Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Vänsterpartiet Söderköping

1 2 3 41

Sista dagen innan valet . . Blogg från Björn Grip

Det är lördag och i morgon är det val till Sveriges riksdag, landsting och kommuner. Valresultatet är avgörande för Sveriges framtid. Det är i och för sig så vi politiskt aktiva brukar säga inför varje val. Men det är en skillnad i år.

Heidi Frid, 94 år och förintelseöverlevare som judinna, blir porträtterad i dagens DN. Hon varnar för ett valresultat där Sverigedemokraterna skulle få inflytande. Hon beskriver situationen 1933 då Hitler kom till makten i Tyskland, inte för att han fick majoritet i val utan därför att konservativa partier gav honom sitt stöd. Vi har en tendens att glömma detta.

På måndag, dagen efter valet kan det mycket väl vara så att den borgerliga alliansen kan bilda regering med Jimmie Åkessons stöd. Trots Annie Lööfs rasande utbrott mot Åkessons övertramp i gårdagens partiledardebatt i Sveriges television, gav hon inget besked om var hon står i valet mellan att sluta en blocköverskridande överenskommelse med socialdemokraterna och att ingå i en borgerlig regeringsallians med Åkessons nådiga bifall. Vi har kunnat konstatera liknande förhållningssätt från centern i Söderköping med flera kommuner. Det är beklagligt.

Även moderaterna och kristdemokraterna tycks vara beredda att försöka bilda regering med någon form av stöd från Sverigedemokraterna. Det är en illusion att tro något annat. Och Åkessons stöd kommer inte att vara gratis.

Det brukar vara kutym att sista dagen innan valet avstå från att alltför kraftigt betona sitt eget partis ståndpunkter. Istället brukar de flesta partiföreträdare markera röstningens betydelse och uppmana människor att gå och rösta för att därigenom manifestera den allmänna rösträttens betydelse och demokratin.

Idag är det svårt att vara så storsint. Idag måste man som demokrat uppmana alla som vill slå vakt om människors lika värde att avstå från att rösta på sverigedemokraterna. Men det räcker inte med tanke på den borgerliga alliansens undvikande sätt att svara på sin uppfattning i regeringsfrågan. En röst på alliansens partier kan öppna för att vi får blåbrun sörja som underlag för regeringsmakten.

Därför vädjar jag till alla som står upp för mänskliga fri- och rättigheter att rösta och att rösta på något av de röd-gröna partierna.


Välkommen till  Vänsterpartiets Valvaka i Söderköping

Välkommen till  Vänsterpartiets Valvaka i Söderköping

Plats;  Rådhusrestaurangen     

Tid; 18.00 – 22.00

Välkommen du som är  medlem, sympatisör eller bara en go vän till någon och har våra värderingar .

 

 

Anmälan görs till ; Björn Grip . [email protected]   

eller mobil 070 – 540 95 79 senast den 6/9.

Partiföreningen subventionerar mat och dryck,

men en mindre avgift kan komma att tas ut, dock högst 60 kr.

Valbyrån på plats…. sedan varje Fredag och Lördag fram till valet på Rådhustorget . Riksdagsledamot Linda Snecker . Rådhustorget Lördag 25/8 . 10.00-12.00

Idag ..Fredag 24/8 var Valbyrån på plats.. ..

idag fanns Anders (vid kameran), Birgitta, Björn och Ulf på plats för att möta alla som har frågor och funderingar

 

(V)i kommer sedan finnas på Rådhustorget varje Fredag och Lördag fram till valet

………………………………och du glöm inte imorgon

Riksdagsledamot Linda Snecker kommer till Rådhustorget  10.00 – 12.00

Hemtjänsten i Söderköping behöver kortare arbetstid . Blogg från Björn Grip

Jag besökte Socialnämndens informationsmöte igår. Hemtjänstens situation diskuterades. Nåja, så mycket diskussion blev det inte, nämndens ledamöter lyssnade mest. T f socialchef Mikael Palm gick igenom situationen och vad som planeras. Det som kunde konstateras är att tiden hos de som har fått beslut om hemtjänst sjunker. Drygt halva tiden, 53 procent av arbetstiden, finns personalen hos våra äldre. Detta är en låg siffra i jämförelse med andra kommuner. Resten av tiden går åt till annat, framför allt resor. Sjukskrivningarna ligger högt, och många av den erfarna personalen har sagt upp sig. Det innebär många vikarier, de flesta utan relevant utbildning, som har sämre arbetsvillkor.

