Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Malins blogg

Stärka kommunenes varumärke….. floskler…

På senaste kommunstyrelsen fanns ett ärende som handlar om att stärka kommunens varumärke. Till ärendet hör också förslaget att ”stärka kommunens arbetsgivarvarumärke”. Jag vet inte om det bara är jag, men jag blir alltid illa till mods när jag hör den här typen av uttryck..

För några år sedan kom en bok som heter ”Corporate Bullshit”. I boken samlar författaren uttryck som används inom näringslivet och som fått spridning och blivit floskler och nu används i alla möjliga olika sorters sammanhang. ”Att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke” ser jag som en typisk sådan floskel.

Vad menar man då med när man säger att man vill stärka kommunens arbetsgivarvarumärke? Ja, förmodligen så vill man först och främst att kommunen ska uppfattas som en arbetsgivare. Och kommunen är ju också mycket riktigt en arbetsgivare, visst kan det vara rimligt att lyfta fram den rollen lite mer, det tror jag också. Men varumärken handlar om något mer än så. Jag tror att man när man pratar i termer av varumärken är angelägen om att kommunen uppfattas positivt, eller att kommunen associeras med något som är positivt värdeladdat. Och det här är det luriga med varumärkesbyggandet – det är fluff. Det viktiga är inte innehållet, det viktiga är hur det uppfattas.

Finns det då något annat sätt att uppfattas som en bra arbetsgivare? Ja, att faktiskt vara en bra arbetsgivare skulle ju kunna vara ett sätt. En bra arbetsgivare blir kommunen genom att bestämma sig för att prioritera arbetsmiljöfrågor och koppla resurser till det arbetet. Det finns inget annat sätt som jag ser det.

En bra arbetsgivare har inte delade turer. En bra arbetsgivare har inte höga sjukskrivningstal och låg anställningsgrad. En bra arbetsgivare har inte medarbetare som uppger att de känner sig överkörda.

Vill man fylla varumärket med innehåll finns det mycket att jobba med.

// Malin Östh

Styrning av städning i vårdlokaler, aktuell debatt i landstingsfullmäktige februari 2015. Blogg från Malin Östh

250px-Stethoscope-2Landstingets revisorer har granskat hur städningen fungerar i landstingets vårdlokaler och presenterar sina resultat och slutsatser i en aktuell rapport. Rapporten som bygger på intervjuer med personal ute i fyra av landstingets verksamheter innehåller mycket information och den bild som växer fram är problematisk.

Den personal som städar landstingets vårdlokaler idag är kompetent och duktig på sitt jobb, kritiken som framkommer i rapporten rör inte städpersonalen och ifrågasätter inte deras kompetens, tvärtom, kritiken handlar istället om hur städningen organiseras. Tre av fyra tillfrågade avdelningar är missnöjda med städningen så som den är organiserad idag. Vårdenhetscheferna, som är de som har det övergripande ansvaret för städningen, vill ha en annan organisering.

Städningen i landstinget är idag organiserad utifrån en köp-sälj modell. Den bedrivs inte i egen regi utan är utlagd på entreprenad. Städningen upphandlas avdelningsvis, vårdenhetschefen är ansvarig för inköp av städning och bestämmer vilken städfrekvens som avdelningen ska ha. Basutbudet är städning fem dagar i veckan, en gång per dag. Avdelningen kan välja att köpa till ytterligare städning, vilket är något som landstingsledningen ofta lyfter fram, men flera vårdenhetschefer påpekar att även om viljan finns så sätter ekonomiska realiteter gränser.

I rapporten framkommer ett inbyggt problem med begränsad flexibilitet. Nuvarande system bygger på förbeställd, planerad städning där avdelningen upphandlar en viss mängd städning per vecka. Men mycket kan hända under en vecka, mycket kan hända under en dag som gör att ytterligare städning behövs. Patienter kan t ex kräkas eller blöda kraftigt även efter det att städpersonalen städat och lämnat avdelningen eller någon kan skrivas ut på eftermiddagen efter avslutad städning, vilket betyder att sängen ska bäddas om och rummet städas. Kort och gott – all städning kan aldrig bli planerad städning. Flera av de tillfrågade säger i rapporten att det egentligen skulle behövas städning flera gånger om dagen för att det skulle vara optimalt. Forskning visar också att de landsting som har en lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner har en frekvent kvalificerad städning. Så frekvens och flexibilitet är viktiga faktorer.

