Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Motion . Ställ krav på sysselsättning i offentliga upphandlingar

Ovanstående rubrik för den här motionen var också rubrik på en debattartikel av generaldirektörerna för upphandlingsverket respektive arbetsförmedlingen, Inger Stark respektive Mikael Sjöberg (DN 21/10). Debattörerna redovisar att flera EU-länder idag använder upphandling som ett arbetsmarknadsinstrument.

Artikeln är sedan en argumentation för att den offentliga sektorn ska ställa sysselsättningskrav när man gör upphandlingar. Detta är uppenbarligen möjligt enligt direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling, LOU-direktivet.

Det finns idag ett treårigt EU-projekt som leds av Upphandlingsmyndigheten och finansieras av Europeiska socialfonden. Samarbetspartners i detta projekt är Arbetsförmedlingen, Botkyrka kommun, Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Stockholms stad och Trafikverket. Det finns även transnationella partners involverade.

Enligt de nationella bestämmelserna om villkor för fullgörande av kontrakt får en upphandlande organisation, till exempel en kommun, ställa särskilda villkor på hur ett kontrakt ska fullgöras. Man har stor frihet att definiera föremålet för upphandlingen och ta såväl miljöhänsyn som sociala hänsyn, inklusive sysselsättningsambitioner.

I samband med att omläggningen av E22 i en ny sträckning runt Söderköping kommer det att bli många nya jobb, såväl infrastrukturprojekt som bostads- och servicebyggande. För att just markera sysselsättningens betydelse i sammanhanget borde det ställas krav på sysselsättning och arbeten när upphandlingarna görs.  Även Albogadalens byggnation borde vara attraktivt som ett projekt där sysselsättningskrav ställs när upphandlingar ska göras.

Vi föreslår:

  • att kommunstyrelsen uttalar som sin ambition att ställa krav på sysselsättning vid större offentliga upphandlingar;
  • att KS tar ställning till vilka investeringsprojekt som kan vara aktuella och återkommer till Kommunfullmäktige med en redovisning av detta inom ett år.
  • att KS hos Upphandlingsmyndigheten undersöker förutsättningarna att delta i EU-projekt liknande ”Sysselsättning genom offentlig upphandling”.

 

Söderköping den 22 oktober 2018,

Vänsterpartiet i Söderköping

Malin Östh                          Björn Grip                           Marja Bergström