Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Slopa prestigen, Christoffer …… ! Blogg från Björn Grip

kulramChristoffer Bernsköld och Mats Johansson kom till julmarknaden i Söderköping i lördags, och möttes av en till bristningsgränsen fylld lokal på Stinsen, biblioteket i Söderköping. Deras budskap var som väntat inte uppmuntrande, nedläggningsplanerna ligger fast, trots alla protester. Tretusen namnunderskrifter överlämnades, och frågorna och förslagen från publiken var många.

Christoffer Bernsköld upprepade med en papegojas envishet att underskotten är för stora, att det inte går att omfördela resurser mellan vårdcentraler och att det kommer att bli bra med det privata alternativet. Det var hans övertygelse.

Men Christoffer, ersättningssystemet är inte konkurrensneutralt och hyrläkarkostnaderna dränerar möjligheterna att hämta hem underskotten. Dessutom är kompensationen för en större vårdtyngd på den offentligt drivna vårdcentralen otillräckliga. Dessa förhållanden står det att läsa om i den uppföljningsrapport som gjorts av de  tjänstemän i regionen som håller på med det här. Samma kritiska budskap när det gäller ersättningssystemet, men i ett nationellt perspektiv, förs fram av Riksrevisionsverket i en rapport för ett år sedan. Den fick mycket uppmärksamhet när den publicerades, men har sedan glömts bort i debatten. Budskapet i rapporten var att ersättningssystemet och det fria vårdvalet har medfört att ojämlikheten har ökat i vården, det vill säga att de som har störst behov har fått mindre möjligheter till vård. Vårdcentraler öppnas i rika stadsdelar och förorter, men läggs ned i miljonprogramområden och glesbygd. Man kan fråga sig hur en socialdemokratiskt ledd region kan acceptera en allt större ojämlikhet när det gäller den grundläggande hälso- och sjukvården i länet.

Man kan också fråga sig varför man tillsätter en ny chef utan att ge henne chansen att visa att det går att vända utvecklingen. Alexandra Ekengren anställdes den första juni, i praktiken har hon kunnat börja påverka verksamheten från i augusti, det vill säga i fyra månader. Det är orimligt att åstadkomma resultat på så kort tid. Trots det har det med den nya och närvarande chefen blivit en ny positiv atmosfär på vårdcentralen under hösten.

Det som ändå har glatt mig, sedan planerna på nedläggning avslöjades, är det starka engagemanget från Söderköpings medborgare. Namninsamlingen för att bevara vårdcentralen går som tåget gjorde förr, ibland blir det kö när folk ska skriva sitt namn. Viljan att göra något för att rädda vårdcentralen är stor, det visade också de många inläggen från den fulltaliga publiken i lördags.

Diskussionen avslutades med att Bosse Pettersson, landstingsstyrelsens ordförande 1989-2000, sammanfattade aktionsgruppens och publikens uppmaning till de nuvarande regionråden:

– Gör om och gör rätt, släpp prestigen, ge den nya vårdcentralschefen en respittid på 1,5 år att komma till rätta med underskotten.   Bilda en arbetsgrupp med företrädare från närsjukvården, kommunen och vårdcentralsledningen för att arbeta fram en plan för att vända utvecklingen, där rekryteringen av fasta läkare är en central fråga. Och framför allt lyssna på befolkningen här i Söderköping!

Det kommer inte att vara slut med det här mötet med regiontopparna. Namninsamlingen fortsätter och är på god väg mot fyratusen namn. Protester kommer från pensionärsorganisationer och andra föreningar. Stadskärnans företagare har redan protesterat och sannolikt kommer även andra företag att ansluta sig till protesterna. Förhoppningsvis kommer även kommunen att delta i motståndet mot regionledningens nedläggningsplaner. Men framför allt krävs det att vi medborgare fortsätter arbetet med att skapa stort opinionstryck.

// Björn Grip