En annan viktig faktor är kommunikation och kunskapsutbyte. I rapporten framkommer en brist på kommunikation och en brist på samhörighet mellan personalen på avdelningen och entreprenörens städpersonal. Tillfrågade på avdelning beskriver hur det kan vara svårt att få genomslag för utbildning och information hos entreprenörens personal. Vårdteamet och städpersonalen finns alltså tillsammans på avdelningen men jobbar idag inte tillsammans. SKL lyfter gemensamma riktlinjer och en förankring av hygienrutiner hos samtliga personalkategorier som en framgångsfaktor för att motverka vårdrelaterade infektioner. Kommunikation, teamarbete, frekvens och flexibilitet är alltså alla viktiga pusselbitar.

I den revisionella bedömningen i slutet av rapporten lyfter revisionen tänkbara åtgärder. De åtgärder man föreslår är mer kontroll, mer uppföljning, mer klagomålshantering och mer adminstration. Mer styrning är alltså det som revisionen tror är lösningen.

Men man kan ställa sig frågan om det är bristande styrning som är själva problemet? Det finns redan idag flera system för styrning; Fixa och Synergi är två av dem. Utöver det finns FM Centrum som har i uppdrag att följer upp den upphandlade städningen.

Vänsterpartiet anser istället att problemet är organisatoriskt. Landstinget har idag en organisationsmodell som leder till för låg städfrekvens, bristande flexibilitet och brist på kommunikation och vi vill därför se tydliga politiska åtgärder som vågar hantera det här som en organisationsfråga, inte en styrningsfråga.

Vi vill ersätta dagens köp och sälj modell med en integrerad städverksamhet som drivs i egen regi. En städverksamhet där städpersonal och vårdpersonal arbetar flexibelt utifrån avdelningens behov, tillsammans, som delar av ett och samma team.

// Malin Östh

 

 

Mattias Ravander (S) skriver en kommentar till Blogg från Malin Östh, som skickar svar tillbaka till Mattias

V-loggaRosen__RGB_liten

Mattias Ravander on 2014-10-20 kl. 21:42

Malin. Du är välkommen att ta del av den gemensamma politiska plattformen som Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet har tagit fram för den kommande mandatperioden. Den ligger på kommunens hemsida, eller på Socialdemokraternas hemsida, om du inte redan har den. Plattformen innehåller den politiken vi tillsammans vill driva, och det är den väljarna får utvärdera om fyra år – om de ska fortsätta ge oss sin röst. Jag tar gärna en debatt om de förslagen som den innehåller, med dig/er från Vänsterpartiet. För det är väl politiken vi borde debattera – inte vem som ska genomföra den? Vad i plattformen är det som Vänsterpartiet inte ställer sig bakom – det vore intressant att veta. Är det kanske avskaffande av de delade turerna, sommarjobb till alla unga eller att föra en dialog med Riksbyggen om att inte bygga Seniorboende mitt framför Birkagården som Vänsterpartiet vänder sig emot…?

 

Malin Östh 2014 10 23

Svar till Mattias Ravander

Mattias skriver i sin kommentar till mitt blogginlägg: ”för det är väl politiken vi borde debattera – inte vem som ska genomföra den?” Jag tror vi kan göra både och.

Mitt blogginlägg är inte i första hand uppbyggd kring en sakpolitisk fråga, så långt har Mattias rätt, däremot innehåller det absolut en politisk diskussion. Inlägget är en reaktion på beskedet att socialdemokraterna går ihop med moderaterna.

Även om alla låtsas som det regnar så kvarstår faktum – det finns stora skillnader mellan de här två partierna. Socialdemokraterna och moderaterna är två helt olika partier som grundar sin respektive politik på varsin värdegrund, på varsin analys. Två partier med två mycket olika ideologier.

På socialdemokraternas nationella hemsida finns ett debattinlägg skrivet av en socialdemokratisk riksdagsledamot riktat till en moderat politiker. Den moderate politikern, som uttryckt missnöje över den nya regeringens vänstersväng, kommenteras så här av den socialdemokratiska riksdagsledamoten:

”En socialdemokratisk regering har för avsikt att bedriva en socialdemokratisk politik, detta blir en ordentlig vänstersväng med tanke på att vi haft en högerregering i åtta år. Det är stora ideologiska skillnader mellan oss (socialdemokraterna och moderaterna) och vi kommer sannolikt aldrig enas om vad som är rätt prioriteringar i praktiken.”

I rapporten ”Klyftorna delar Sverige” som också ligger på socialdemokraternas hemsida beskrivs konsekvenserna av det åttaåriga borgerliga styret – ökade klyftor, ökad ojämlikhet. I rapporten kommenterar man den bakomliggande borgerliga ideologin med orden:

”Moderaternas svar på varje samhällsproblem – att sänka skatten och privatisera – fungerar inte.”

