Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Är du beredd att ändra på delegationsbestämmelserna?

OrdfölrandeklubbaInterpellation till kommunstyrelsens ordförande, Mattias Ravander

Ingen politiskt intresserad i Söderköping med omnejd har kunnat undgå att kommunchefen har slutat. Det gick fort, kan man säga, utan att överdriva. Tillsättningen av ny kommunchef gick också snabbt, och utan diskussion.

Vi vet inte varför kommunchefen slutade, ej heller vilka avgångsvederlag som utbetalades.

Den principiellt viktiga frågan i den här typen av frågor som tillsättning och avveckling av ledande tjänstemän/kvinnor, är vem/vilka som har ansvaret och inför vem/vilka som kommunchefen som högste tjänsteman är ansvarig. Rimligen bör det finnas en parallellitet mellan vem som politiskt ansvarar och vem som kan fordra den ledande tjänstemannens lojalitet.

Enligt gängse uppfattning, vilken jag delar, är det kommunstyrelsen och de partier som där ingår som har ansvaret. Kommunstyrelsen i sin helhet ska då också ha kommunchefens lojalitet. Det innebär att såväl den styrande majoriteten som oppositionen har ansvar och också ska kunna påräkna chefens lojalitet. Om det enbart är majoriteten som har ansvaret och lojaliteten, innebär det att vi får räkna med att kommunchefer i framtiden kommer att tillsättas och avsättas av den politiska majoriteten, d v s det amerikanska systemet. Det strider mot den kultur av opartiska tjänstemän, som vi av tradition har haft i den svenska förvaltningen.

Om vi vill ha kvar opartiska och mot hela kommunstyrelsen lojala chefer, är det rimligt att delegationer utformas så att alla politiska partier i den kommunala verkställande ledningen har insyn vid frågor som rör tillsättning och avveckling av tjänstemannaledningen, och framför allt kommunchefen.

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande blir således,

Anser du att kommunchefen är ansvarig inför hela kommunstyrelsen?

Om svaret på den frågan är jakande:

Är du då beredd att ändra på delegationsbestämmelserna så att delegationen inte ensidigt är delegerat till kommunstyrelsens ordförande?

Söderköping, den 12 oktober 2015

Björn Grip (v)