Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Hörby eller Söderköping.. blogg från Björn Grip

En stor del av sommaren tillbringar jag i mitt föräldrahem utanför Hörby. Det är trevligt, och mycket är välkänt för mig. Gamla kompisar finns kvar och jag räknas som en som kommit hem. Mellanskåne, eller Mittskåne som man nu kallar Linderödsåsens sluttningar, är en vacker plats ännu inte hårdexploaterat eller överexploaterat av kommersiell turism. Lantbruken är fortfarande lantbruk och inte industriell stordrift av livsmedelsproduktion.

Jag får ibland frågan om jag inte ska flytta ”hem på riktigt”. Jag har ju förankring, släkt och vänner finns kvar, liksom föräldrahemmet. Bortsett från att jag ju också är ordentligt förankrad i Östergötland och för den delen Söderköping, finns det en påtaglig skillnad som gör att det inte är aktuellt att flytta tillbaks till Hörby. Det gäller den utbredda rädslan och misstänksamheten gentemot det främmande – araber, muslimer, flyktingar. Alltför ofta möter jag i Hörby människor som i en mörkhyad person ser en potentiell terrorist. Och om så inte är fallet så är uppfattningen att flyktingar inte är ute efter annat än att komma åt det stöd som den svenska välfärdsstaten ger.

Politiskt har detta inneburit att Sverigedemokraterna lyckats exploatera flyktingrädslan och partiet har ett starkt väljarstöd. Med nio mandat i fullmäktige är man det näststörsta partiet, därtill har deras stödparti SPI (Sveriges pensionärers intresseparti), tre mandat. Socialdemokraterna har dock lyckats få ihop en knapp majoritet, bestående av fem partier, s, c, L, Mp, Kd. Tonen i den politiska debatten är hård och ofta osaklig. De personliga påhoppen är många. Påtagligt obehagliga är SDs och SPIs personangrepp på det socialdemokratiska kommunalrådet.

Det är denna förgrovning av debatten såväl i fullmäktige som på lokaltidningens insändarsidor och inte minst i sociala medier som det finns en skillnad gentemot Söderköping. Söderköpings debattklimat i allmänhet, och när det gäller flyktingfrågan i synnerhet, präglas fortfarande av saklighet. Och när det gäller integrationsdiskussionen är det solidaritet och engagemang för de flyktingar som kommit till Söderköping som syns mest. Jag är medveten om att det finns en undervegetation i sociala medier där fördomar sprids och där man försöker underminera en förhållandevis progressiv politik. Hittills dominerar dock solidaritet, sammanhållning och gemenskap. Jag hoppas innerligt att dessa värden kan försvaras även när vi går in i nästa mandatperiod. Det blir alltså ingen flytt tillbaks till Hörby eller andra platser i det i och för sig vackra Skåne. Det får räcka med sommarferier.

// Björn Grip