Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Björns blogg

Turism i Sveriges periferi

Vena, Virserum, Hultsfred, Åseda i Smålands inland och Munkfors i Värmland – se där några orter där jag tillbringat dagar och nätter den här sommaren. Anledningen till de många orterna i Smålands inland var vårt besök på musikdagarna i Virserum och bristen på logi i samma ort.

De fyra förstnämnda orterna ligger i det inre av Småland. Orter som har ett kultur- och industriarv av trä- bygg och möbelindustri. Orterna är kantstötta efter dessa industriers kollaps på 70-talet. Till salu skyltar finns överallt, även i sjönära områden. Vackra, men förfallna hus finns till och med i de bästa lägena. Kulturentreprenörer och entusiaster har försökt dra igång verksamheter; Musikdagarna i Virserum, Konsthallen i samma ort, Hultsfredsfestivalen inte minst, är goda exempel. Men det är svårt att få aktiviteterna att gå runt. När eldsjälarna inte orkar längre faller verksamheterna ihop. Den här sommaren var det Hultsfredsfestivalen, som trots kommunens stöd inte klarade konkurrensen i ett allt tuffare festivalrace.  Läs mer

Det sprutar ut nyheter..

Egentligen har jag tänkt att skriva om politik ur ett Söderköpings och Östgöta – perspektiv, men ibland är det så mycket som händer nationellt och internationellt så det går knappast att undgå att kommentera
Detta trots att det varit spännande finansdebatter såväl i Söderköpings kommunfullmäktige som i östgötalandstinget. Till det får vi återkomma…kanske.

Så till några nyheter i korthet:

– EU har fått en president som skriver Haikudikter – men befolkningen i Europa vet inte vad han heter. Var namnet van ruympen?? Det borde gå att lära sig – rumpan är en väsentlig kroppsdel.  

Det är långt mellan makten och människorna när en relativt politiskt intresserad person som jag inte ens har lärt mig vad presidenten heter!  

– Vanskötsel av ”råvaran” i kotlettproduktionen! Och detta i Sverige – Marit Poulsen grät krokodiltårar – heder åt djurskyddsalliansen som gjorde avslöjandena!  Läs mer

Ris och ros när det gäller byggprojekt i Söderköping

Det händer saker på byggfronten, äntligen. Efter sju sorger och åtta bedrövelser får Ramunderstaden sätta igång att bygga, ibland tillsammans med andra. Fundamenten för uppförandet av hus på gamla busstorget har kommit på plats, äntligen!
Det kommer att bli ett välbehövligt tillskott av hyreslägenheter.

Planer på trygghetsboende i Brunnsparken

Samråd kring trygghetsboende i Brunnsparken har också nyligen ägt rum. Det är bland annat detta jag tänkte uppehålla mig vid. Förslaget bygger på att man ska uppföra två fyra våningshus mittemot Dalgården med trygghetsboende.

Det innebär en högre grad av service med möjlighet till hemtjänststöd när behov finns samt mer av kollektiva utrymmen för gemenskap och samvaro.

Tanken är god. Det finns ett stort behov av boendeformer för äldre människor, mellan boende i den egna villan eller lägenheten och till ett renodlat institutionsboende när du är riktigt gammal och skröplig.

Att lägga ett sådant trygghetsboende i Brunnsparken har förtjänster, både med tanke på boendemiljön och det centrala läget, men också med tanke på att spara transporttid för hemtjänst- och vårdpersonal.

Förslaget att lägga boendet i den vackra parken har emellertid vållat en del uppståndelse och kritiska invändningar, inte minst från närboende grannar. Oro finns för att parken med stora natur- och kulturvärden ska förstöras.  Läs mer

Guillou, Greider, Mona Sahlin och några till

Läste i bladet (Aftonbladet) något tänkvärt apropå den stora nyhetsankan häromsistens, att Jan Guillou skulle vara sovjetisk spion..

 Den som ”avslöjade” detta är Gunnar Ekberg – som själv en gång i tiden – visade sig vara en innästlad för Säpos räkning i veckotidningen Folket i Bild/Kulturfront. Det var där, i den tidningen, som de då unga journalisterna Peter Bratt och Jan Guillou publicerade sina väldokumenterade avslöjanden. Avslöjanden om samröre mellan Säpo – den statliga säkerhetspolisen och Sapo – socialdemokratins säkerhetsorgan -för att kartlägga radikala arbetare i fackföreningsrörelsen. I sammanhanget avslöjar Bratt/Guillou också Ekberg som den simple infiltratör han faktiskt var.

”Fibban” var – åtminstone ett tag under 60talet – en spännande fortsättning på en riktig 40-talsklassiker – Folket i Bild. Den sistnämnda tidningen var en ambitiös och väl spridd veckotidning – ett riktigt folkbildnings- och kulturorgan – som med hjälp av ideella arbetsplatsombud fick ut radikal kultur- och samhällsdebatt till många tusen människor under några decennier när folkhemmet fortfarande byggdes.

Nåväl, Guillou hade tydligen några gånger på 60-talet pratat med någon på sovjetiska ambassaden. Detta presenteras som ett sensationellt avslöjande av spioneri i flera nyhetsmedia. Kommentatorer på de stora drakarna hakar på, och även tunga politiker som Mona Sahlin hakar på, bedrövligt.  Läs mer

Bekymmer och glädjeämnen

De senaste opinionsmätningarna pekar på att – de i helgen kongressande – Sverigedemokraterna kan komma in i Riksdagen efter nästa val.
Inte nog med detta – de kan få en vågmästarroll ! Det är ett bekymmer.

Den rödgröna oppositionen är tydlig med att de inte under några förhållanden är beredda att stödja sig på mandat från Sverigedemokraterna.

