Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Marjas blogg

Apropå upphandlingen av färdtjänst och skolresor

Anders Senestad får ingen ursäkt av mig. Han påstår nu återigen att kommunen inte ”hade kunnat agera på något annat sätt” (än att ta det lägsta anbudet).

Jag kan inte tro att Anders är okunnig om 12:e kapitlets första paragraf i Lagen om offentlig upphandling. För övrigt redovisades detta på ett pedagogiskt sätt  i tidningen för en vecka sedan (3/7).

Det som irriterar mig är att Senestad hävdar att prisupphandling är enda möjligheten.  Det finns två alternativa upphandlingsmöjligheter – pris eller kvalité  – som utgångspunkt för upphandling – vilket också  förbundsjuristen på Sveriges kommuner och landsting sade i fredagens tidning.

För övrigt spär Senestad i sin replik på med ytterligare en osanning i tisdagens tidning  7/7. Han hävdar att vänterpartiet inte agerat i frågan.  Men vi lämnade faktiskt en fråga i ärendet till fullmäktiges sammanträde  i  januari.

När Anders Senestad är pressad drar han sig inte för att gå till motattack med nya frågor eller att med halvlögner och  halvsanningar blanda bort korten. 

Det hade varit klädsamt om Senestad någon  gång kunde erkänna att han inte alltid har rätt. Ett alternativt upplägg för upphandling hade varit möjligt och hade kunnat ge ett annat resultat.

Marja Bergström

 

Nedskärningar och privata utförare

Det finns anledning att tro att även Söderköping kommer att tvingas göra relativt kraftiga neddragningar i den kommunala verksamheten.
En konsekvens av att allt mer läggs ut på entreprenad kan då bli att den krympande offentliga verksamheten tvingas bära allt större besparingskrav.

Norrköpings politiska majoritet presenterade nyligen sitt förslag till budget. I samband med detta konstaterades att de enheter som drivs privat inom såväl särskilt boende som gymnasieskola kommer att slippa neddragningar. Det finns avtal med dessa utförare, som till och med garanterar en viss uppräkning varje år. Konsekvensen blir naturligtvis att det inte blir kostnadsneutralt mellan kommunens egna verksamheter och den del som är utlagd på entreprenad

I Söderköping har man relativt nyligen lagt ut en stor del av äldreboendet i privat regi. Inom barnomsorgen är omkring en fjärdedel av verksamheten utlagd på entreprenad. Det finns anledning att tro att även Söderköping kommer att tvingas göra relativt kraftiga neddragningar i den kommunala verksamheten.

En konsekvens av att allt mer läggs ut på entreprenad kan då bli att den krympande offentliga verksamheten tvingas bära allt större besparingskrav.

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande är med anledning av detta:

–         Hur är avtalen konstruerade när det gäller kommunens entreprenader inom barnomsorg och äldreboende? 

–         Kommer privata utförare även i vår kommun att få en uppräkning samtidigt som den kommunala verksamheten tvingas göra neddragningar?

 Söderköping, den 18/3 2009

 Marja Bergström (v)

 

 

 

 

Förslag från Vänsterpatiet. Att upplåta 5 platser för skadade barn från Gaza.

Landstingsstyrelsen i Östergötland har ställt sig positiv till ett förslag från vänsterpatiet, att upplåta 5 platser för skadade barn från Gaza.
Vårt förslag om att upplåta 5 platser för skadade barn från Gaza modifierades visserligen och fick skrivas om först av oss och sedan av alliansen innan det gick igenom.

En viljeyttring av ett humanitärt slag, som vi borde kunna se mer av i vårt demokratiska land, tycker jag, som sitter i LS och fått förmånen att få driva och få igenom denna positiva yttring från landstingsstyrelsen.

Nu ska sägas att jag inte var ensam. Utan en uppbackning av S och Mp och förmodar jag, också en del goda krafter inom alliansen, hade det inte gått.

