Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Björns blogg

Bergaskolans framtid

Inget parti bedömer det möjligt att ha kvar Bergaskolan på sikt.
Desto märkligare att Anders Senestad och även ett par andra borgerliga politiker försöker med ett reptrick…. Skolan ska vara kvar, men i andra lokaler, var hans besked.
Sanningen är att det inte finns elevunderlag för två högstadier.
 För att lösa den ekvationen tänker sig Senestad att offra Sankt Anna skola. 
 
 
 
Föräldraföreningen på Bergaskolan hade bjudit in företrädare för de politiska partierna till en diskussion om Bergaskolans framtid. Det blev en lång och stundtals förvirrande diskussion. Delvis på grund av att Anders Senestad pratade om att Bergaskolan ska vara kvar, men i andra lokaler. Delvis därför att det var oklart vem som företräder moderaterna. Torbjörn Lord, moderaternas första namn ville ha ett ord med i laget, och markerade flera gånger en annan uppfattning än Anders Senestad, dock något oklart vilket ställningstagande. Frågan var ny för honom och därför kunde han inte ”sätta ner foten” just idag. I centerpartiet är det också oklart. Medan Bengt Johansson, centerns ledamot i barn- och utbildningsnämnden, Bun, deklarerade att han är emot att ”rädda Bergaskolan” genom att flytta in elever i årskurs 6 till centralorten. Samtidigt lade han ner sin röst när frågan avgjordes i Bun. Magnus Berge, också centerpartiet tillika kommunstyrelsens ordförande, deklarerade att frågan om eleverna i årskurs 6

Från folkpartiet hävdade Ingalill Östlund, i motsats till sin kollega i Bun, Börje Andersson, att ”sexorna” bör flyttas in till stan. Kristdemokraten Anders Eksmos ställningstagande var oklart, kanske hade han ännu inte tagit ställning. I likhet med vad moderaten Torbjörn Lord sade, menade Eksmo, att frågan ännu inte hade diskuterats i kommunstyrelsen.

Beklagligt är också socialdemokraternas hållning. Mattias Ravander hävdade som sin uppfattning att sexorna bör flyttas in till stan. Samtidigt fanns det två socialdemokratiska ledamöter i Bun, som röstade emot detta, liksom vänsterpartiets ledamot.

Summa summarum, hela havet stormar när det gäller Bergaskolans vara eller icke vara! Tydliga besked och arbetsro lär det inte bli på ett tag ännu när det gäller Bergaskolan.

Söderköping, den 6 september 2010

Björn Grip, (v)

 
 

Gemensam röd-grön manifestation i Söderköping

Söndagskvällen sömniga Rådhustorg befolkades plötsligt vid femtiden i går eftermiddag. Många hade hörsammat inbjudan till ”releaseparty”. En befarad slentrianmässig uppvisning blev till trevligt mingel. 

Mattias Ravander, Socialdemokraternas ordförande och kommunalrådskandidat, hade inbjudit till ”releaseparty”. Det gällde att presentera vår gemensamma röd-gröna hemsida. Min första reaktion var att det kanske inte är världens drag på Rådhustorget en söndagseftermiddag. Och det stämde i och för sig.

Efterhand dök det emellertid upp ett icke obetydligt gäng partiaktiva personer från våra tre partier. Efter en trevande inledning blev det hur trevligt som helst. Vi rödgröna nådde kanske inte så många nya proselyter den här eftermiddagen, men det finns ett värde i att vi träffas över partigränserna och får bekanta oss med varandra. Fortfarande känner vi inte kamraterna i koalitionspartierna särskilt väl. Nu fick vi ansikte på namn som vi kanske sett i protokoll från olika nämnder, eller på annat sätt varit vagt medvetna om som medlemmar i socialdemokratin eller miljöpartiet.

Det finns också ett värde i att internt berätta om vår hemsida – sannolikt har långt ifrån alla i våra partier varit inne och kollat vad som skrivs på www.rödgrönt.se/soderkoping.

Även information om kommande aktiviteter, möten och debatter, fick vi tillfälle att påannonsera.

Vi lovade varandra att kämpa om varje röst – dörrknackning och telefonsamtal till alla möjliga och omöjliga, uppslutning och stöd på mötesaktiviteter…vi ska se till att det blir en fight in på mållinjen, det vill säga valdagen den 19 september.

Söderköping den 6 september 2010

Björn Grip (v)

Bostadspolitisk debatt i Söderköping

Trots att alla säger sig vilja se till att det byggs mer – också hyreslägenheter – finns det tydliga rågångar mellan partierna i synen på bostadspolitiken i kommunen.

Det förklarar också varför resultatet varit så magert när det gäller byggande av hyreslägenheter under den gångna mandatperioden. 16 hyreslägenheter har byggts sen 1993, vilket naturligtvis utgjort en broms på befolkningstillväxten. 

