Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Interpellation … Vad händer med bion i Söderköping?

Interpellation ställd till ordföranden för SERN:

Vad händer med bion i Söderköping?

I Ramunderskolans aula driver Videvox Söderköpings Bio. Det har varit en uppskattad verksamhet, inte minst dagbion på måndagar. Det finns emellertid tecken på att det inte fungerar gnisselfritt. Den här hösten startade verksamheten mer än en månad senare än vanligt. Behoven av underhåll och upprustning är stora, enligt föreståndarna. Möjligheten att boka biljetter via internet fungerar inte. Kontakten med Videvox verkar inte vara optimal för att använda ett understatement.

Mina frågor till SERNs ordförande är följande:

  • Hur ser samarbete och avtal med Videvox ut? Finns det anledning att se över detta?
  • Vad är anledningen till att utlovad upprustning inte har blivit av?
  • Vilken inställning har kommunens ledning till bioverksamheten? Är det en kulturell verksamhet som det finns anledning att stödja?

 

Söderköping den 22 oktober 2018

Marja Bergström (v)