Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Folkomrösta om byggplanerna i Brunnsparken

Frågan om byggande i Brunnsparken går nu mot sitt avgörande. Onsdagen den 7/2 ska Söderköpings fullmäktige avgöra frågan. Förslaget som det nu ligger skulle få ödesdigra konsekvenser för stadens karaktär.

Frågan är emellertid långt ifrån avgjord. Vi vet att det finns ledamöter inom majoriteten som är emot förslaget. Men vågar dessa stå upp för sin övertygelse och yrka återremiss? Än fler partimedlemmar och väljare i dessa partier är emot förslaget. Det har vi konstaterat genom kontakter med det Medborgarinitiativ för Brunnsparkens bevarande, som kommer att genomföra en manifestation utanför kommunhuset någon timma före fullmäktiges början.

Varför ska man då dra tillbaka förslaget? Många argument har framförts på den här debattsidan och vi ska inte upprepa dessa. Låt oss emellertid peka på några saker:

  • Landskapsarkitekten Ingemar Hillerström och Lars Sylvan, samhällsplanerare, har lyft fram Söderköpings unika karaktär med sitt blågröna stråk längs med Storån, där Brunnsparken är en viktig del. Detta stråk riskerar att förstöras.
  • Dialogen med allmänheten har satts på undantag, åtminstone om man med dialog menar att lyssna och ta intryck av vad engagerade medborgare har att säga. Tjugosju inlagor med välavvägda argument har lämnats in på detaljplanen. Inte ett kommatecken har rubbats!

Man kan också fundera över den vinklade information som NT presenterades som en nyhet på Söderköpingssidan den 30 januari; ”30 seniorbostäder planeras i parken”. Det är en intervju med Riksbyggens marknadschef som här får komma till tals.

I våra handlingar till fullmäktige står det emellertid att man kommer att bygga 90 bostäder, varav Riksbyggen står för 40, och Eddie Demirs bolag ”Söderstaden” för 50 lägenheter. Det handlar alltså om sammanlagt 90 lägenheter, inte 30 seniorbostäder. Höjden på husen kommer att vara 13,5 meter, vilket innebär samma höjd som de högsta träden som hittills fått stå kvar i parken.

Ytterligare ett argument är den namninsamling som Naturskyddsföreningen tagit initiativ till – 2659 personer har skrivit på. Namninsamlingens trovärdighet ifrågasätts emellertid på ett insinuant sätt av ledande politiker, i NT den 2/2. Ett bra sätt att undersöka trovärdigheten i namninsamlingen är att tillåta en rådgivande folkomröstning innan fullmäktige tar definitivt beslut.

Uppmaning till fullmäktige! Tänk efter en gång till, låt oss få mer betänketid för att hitta en vettig lösning när det gäller byggandet som otvivelaktigt behövs i Söderköping. En tillgänglig Brunnspark måste dock vara vägledande när vi nu förhoppningsvis kan ta beslutet om att återremittera frågan och ge tid för en folkomröstning.

 

Björn Grip (v), fullmäktigeledamot, Söderköping

Malin Östh (v), fullmäktigeledamot, Söderköping