I går lördag, blev det en improviserad debatt och utfrågning mellan partierna i Söderköping kring bostadspolitiken. Hyresgästföreningen fanns i staden och hade haft kontakter med Mattias Ravander, s, och Torbjörn Lord, m, som lovat att kommentera bostadssituationen i kommunen. Nu dök aldrig Lord upp, kanske lika bra det. Alla partier befann sig emellertid på stan, och efterhand som utfrågningen av Mattias och mig började dök de andra partierna upp.

Säkrast och mest slagkraftigt av den styrande alliansens företrädare var nog Ingalill Östlund, folkpartiets företrädare, kommunfullmäktigeordförande tillika betitlad borgmästare. Hon kan frågorna, pratar högt och tydligt och är rapp i repliken. Hon liksom de andra företrädarna inom den borgerliga alliansen har uppfattningen att kommunens bostadsbolag kan få vara byggherre om inte de privata bostadsbolagen bedömer lönsamheten tillräcklig eller risken för stor. Det hävdar jag är en anledning till fördröjningen av byggandet. Genom att inte förrän under bostadsbristens galge ge Ramunderstaden ett uppdrag att bygga höll även denna sista fyraårsperiod på att bli ytterligare en period utan nybyggnation med hyresrätt.

Det visade sig också att det finns en spricka inom den styrande alliansen. Moderaternas företrädare, Ingemar Andersson, ordförande i bygg- och miljönämnden, ansåg att det är principiellt tveksamt att Ramunderstaden ska vara byggherre. Han vill definitivt inte heller att kommunen ska bidra med rimliga överenskommelser när det gäller mark till byggande. Det måste bygga på marknadsbedömningar var hans övertygelse. Med den uppfattningen hos byggnadsnämndens ordförande är det förståeligt att det inte händer så mycket. De andra partiföreträdarna – Kd:s Eksmo och Ingalill Östlund från folkpartiet – hade en något annan uppfattning och visade en lite öppnare attityd till Ramunderstaden.

En ytterligare anledning till bristen på nybyggnation med hyresrätt är att de borgerliga företrädarna är oroliga för att hyresboende kan föra med sig att sociala problem. Det är naturligtvis till stor del en fördom. Samtidigt visar det att den styrande majoriteten mer eller mindre medvetet vill undvika att invandrare, människor med försörjningsstöd eller i knappa ekonomiska omständigheter flyttar till Söderköping. I synnerhet inte till de ”fina” centrala delarna.

Så ser det ut när det vackra talets dimridåer blåser bort i en rapp utfrågning och debatt! Ett stort tack till hyresgästföreningen som äntligen såg till att det blev en debatt med alla partiernas företrädare!

Söderköping, den 5 september 2010

Björn Grip

Moderaternas kommunalrådskandidat utklassad

 

Torbjörn Lord, moderaternas kommunalrådskandidat, blev utklassad i den första valduellen.

 

Hans svar vittnade om okunnighet och svaren var svävande. En del kommentarer var dessutom motsägelsefulla. Det räcker inte med att vara en ”hygglig prick” om man ska ha det yttersta ansvaret för kommunens utveckling. 

Torbjörn Lord debatterade med socialdemokraternas första namn Mattias Ravander häromkvällen kring vård, skola och omsorg i Söderköping. Ett exempel på den inkonsekventa hållning som Lord intog när det gäller nattöppen barnomsorg. Lord var positiv till detta, men samtidigt otydlig när det gällde hur detta ska finansieras.
Samma sak gällde synen på rätten till heltid. Moderaten var i princip positiv, men ”får man för mycket halvtider som man inte kan göra till heltider får man kanske för mycket personal” var hans brasklapp.

Direkt pinsamt blev det när diskussionen kom in på finansieringsfrågor. Med god vilja kan man möjligen säga att Lord med sitt resonemang om ”direkt och indirekt nytta för användarna” menade att det är viktigt att se över hur verksamheterna kan effektiviseras. Bortsett från fikonspråket fanns det emellertid en inkonsekvens när moderaten inte ville kännas vid att hans resonemang innebär att personal blir överflödig. På frågor om t ex elevvårdande personal, eller kanslister är ” personal som endast skapar indirekt nytta” försäkrade Lord att det inte var så han menade. Det är absolut inte fråga om att behöva säga upp personal, försäkrade han. Samtidigt framskymtade i hans resonemang att de ekonomiska underskott som finns i de olika förvaltningarnas verksamheter inte kan påräkna mer resurser.

Detta resonemang stod i klar motsättning till Mattias Ravanders svar, som tydligt kunde ange att det röd-gröna alternativet som presenterades vid budgetfullmäktige i juni, har en finansiering som håller.

Sammantaget visade duellen att moderaterna har en dåligt påläst kommunalrådskandidat, som är oerfaren och grund i sin ideologiska argument.