I socialdemokraternas valmanifest, från årets val, står, i direkt polemik med moderaterna:

”Moderaterna vill fortsätta i fyra år till med samma skattesänkningar och privatiseringar, trots att det inte fungerat hittills. Vi vill istället se förändring.”

Det finns alltså skillnader mellan de här två partierna, det är jag inte ensam om att tycka, den bilden delas helt uppenbart av socialdemokratin.

Dessa skillnader omöjliggör samarbete på riksplanet, där hade det varit omöjligt för socialdemokraterna och moderaterna att gå ihop. Varför går det då på kommunplanet?

På kommunplanet betonas ofta pragmatik. Det är inte ovanligt med en bild av kommunpolitiken där kommunen utmålas som det lilla sammanhanget där det i huvudsak beslutas kring frågor som är praktiska, inte ideologiska. Enligt den logiken är kommunpolitiken inte särskilt politisk och partipolitiken – mindre viktig.

Det här stämmer dock inte, det finns mängder av möjligheter att bedriva politik i en kommun.

Möjligheten att faktiskt bedriva politik är det som gör det viktigt att fortsätta värna politiken. Det är därför vi föredrar politiken framför expert- eller tjänstemannastyre – och det är därför det även fortsättningsvis är viktigt att betona partipolitik och skillnaderna mellan partierna.

Ny mandatperiod i uppochnedvända världen… Blogg Malin Östh

PICT0041Mattias Ravander har under hela valrörelsen argumenterat för en kursändring, för en ny kommunledning med en annan politik.

Mattias skrev i sin NT-blogg dagen innan valdagen, den 14 september: ”för det är imagesförändringen som politisk kraft som det handlar om”. Vilken sorts förändring det nu faktiskt kommer handla om återstår att se.

Jag tror vi var många som trodde att den förändring Socialdemokratin talade om under valrörelsen skulle förstås som något annat än den borgerliga politik vi levt med under de senaste åtta åren. Att förändringen skulle innefatta en annan politik, med ett annat ideologiskt innehåll. Vad är annars förändring i de här sammanhangen?

Det politiska landskapet förändras snabbt dessa dagar, partier som för några veckor sedan var huvudmotståndare sitter nu ned och formulerar en gemensam politik. I Söderköping kommer Socialdemokraterna bilda majoritetsstyre med Miljöpartiet, och Moderaterna. Inte den allra mest självklara kombinationen.

Ni har väl hört argumentationen? Om den ”fördummande blockpolitken” och om vikten av att ”vara pragmatisk”. Och visst är det bra att kunna lyfta blicken och visst är det viktigt att inte låsa fast sig men det är minst lika viktigt att definiera den egna politiken. Att formera sig och våga säga: det här är vad vi står för, det här är vår politik.

Vad händer annars med förtroendet för partierna? Hur ska väljarna kunna veta vad de faktiskt röstar fram? Hur ska de kunna veta om det blir en verklig politisk förändring eller bara en variation på samma gamla tema?

Politik kan inte få förminskas till att handla om att ersätta Magnus Berge med Mattias Ravander. Att byta en man mot en annan man är inte ”förändring som politisk kraft”, det liknar mer maktspel än något annat.

För Söderköpings Socialdemokrater verkar det främsta målet vara att byta styre i kommunen. Det är i sig naturligtvis inget ovanligt, alla partier som varit i opposition jobbar för ett nytt politiskt läge och för att få bilda majoritet. Det som är ovanligt är vad man är beredd att göra för att nå dit.

I den NT-blogg Mattias skriver dagen innan valdagen väljer han att ha med ett citat: ”I en oändlig värld, i en oändlig tid, så kommer allting att hända – även det omöjliga.”

Nu har det omöjliga hänt – Socialdemokraterna har valt att liera sig med Moderaterna.

 

Malin Östh

Vänsterpartiet Söderköping

Brunnsparken är inte till salu – låt köpet gå tillbaka .

malin1Försäljningen av mark och bygget av bostadsrätter i Brunnsparken har blivit den heta frågan inför årets kommunalval i Söderköping. Jag vill bevara parken. Brunnsparken är en kulturhistoriskt intressant plats och en grön oas värd att bevara. Det är därför angeläget att försäljningen av marken upphävs och går tillbaka till kommunen. Jag vill bo och verka i en kommun som är rädd om sina kultur- och naturmiljöer. Något som inte behöver ställas mot äldres behov av bostäder – det finns annan mark som passar bättre.