 

Marie Morell, moderat och LS-ordförande, ska ha en eloge för att hon lyckades baxa igenom en skrivning – låt vara en aning urvattnad – och få igenom den – även hos sina egna.

Här vann förnuftet och det humanitära tänkandet en liten, liten seger över egoistiskt och förstockat partitänkande.

Vad menar jag med detta?

Från vänster till höger lever fortfarande, här och var, den uppfattningen att : från vänsterpartiet kan inte komma något gott.

Och om det, mot förmodan skulle göra det, så låt oss föralldel avslå förlaget, begrava det och sedan plocka fram det igen och sätta ett annans partis stämpel på förslaget…

 

Jag känner detta från i mitt partis politiska arbete både i Söderköpings kommun och i landstinget. Det gör mig ofta så trött att jag ibland ger upp utan att göra motstånd. Men oftast blir jag bara arg och det är inte heller bra, för då blir jag mycket onyanserad.

 

Kanske skulle någon säga att jag inte är en bra politiker. Men vad är en bra politiker? Någon som vågar driva viktiga solidaritets- och fördelningsfrågor eller någon som kompromissar sig till urvattning?

 

I går på landstingsstyrelsens sammanträde kände jag, att det ändå är värt att försöka även om vi ofta får gliringar och nej på mitt partis förslag eller att något annat parti snor förslaget.

 

I diskussionen över vänsterpartiets ursprungliga förslag om att upplåta 5 vårdplatser på US åt svårt skadade barn från Gaza, fanns likväl otäcka yttringar.

 

En moderat landstings- och kommunpolitiker, som uppenbarligen ser som ett av sitt politiska livs uppdrag att förhindra allt som vänsterpartiet står för och föreslå, förnekade sig inte denna gång heller.

 

I dikussionen undrade man bland annat om detr förekommit förut att landstinget i Östergötland deltagit i evackueringar och gett medicinsk hjälp till skadade och hur detta finansierats? Frågan var och är berättigad. Kunskapen om landstingets uppdrag utöver att ha synpunkter på ekonomin är minst sagt beklaglig hos en del landstingspolitiker.

 

Landsstinget har en lång hstoria med att bistå med medicinsk hjälp och evakueringar vid konflikter. Redan 1995 startade medicinskt bistånd till Balkan och detta pågick i 13 år. Tsunamin i Thailand nämndes också.

Och då säger denna moderatpolitiker: Jamen, då rörde det ju sig om svenskar. Och uppenbarligen en helt annan sak, enligt honom.

 

Det var fler än vi i oppositionen, som upprördes över detta yttrande, men det fick stå oemotsagt.( Jag måste också nämna att detta skedde på Förintelsens minnesdag). Det viktigaste var att komma överens om ett positivt svar på vår framställan och det gjorde vi och vi fick igenom vår framställan, om än omskriven och modifierad.

 

Ändå måste slutsatsen, enligt ovanstående politiker bli, att vi hjälper svenskar för att de är svenskar. Vår solidaritet ska inte sträcka sig till civila människor, som är utsatta för övergrepp världen över fast vi har kapacitet, kunskap och resurser.

 

Att landstingen har rätt att hjälpa vid krissiutationer finns dessutom reglerat i lagen om landstingens ansvar och åtagande och det var uppenbarligen detta som gjorde att denne "motståndsman" fick ge sig. För lagkunnig är han vid ett ytligt påseende och vill väldig gärna också framstå som sådan.

 

Marja Bergström

Marja Bergström bloggar från Söderköping

Hej .

Jag heter Marja Bergström, är fritidspolitiker och medlem i vänsterpartiet Söderköping.
Jag sitter med som ledamot i i Kommunstyrelsen, ledamot i Kommunfullmäktige och som ersättare i Demokratigruppen . Har även politiskt uppdrag inom Landstinget
Jag kommer att skriva då och då, bloggande med tankevändor kring sånt som engagerar och/eller upprör mig just då.
Det kan vara allt från tidningsartiklar, till företeelser eller beslut tagna inom kommun eller landsting.
Idag vill jag lyfta fram mina tankar och funderingar kring temat; Dåligt med höjda vårdavgifter.