Det vore i och för sig välgörande och glädjande om den moderatledda alliansen kunde markera detsamma.

Om så blir fallet finns två alternativ efter ett jämnt val: 

 – Blocköverskridande regeringsbildning

 – Nyval

Frågan är vad som då händer i nästa steg;

En blocköverskridande regering måste sannolikt innehålla de två största partierna – s och m. I radions lördagsintervju med Mona Sahlin, markerade hon att en blocköverskridande regering inte sker utan allianskamraterna. Jag utgår från att hon menar allvar. I så fall kommer Reinfelt att – på samma sätt – vilja ta med sina allianskollegor.

I ett sådant läge blir Sverigedemokraterna enda oppositionsparti, vilket sannolikt skulle stärka deras ställning i opinionen. Det är ett bekymmer som inte tillräckligt debatterats. Återstår att utlysa nyval ganska omedelbart efter nästa års val, ett scenario som ingen riktigt vågat spekulera kring.

Ett ytterligare bekymmer är den debattartikel, om "det muslimska hotet" i måndagens Aftonblad, som SD´s partiledare fick publicerat idag.

Jag är rädd för de strängar som Jimmie Åkesson spelar på. Jag tror inte det är klokt av Aftonbladet att publicera, men vad jag förstår, höll sig ändå artikeln inom lagens ramar. JK Göran Lambertz menar åtminstone att det knappast går att framgångsrikt lagföra Åkesson inför domstol för diskriminerande tillmälen och rasistisk propaganda.

Det är naturligtvis också besvärande om SD skulle framstå som martyrer. Detta skulle också vara bekymmersamt. Det blev mest bekymmer i den här artikeln.

 Det som dock är glädjande är att samtliga partiledare kraftigt tar avstånd från de åsikter som Åkesson framför.

Parallellen och jämförelserna med hetsen mot judar före andra världskriget är tydliga. Man kan hoppas att det blir en tankeställare för en del människor som idag känner sig attraherade av Sverigedemokraternas propaganda. Viktigast är ändå att undanröja den otrygghet – inte minst ekonomiskt – som många människor idag känner när arbetslösheten drabbar och trygghetssystemen rämnar.

 Björn Grip, den 19 oktober 2009

 

Hur utvecklar vi Söderköpings näringsliv?

Med exempel från Hultsfred blev den i rubriken formulerade frågan föremål för intressanta inledningar och en livlig diskussion på ”Söderköpings pensionat och konferens i kväll, onsdagen den 14 oktober.

Kanske intressantast var Lennart Beijer, vänsterpartiets starke man i kommunen, som berättade om framväxten och utvecklingen av Hultsfredsfestivalen.

Hultsfred, en kommun i Smålands inland av Söderköpings storlek, präglad av trä- och byggvaru-industri har sedan 1980-talet radikalt ändrat ansikte.

Det som Hultsfred idag förknippas med är Hultsfredsfestivalen. 97 procent av svenska folket känner till Hultsfred genom dess festival.

Ett gäng entusiastiska ungdomar startade en fredsfestival på 70-talet, som blev rockfestival och så småningom ett evenemang som genererat hundratals jobb, avknoppade företag, ett högskolecampus med 320 studieplatser, en förnämlig kulturskola, en modern och upprustad folkpark med mera.

Lennart betonade vikten av samarbetet mellan de entreprenörer som satte igång evenemanget och kommunpolitiken. Men också hur de vinster som festivalerna genererat har plöjts tillbaka i utvecklandet av nya verksamheter i kommunen. Vidare att det skapats mycket försäljning av varor och tjänster på orten genom festivalen.

Det intressanta är att det varit vänstern och socialdemokratin som försvarat och stött entreprenörerna när den har ifrågasatts och också vid några tillfällen har behövt använda förlustgarantier från kommunen för att överleva. Den borgerliga oppositionen har varit kritiska till verksamheten, och inte betraktat det som seriös verksamhet och riktiga jobb. Efterhand har dock kritiken tystnat.

Vad har då Söderköping att lära av detta exempel? Även vår stad är i allt större utsträckning beroende av turism och evenemang.

Jag tycker att vår kommun har utvecklat sin turism klokt under de senaste 5-6 åren, och även försökt att bygga bryggor mellan kommersiella verksamheter och kulturaktiviteter. Inte minst medeltidsfestivalen för några veckor sedan är ett utmärkt exempel på detta.

Det stöd som kommunen ger till olika eldsjälar är ekonomiskt litet, men mycket tack vare en idérik och klok kultursekreterare, Barbro Mellqvist, har ändå en hel del spännande kulturevenemang kunnat genomföras.

Detta drar folk till Söderköping, vilket i sin tur innebär fler camping- och hotellnätter, fler folk på stans restauranger, fler som shoppar på stan, etc.

Denna turistiska verksamhet kan dock utvecklas ytterligare och generera mer sysselsättning med ett starkare politiskt stöd.

Varför inte dra in Turismakademin vid Nyströmska skolan i större utsträckning när det gäller att utveckla idéer för att förlänga evenemangssäsongen!

Utöver Lennart Beijers berättelse om Hultsfredsfestivalens framväxt fanns även Kira Berg – kommunstyrelsens ordförande i Hultsfred – med som inledare.

Hon lyfte fram vikten av lättillgänglighet och bra bemötande i kontakten med såväl företagare som allmänhet.

Jag fäste mig särskilt vid hur tjänstemän i kommunen hade ett tydligt uppdrag att fungera som "näringslivslotsar", där företagen har endast ett telefonnummer att ringa till.

Sedan slussas man rätt och samarbetet mellan näringslivslotsarna var så uppbyggt att man såg till att slussa kontakten rätt och utan att den enskilde företagaren skulle behöva leta sig fram till rätt instans.

Vid pennan / Björn Grip