Söderköping har liksom många andra kommuner en åldrande befolkning. Kommunen ska kunna erbjuda olika typer av boende, men mest brådskande är att skapa fler platser i särskilt boende. Att äldre nekas plats på särskilt boende och tvingas bo kvar hemma är inte rätt. Gärna trygghetsboende för de piggare pensionärerna men inte utan att först tillgodose de mest utsattas behov.

Jag anser att äldre – hemtjänst, trygga boenden – och människor med funktionshinder eller socialt utsatta – behöver få mer resurser och högre prioritet. Personalens situation inom dessa områden är besvärlig – deltid, tillfälliga anställningar och delade turer. Tryggheten på jobbet måste stärkas och de delade turerna måste bort.

Jag och mina partkamrater tycker att det är viktigt att välfärden drivs utan vinstintresse, och att välfärdstjänsterna inte blir varor på en marknad. Kommunens invånare bör vara medborgare, och inte enbart kunder. Vi ska inte spara pengar genom att sänka kvaliteten på vård, skola och omsorg. Vi ska säkerställa att skattemedlen stannar inom välfärden. Om vi får ett ökat väljarstöd stärker det möjligheterna att rädda Brunnsparken och att säkerställa en välfärd utan vinstintresse.

 

 

Malin Östh, vänsterpartiet

Första namn på kommunfullmäktigelistan

Ersättare i socialnämnden 2010-2014

 

Stärk upp välfärden . Blogg från Malin Östh

Händer       Fler händer inom äldreomsorgen

Krisrapporterna från välfärdssektorn har duggat tätt den senaste tiden. Flera yrkesgrupper har vittnat om den ohållbara situation de upplever på sina arbetsplatser.

Sjuksköterskorna har larmat, liksom barnmorskorna, läkarna, lärarna och socialsekreterarna, för att nämna några.

Barnmorskeupproret kämpar för rätten att ha en barnmorska närvarande under en hel förlossning, ett krav som inte borde vara en vision utan något alldeles självklart. I en nyligen publicerad rapport framkommer att man inom socialtjänsten har stora problem att behålla personal, något som leder till ständiga rekryteringsprocesser och, naturligtvis, bristande kontinuitet och kompetensförlust.  Läkarna uttryckte förra året sin oro i läkaruppropet  där de beskriver hur de inte längre kan garantera patientsäkerheten i en verksamhet där kostnadseffektivitetsprincipen går före människovärdesprincipen.

En annan yrkesgrupp som kämpar med effekterna av nedskärningar och åtstramningspolitik är personalen inom äldreomsorgen. Mellan 2006 och 2012 försvann 7 000 jobb från den kommunala sektorn. Var femte anställd inom äldreomsorgen uppger att det är svårt att hinna ta ens kortare raster. Besparingspolitiken får konsekvenser och påverkar både vårdkvalitet och arbetsmiljö.

När personalen minskar försämras arbetssituationen för den personal som finns kvar. I Grästorps kommun anlitades förra året ett konsultföretag för att ”få ned kommunens vårdkostnader”. Effekten av konsultföretagets rekommendationer blev färre personal, något som ledde till längre arbetsdagar och en kraftig ökning av delade turer. Kommunstyrelsens ordförande i Grästorp svarade på den massiva kritik som följde: ”vi skär inte ned inom hemtjänsten utan anpassar verksamheten efter den budget som är lagd”. Ett uttalande som visar hur politiken distanserat sig från verkligheten ute i verksamheterna och, vad värre är, det som händer i Grästorp är inte unikt.

Kommun efter kommun fastställer budgetar som inte är i paritet med verksamheternas faktiska behov. En av anledningarna till att det blivit så här är att statsbidragen till kommunerna sedan länge är för låga. Nuvarande regering prioriterar skattesänkningar framför välfärdssatsningar. Regeringen har sedan 2006 lagt drygt 130 miljarder på sänkt skatt. Det betyder att regeringen satsat 27 gånger mer på skattesänkningar än på kommunal välfärd.

Borgerligheten vill få oss att tro att tiden då välfärdssamhället var starkt, tryggt och till för alla är förbi. De påstår att kvalitativ välfärd kommer med en kostnad som samhället inte klarar. I linje med detta har de lanserat begreppet ”välfärdens kärna” där välfärden strippas till en spillra av vad det en gång varit.

Men, det behöver inte vara så här.

Nu är det dags att stå upp för rätten till en välfärd värd namnet – rösta bort regeringen som ökar klyftor istället för att bygga välfärd.

 

Malin Östh