grip

Jag besökte Socialnämndens informationsmöte igår. Hemtjänstens situation diskuterades. Nåja, så mycket diskussion blev det inte, nämndens ledamöter lyssnade mest. T f socialchef Mikael Palm gick igenom situationen och vad som planeras. Det som kunde konstateras är att tiden hos de som har fått beslut om hemtjänst sjunker. Drygt halva tiden, 53 procent av arbetstiden, finns personalen hos våra äldre. Detta är en låg siffra i jämförelse med andra kommuner. Resten av tiden går åt till annat, framför allt resor. Sjukskrivningarna ligger högt, och många av den erfarna personalen har sagt upp sig. Det innebär många vikarier, de flesta utan relevant utbildning, som har sämre arbetsvillkor.

Det som de flesta i nämnden var intresserade av var inte i första hand arbetssituationen utan de höga kostnaderna. Det tycks vara så att kostnaderna i närliggande Valdemarsvik ligger 50 tusen kronor lägre per person som har fått biståndsbeslut.

Visst, ekonomi och effektivitet är viktigt, men vägen dit måste omfatta såväl trygga och nöjda äldre som en personal som känner glädje och tillfredsställelse i jobbet.

Det ska sägas att socialchefen tog upp tre saker som kan vara en väg framåt. För det första, enhetscheferna har nyrekryterats. De ledningsproblem och konflikter som funnits hoppas man nu ska kunna undanröjas. Mycket handlar om rimliga scheman som inte ständigt ändras. Här är nyckeln dialog med personalen vilket har varit en bristvara tidigare. Den andra förändringen är alltså en ödmjuk inställning från arbetsledningen och dialog med personalen kring bland annat schemafrågor. Det är bara att hålla tummarna för att man lyckas förbättra arbetsklimatet.

Den tredje frågan handlar om att scheman och arbetsupplägget måste vara hälsofrämjande. Det måste finnas återhämtningstid. Detta är en fråga som vänsterpartiet drivit, bland annat genom motioner, där också arbetstidsförkortning varit en del av lösningen. Vi fick bifall på vår senaste motion, men hittills saknar vi just detta med arbetstidsförkortningen. Återhämtningstiden på 11 timmar är knappast tillräckligt enligt mitt förmenande.

Under min tid som personalberedningens ordförande i landstinget genomfördes det så kallade 3-3-systemet på akuten vid Universitetssjukhuset i Linköping. Det innebar att man arbetade tre dagar och var ledig tre dagar. Detta oavsett om det handlade om vardag eller helg. Veckoarbetstiden blev 32 timmar, alltså en kraftig arbetstidsförkortniing, och framför allt en rejäl tid för återhämtning. Personalen uppskattade lösningen och sjukfrånvaron gick ned kraftigt. Tyvärr togs systemet bort efter några år med motiveringen att det kostade för mycket. Därmed steg sjukfrånvaron igen och därmed även kostnaderna för vikarier.

Jag säger inte att man måste kopiera 3-3-systemet rakt av, men jag tror att en rejäl arbetstidsförkortning och framför allt ordentligt med återhämtningstid är viktiga ingredienser för att få hemtjänsten väl fungerande igen.

// Björn Grip

Kommunalpolitiskt program för Vänsterpartiet Söderköping 2018 – 2022

 

Kommunalpolitiskt program
Vänsterpartiet Söderköping 2018-2022

Kommunalpolitiskt program för Vänsterpartiet Söderköping 2018 – 2022

Kommunpolitiskt program 2018

Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet. Vi är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.Vänsterpartiet har funnits i Söderköpings kommun i snart 40 år och har fört en kritisk och konstruktiv oppositionspolitik. Vår vision för Söderköping är en kommun som välkomnar olikheter, nya invånare, mångfald och nya idéer. En plats där människor inte ställs mot varandra utan istället hittar former för samarbete och utveckling.

Vi ser förmågan att hålla ihop ett samhälle som helt avgörande för både den sociala och ekonomiska utvecklingen. När andra säger att vi inte har råd med fler lärare, fler händer i äldreomsorgen eller mindre barngrupper på förskolan säger vi att i Vänsterpartiets Söderköping ska vi ha råd med människor. Ett solidariskt samhälle är en förutsättning för en hållbar utveckling.

Vår politik har på flera områden fått genomslag i Söderköping. Det gäller politiska sakfrågor som: – Stadskärnans bevarande – Gångfartsgator och cykelvägar – Miljö och återvinning – Barnomsorg på kvällar och helger – Kulturens roll i samhället – Välfärdsbokslut – Ta tillbaka verksamhet i egen regi’ – Vegetarisk dag i skolan – Skönhetsråd – Minska spridning av mikroplaster – Fler sommarjobb till ungdomar -Låt de ensamkommande som väntar på asylbesked stanna i kommunen med mera.

Här lyfter vi fram några ytterligare frågor som vi skulle vilja driva och förverkliga  ; Kommunpolitiskt program 2018

Vänsterpartiet är det bästa miljöpartiet …..

Det är inte jag som påstår detta, även om jag naturligtvis tycker detta. Nä, det är Naturskyddsföreningen i Sverige som presenterar sin lista över hur väl partierna har agerat i de frågor som Naturskyddsföreningen ansett mest centrala när det gäller miljön. Rubriken på artikeln är ”Mandatperiodens bästa parti för miljön är Vänsterpartiet”.

Detta förtjänar att lyftas fram, i synnerhet som miljöpartiets språkrör Gustaf Fridolin i söndagens Agenda ville lansera miljöpartiet som det enda miljöpartiet. Så är alltså inte fallet, om man får tro Naturskyddsföreningen som har hållit på med den här typen av utvärderingar i trettio år.

Undersökningen presenterades häromdagen i DN (15/5). Så här skrivs det i ingressen:

  • Vår utvärdering av partiernas agerande i riksdagen under mandat­perioden 2014–2018 visar att tempot i miljöpolitiken har ökat. Den visar också att MP bromsats av samarbetet med S. Och att C, som är tydligt miljöprofilerat, i stora stycken saknar en politik för skydd av naturen. Det skriver Karin Lexén och Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.

Samtidigt är det enligt Naturskyddsföreningens företrädare, som gjort undersökningen, tydligt att det har blivit bättre fart på miljöarbetet den här mandatperioden än den förra:

  • Mandatperioden 2010–2014 präglades av en förlamande blockpolitik och bristande ambitioner, där miljön blev den stora förloraren.Endast ett av de 18 förslag som Naturskyddsföreningen lade fram inför valet 2010 genomfördes, trots att nio av förslagen hade stöd av en majoritet i riksdagen. Titeln på 2014 års utvärdering var därför ”Fyra förlorade år för miljön”.

För att ändå vara rättvis måste man ändå ge miljöpartiet ett visst erkännande. Tempot i miljöpolitiken har ökat, om än otillräckligt. Trycket för att uppnå detta och påverka det stora regeringspartiet har såväl miljöpartiet som vänsterpartiet haft stor andel i.

Slutligen bör det påpekas, att Sverigedemokraterna utmärker sig negativt i den här undersökningen och hamnar långt efter övriga partier. Och detta i en fråga som enligt opinionsinstituten upplevs som den överlägset viktigaste av svenska folket.

 

// Björn Grip