Söderköping 2010-09-01

Björn Grip

Vänsterpartiet i majoritet!

Det är inte enbart som pragmatisk och populär politiker eller skicklig företagsledare som Stig Henricson och vänsterpartiet nått sina stora framgångar i Fagersta.

Det är skicklig och väl förankrad politik som gett resultat – Sveriges bästa kommunala ekonomi, vänd befolkningstrend i positiv riktning  m. m. –som lett till de stora framgångarna.

I senaste numret av Agenda kommenteras vänsterpartiet och Stig Henricsons stora framgångar i Fagersta. En del vill hävda att framgångarna beror på att Stig är en pragmatisk chef och företagsledare för koncernen Fagersta. Jag vill inte förneka att Stig är en duktig ledare. Däremot är han definitivt inte utan politisk kompass. Hans ideologi är i högsta grad förankrad i socialistiskt tänkande – demokratisk delaktighet samt stöd och uppmuntran till folkrörelser och privata initiativ. Det är något helt annat än såväl marknadstänkande och privatiseringsiver á la borgarna eller som rigid tillit till Staten, något som alltför många vänsterpartister och traditionella vänstersossar ibland ägnar sig åt.

Visst är Stig en duktig kommunpolitiker, men det som kännetecknar honom är just ett envetet arbete där lyhördhet och uppmuntran gentemot medborgarna i kommunen – observera inte kunder eller skattebetalare – står i focus.

Det som är Stigs och vänsterpartiets signum i Fagersta är alltså delaktighet och dialog. Dialog och stöd till föreningar, enskilda och rörelser som vill göra något! Genom att vänsterpartiet har arbetat på detta sätt i snart trettio år har man skaffat sig en unik förankring.

I motsats till en del kommentarer såväl bland proffsanalytiker som internt i vänsterpartiet vill jag hävda att vänsterpartiet i Fagersta och Stig Henricson lyckats mycket väl med ett politiskt arbete som är genomsyrat av praktisk socialism. Det är inte bara obegripligt snack och paroller som gäller, utan dialog och beslutsfattande. Ofta leder det till politiska beslut i form av stöd och uppmuntran till initiativ bland föreningsliv och organisationer i kommunen.

Det är bara att gratulera Vänsterpartiet i Fagersta till framgångarna och hoppas att man lyckas få förtroendet ytterligare en mandatperiod.

Fast visst betyder det något att Fagersta ligger där det ligger – i Bergslagens hjärta där upprorsanda och radikalism har månghundraåriga traditioner! Därmed inte sagt annat än att vi är många vänsterpartister och för den delen andra partiföreträdare som borde ta del av Stig Henricsons erfarenheter. Åk gärna till Fagersta och vänsterpartiets seminarium den 6-7 november: Ut ur dimman – erfarenheter av röd-grönt samarbete i valrörelsen 2010. Läs mer på www.vansterpartiet.se/Fagersta!

Söderköping den 30 augusti

 Björn Grip

E22:an och kanalöverfarten

En titt på Söderköpings kommuns hemsida och ”Åsiktstorget” där är trist läsning. Jag undrar hur representativa inläggen är. Uppenbart är att många människor är kritiska till båtlyften. Nu är det många som också vill ändra sträckningen och flytta förbifarten till Norsholm. Tyvärr är det många som inte har klart för sig var beslutsansvaret finns och vilken roll kommunen har i frågan.

Det har säkert funnits skäl som talar för alternativa sträckningar än den som samtliga partier, utom miljöpartiet ställt sig bakom. Det som bör sägas med tydlig röst – skulle kommunen nu riva upp sitt beslut beträffande den sträckning man önskar och har rekommenderat –  då kommer beslutet om konkret planering, finansiering och byggstart 2014 att försvinna i en oviss framtid. Jag tror det vore bra om fler partiföreträdare än Magnus Berge, KS-ordförande, försökte vara tydliga med detta. Det är uppenbart att Torbjörn Lord, moderaternas KS-kandidat, är ute och fiskar i grumliga vatten då han jamsar med insändare på Åsiktstorget och låtsar som han inte känner till detta grundläggande faktum.

När det gäller båtlyften finns det också anledning att tydligt tala om att transportstyrelsen, tidigare vägverket, har att slutgiltigt avgöra hur överfarten ska lösas. Så vitt jag vet har kommunledningen i Söderköping inte förordat varken det ena eller andra. Det har funnits en beredskap i kommunen att vara behjälplig med finansieringen av en eventuell båtlyft och att ingå i ett gemensamt bolag för detta. Men återigen – beslutet om hur kanalöverfarten ska ske – är inte en kommunal fråga! Det borde vara en hederssak för transportstyrelsens generaldirektör att offentligt vara tydlig i denna fråga!

Söderköping, den 28 augusti 2010

Björn Grip, (v)