Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Droppen som urholkar stenen . BLogg från Björn Grip

Idag var det examen såväl i skolorna som i politiken. Fullmäktige i Söderköping hade sitt sista sammanträde för terminen, då bland annat budgeten behandlades. Budgetdebatten, eller strategisk plan som man säger nuförtiden, blev en förhållandevis snäll tillställning. Visst finns det grundläggande ideologiska skillnader, men det är också så att, åtminstone i en liten kommun, går det att få gehör för sina synpunkter även om man representerar ett litet parti.

Jag noterade i debatten flera saker som vänsterpartiet länge drivit, och som nu har anammats av majoriteten. Här är några exempel:

– Kravet på ett budgeterat överskott motsvarande 2 procent har tagits bort i årets budgetförslag från majoriteten. Det infördes i en tid då kommunernas ekonomi höll på att gå i stöpet, delvis på grund av statens övervältringar av uppgifter utan att låta finansieringen följa med. Men bockfoten fanns också med. Borgerligheten hoppades nog att därigenom skulle det kunna bli överskott som skulle kunna bli argument för skattesänkningar. Nu verkar det som att alla inser att pengar som tas in av medborgarna också ska användas fullt ut.

– Socialtjänstens verksamheter får ett rejält tillskott. Vi har länge hävdat att de sociala verksamheterna är underfinansierade, med förödande konsekvenser för äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och inte minst LSS- och försörjningsstöd.

– Rätt till heltid håller på att införas. Det kostar, men har tidigare varit ett skamlöst utnyttjande av kvinnlig arbetskraft. Föreställningen att kvinnor ändå inte är familjeförsörjare har varit svår att förändra, men nu har det fått genomslag. Att den förändrade inställningen är ett resultat av facklig kamp och påtryckningar från den politiska vänstern är svårt att erkänna, men ett faktum som i vår kommun går tillbaks till 2010. Inför det valet arbetade vi, socialdemokraterna, vänstern poch miljöpartiet, in detta i ett gemensamt kommunmpolitiskt program. Tyvärr fick vi aldrig tillfälle att samarbeta kring detta då. Ändå har det uppenbarligen haft betydelse att vi jobbade fram bland annat detta tillsammans.

Nästa stora fråga som vi borde få genomslag för är arbetstiderna. Idag är arbetspressen stor, inte minst inom äldrevården. Vi har sett sjukskrivningarna stiga kraftigt. Men där olika arbetstidslösningar – där det finns tid till återhämtning – har sjukskrivningarna sjunkit. Min partikamrat Malin Östh, redovisade försök från Västerbottens läns landsting. Andra uppmärksammade arbetstidsförkortningar har genomförts inom äldreboenden i Göteborg med gott resultat. Det vill säga lägre sjukskrivningstal, mindre stressad personal och därmed nöjdare människor i äldreboendena.

”Droppen urholkar stenen”, ”spottar man tillräckligt mycket blir stenen våt!” Det finns många uttryck för att uthållighet och tålmodig argumentation ger resultat. Med min erfarenhet har jag sett flera exempel på att talesätten stämmer. Jag vill tro att jag får uppleva det fler gånger. Men det krävs goda exempel att lyfta fram, och också stöd från en växande opinion.

// Björn Grip

En kommentar till Droppen som urholkar stenen . BLogg från Björn Grip

  • Bra kämpaglöd och intressant läsning. Lycka till i fortsättningen med ert viktiga arbete !
    Vi kommer aldrig att förtröttas.