Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Interpellation ……… Tänker ni tillåta byggnation i Brunnsparken?

Interpellation ställd till samhällsbyggnadsnämndens ordförande: Tänker ni tillåta byggnation i Brunnsparken?

Det finns ett stort engagemang bland befolkningen i Söderköping, inklusive politiskt förtroendevalda, när det gäller att förhindra bygget av sex stycken fyravåningshus, 13,5 meter höga i Brunnsparken.

En namninsamling gav 2679 påskrifter. Många debattartiklar och insändare har skrivits i ärendet. Ett välbesökt föredrag liksom en manifestation genomfördes av Medborgarinitiativet för Brunnsparkens bevarande. I denna organisation deltog för övrigt tongivande företrädare aktivt i den nu sittande majoriteten. De borgerliga partier – c, L, Kd – som tidigare utgjorde den större oppositionsgruppen, röstade i våras tillsammans med vänsterpartiet för att avslå den dåvarande majoritetens byggplaner, eller att åtminstone återremittera ärendet.

Så frågan är, vad händer nu när oppositionen ingår i en ny majoritet?

Argumenten mot att bygga i Brunnsparken är fortfarande desamma och lika starka – miljö, klimatförändringar och översvämningsrisker, kulturhistoria, strandskydd. Det blågröna stråket genom Brunnsparken är dessutom omistligt för Söderköpings attraktivitet som turiststad.

Naturskyddsföreningen har också markerat att man kommer att överklaga i högre instans om Mark- och miljödomstolen, mot förmodan, skulle avslå de överklaganden som lämnats in.

Detta är ytterligare ett argument att ge upp planerna på byggnation i parken. Tidsutsträckningen kommer att sträcka sig över en betydande tidsrymd. Hittills har inte Mark- och miljödomstolen på allvar tagit upp frågan, man har inte ens gjort sonderingar med berörda parter. Nu har man emellertid fått en förfrågan från Naturskyddsföreningen om att göra studiebesök på plats.

Så min fråga till berörd ordförande blir således:

  • Vad är den nya majoritetens uppfattning beträffande den gamla s-m-mp-majoritetens beslut om byggnation i Brunnsparken?

 

Söderköping, den 24 oktober 2018

 

Malin Östh (v)                    Björn Grip (v)                                           Marja Bergström (v)