Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Motion .. Gör Söderköping till en Fristadskommun

Gör Söderköping till en Fristadskommun

Hot, trakasserier och fysiskt våld gentemot journalister, författare och andra konstnärer blir allt vanligare i världen. För att motverka detta har ett antal städer, främst i Västeuropa, bildat ett internationellt nätverk, International Cities Of Refuge Network (ICORN). I dagligt tal pratar man i Sverige om Fristadsstäder.

Ett medlemskap skulle innebära att Söderköping skulle vara en fristad för författare och konstnärer som är utsatta för censur och/eller förföljelse på grund av sitt arbete. Under två år erbjuds personen ett stipendium, ett tryggt boende samt förutsättningar att fortsätta sitt arbete genom kontakt med nätverk inom stadens och länets kulturliv, nationellt och internationellt.

Fristadsarbetet innebär dels att erbjuda skydd för en individ, dels att vi bidrar till att säkra yttrandefriheten globalt. I Sverige är Statens kulturråd den myndighet som har ansvar för att driva fristadsfrågorna och som man lämpligen söker stöd hos för att såväl ansöka om medlemskap som erhålla support vid medlemskap. Det finns även projektbidrag att söka hos kulturrådet. Bidraget finns till för att fristadsfrågor ska få uppmärksamhet och för att fristadskonstnärer ska få möjlighet att delta i offentliga och konstnärliga sammanhang.

I Östergötland är våra grannstäder Norrköping  och Linköping med i detta nätverk, och i Sverige finns ett drygt tjugotal kommuner som medlemmar. Även mindre kommuner som Sigtuna, Sandviken och Skellefteå finns med i nätverket.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vänsterpartiet,

Att Söderköping ansöker om medlemskap i ICORN.

För vänsterpartiet Söderköping,

Malin Östh                          Björn Grip                           Marja Bergström

Gruppledare