Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Tack Vänsterpartiet …. Blogg från Tuula Ravander (S)

Regeringen tillsammans med vänsterpartiet har nu föreslagit att det tillfälliga kommunbidraget fördubblas. Bidraget är till för att de kommuner som så önskar kan låta asylsökande ungdomar som fyller 18 år bo kvar i kommunen. För oss i Söderköping innebär det att vi nu kan hitta en lösning för den här gruppen och de inte behöver flytta till migrationsverkets boenden.

Frågan är naturligtvis inte bara en ekonomisk fråga. De rent mänskliga värden väger minst lika tungt. Många ungdomar har fått vänta länge på sina besked och hunnit rota sig i den kommun de bott under väntetiden. Det mest humana är att de får vara kvar i den kommun tills de fått sitt definitiva besked. Migratíonsverket meddelar nu att alla ensamkommande som kom till Sverige 2015 skall få sina besked innan året är slut. Många är tveksamma att de kan hålla det löftet men vi kan hoppas.

Jag vill tacka Vänsterpartiet som både på nationell och lokal nivå har sett till att den här frågan hållits aktuell. Många andra har varit mycket engagerade, gode män, personal mfl. men utan Vänsterpartiet vet jag inte om vi kunde ha tagit ett så snabbt beslut i Söderköping. Nu kan vi andra som också har jobbat för att kunna lösa den här frågan andas ut, så tack.

// Tuula Ravander

Jag är ordförande i socialnämnden i Söderköping sedan valet 2014. Jag är uppvuxen i en liten bruksort i Norra Finland. Mitt engagemang för samhällsfrågor började redan när jag var barn. Jag vill kämpa mot orättvisor, kämpa för jämställdhet och solidaritet. Kämpa för kvinnors och tjejers rätt till utbildning och jobb på lika villkor.
Jag tror på politikens möjlighet att förändra, att skapa ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.