Det som de flesta i nämnden var intresserade av var inte i första hand arbetssituationen utan de höga kostnaderna. Det tycks vara så att kostnaderna i närliggande Valdemarsvik ligger 50 tusen kronor lägre per person som har fått biståndsbeslut.

Visst, ekonomi och effektivitet är viktigt, men vägen dit måste omfatta såväl trygga och nöjda äldre som en personal som känner glädje och tillfredsställelse i jobbet.

Det ska sägas att socialchefen tog upp tre saker som kan vara en väg framåt. För det första, enhetscheferna har nyrekryterats. De ledningsproblem och konflikter som funnits hoppas man nu ska kunna undanröjas. Mycket handlar om rimliga scheman som inte ständigt ändras. Här är nyckeln dialog med personalen vilket har varit en bristvara tidigare. Den andra förändringen är alltså en ödmjuk inställning från arbetsledningen och dialog med personalen kring bland annat schemafrågor. Det är bara att hålla tummarna för att man lyckas förbättra arbetsklimatet.

Den tredje frågan handlar om att scheman och arbetsupplägget måste vara hälsofrämjande. Det måste finnas återhämtningstid. Detta är en fråga som vänsterpartiet drivit, bland annat genom motioner, där också arbetstidsförkortning varit en del av lösningen. Vi fick bifall på vår senaste motion, men hittills saknar vi just detta med arbetstidsförkortningen. Återhämtningstiden på 11 timmar är knappast tillräckligt enligt mitt förmenande.

Under min tid som personalberedningens ordförande i landstinget genomfördes det så kallade 3-3-systemet på akuten vid Universitetssjukhuset i Linköping. Det innebar att man arbetade tre dagar och var ledig tre dagar. Detta oavsett om det handlade om vardag eller helg. Veckoarbetstiden blev 32 timmar, alltså en kraftig arbetstidsförkortniing, och framför allt en rejäl tid för återhämtning. Personalen uppskattade lösningen och sjukfrånvaron gick ned kraftigt. Tyvärr togs systemet bort efter några år med motiveringen att det kostade för mycket. Därmed steg sjukfrånvaron igen och därmed även kostnaderna för vikarier.

Jag säger inte att man måste kopiera 3-3-systemet rakt av, men jag tror att en rejäl arbetstidsförkortning och framför allt ordentligt med återhämtningstid är viktiga ingredienser för att få hemtjänsten väl fungerande igen.

// Björn Grip

Kommunalpolitiskt program för Vänsterpartiet Söderköping 2018 – 2022

 

Kommunalpolitiskt program
Vänsterpartiet Söderköping 2018-2022

Kommunalpolitiskt program för Vänsterpartiet Söderköping 2018 – 2022

Kommunpolitiskt program 2018

Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet. Vi är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.Vänsterpartiet har funnits i Söderköpings kommun i snart 40 år och har fört en kritisk och konstruktiv oppositionspolitik. Vår vision för Söderköping är en kommun som välkomnar olikheter, nya invånare, mångfald och nya idéer. En plats där människor inte ställs mot varandra utan istället hittar former för samarbete och utveckling.

Vi ser förmågan att hålla ihop ett samhälle som helt avgörande för både den sociala och ekonomiska utvecklingen. När andra säger att vi inte har råd med fler lärare, fler händer i äldreomsorgen eller mindre barngrupper på förskolan säger vi att i Vänsterpartiets Söderköping ska vi ha råd med människor. Ett solidariskt samhälle är en förutsättning för en hållbar utveckling.

Vår politik har på flera områden fått genomslag i Söderköping. Det gäller politiska sakfrågor som: – Stadskärnans bevarande – Gångfartsgator och cykelvägar – Miljö och återvinning – Barnomsorg på kvällar och helger – Kulturens roll i samhället – Välfärdsbokslut – Ta tillbaka verksamhet i egen regi’ – Vegetarisk dag i skolan – Skönhetsråd – Minska spridning av mikroplaster – Fler sommarjobb till ungdomar -Låt de ensamkommande som väntar på asylbesked stanna i kommunen med mera.

Här lyfter vi fram några ytterligare frågor som vi skulle vilja driva och förverkliga  ; Kommunpolitiskt program 2018

1 2 3 41