"Den enskilde har ett ansvar för sin hälsa och sin sjukdom. Att med något högre avgifter bidra till vårdens finansiering ser vi som en del i detta ansvarstagande". Det skriver Marie Morell (m) med flera ledande företrädare för den borgerliga alliansen i landstinget i en debattartikel i lördagens  NT.

Bakgrunden är ett förslag till landstingsfullmäktige om att höja avgiften för läkarbesök på vårdcentral från 100 till 150 kr, dvs. en 50%-ig höjning.

"Marginalerna är små mellan himmel och helvete inom dessa tre partier", skriver de vidare. Artikeln också är ett svar på en tidigare artikel från oppositionen som motsätter sig höjningen.

Hur små är marginalerna egentligen? Låt oss se hur situationen ser ut för en inte oväsentlig del, och dessutom en allt större del av befolkningen, de som är beroende av försörjningsstöd från kommunens socialtjänst eller statliga studiemedel från CSN, Centrala Studiestödsnämnden.

Riksnormen för försörjningsstöd till en ensamstående person är 3.650 kr/månad plus hyra. Stödet prövas ingående och man tvingas vända ut och in på sina personliga förhållanden.

Om man studerar, och är berättigad till studiestöd, utgår ett bidrag på 2700 kr/månad under studietiden. Det finns möjlighet att också låna pengar.

Mat och hushållskostnader per dag, som understiger 100 kr är svårt att undvika. Det betyder 3.100 kr/månad. Ett busskort på kollektivtrafiken kostar inom tätorten 530 kr. Återstår 20 kr att köpa Aftonbladet eller Expressen. Plats för en prenumeration på dagstidning som egentligen ingår i riksnormen, finns det inte. Några inköp av kläder eller andra konsumtionsvaror finns det inte heller utrymme för. Det blir att vända sig till Lions eller Röda Korset för att skaffa sig en ytterrock.

Exemplet är inte extremt. Det är villkoren för många vuxenstuderande, inte minst för många unga och för människor med invandrarbakgrund.

Det är också människor med låg utbildning och människor från andra kulturer, som har sämst hälsa. Och som av den borgerliga alliansen förväntas ta ett större ansvar för sin hälsa. Vilka möjligheter har man till det?  En sak är klar; Det finns stora skillnader när det gäller förutsättningar och möjligheter att leva hälsosamt.

Jag ska ge ett exempel:

Anta att du som vuxenstuderande väljer att avstå från periodkort inom kollektivtrafiken för att få utrymme för lite mer än det nödvändigaste. Dina möjligheter att då välja matbutik begränsas därmed till närområdet. Den som studerat utbudet i olika livsmedelsaffärer kan konstatera, att det är en betydande skillnad i kvalitén på utbudet mellan exempelvis Netto och Liedl å ena sidan och Hemköp och Konsum å den andra. Däremot är prisskillnaden inte så dramatisk. Men Hemköp och Konsum etablerar sig inte i exempelvis Skäggetorp i Linköping eller Hageby i Norrköping, där många av de fattigaste invånarna bor och som samtidigt har störst ohälsa.

Detta är bara ett exempel på att förutsättningarna att ta ansvar för sin hälsa varierar kraftigt beroende på de inkomster och andra villkor som olika sociala klasser lever under.

Så kära Marie Morell – du har förvisso rätt i att marginalerna är små mellan himmel och helvete. Åtminstone gäller det vissa sociala grupper. Grupper vars villkor du har bristande kunskap om och därmed svårt att visa inlevelse och empati. Det kan, som i detta fall, leda till ett dåligt beslut om höjda avgifter i vården.  Det är inte rimligt.

 Marja Bergström (v), landstingsledamot

Söderköping