Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Kommunalråden mästare i informationsundanhållande och undanflykter…Blogg från Björn Grip

TidningKommunalrådet Yvonne Persson (m) hade inget att säga när Malin Östh (v), frågade på fullmäktige beträffande Brunnsparkens framtid. Dagen efter delar hon ut flygblad till de närboende, och massmedia fick pressmeddelande om att avtal mellan kommunen, Riksbyggen och Eddy Demir var klart. Vad det innebär har ju framgått på nyhetsplats i den här tidningen. Vi som opponerat oss mot de tidigare planerna har ombetts kommentera de nya planerna, vilket inte har varit möjligt. Vi har trots enträget frågande inte fått någon information överhuvudtaget om de nya planerna.

I lördagens tidning försäkrar kommunalrådet att hon inte vill undanhålla fullmäktige någon information, men att hon inte kan säga något förrän avtalet är underskrivet. Hennes kommunalrådskollega och alliansbroder Mattias Ravander (s), låter sig intervjuas i Folkbladet där han fyller på med att man måste ha respekt för Riksbyggens demokratiska process. Man är

Ingen ska inbilla mig något annat än att allt var klart senast samma dag som fullmäktige hade sitt möte, d v s onsdagen i förra veckan. Möjligen blev man överens om att avtalet inte skulle undertecknas förrän dagen efter.  Detta för att formellt kunna svara att det inte fanns något nytt att informera om, på den fråga som Malin ställde.

Men visst skulle man kunnat svara att vi är i princip överens, men vi vill inte säga något förrän avtalet är underskrivet. Det hade varit hederligt, om än fortfarande njuggt mot de valda ledamöterna i fullmäktige.

Det länder inte den nya oheliga alliansen till heder att på detta sätt undanhålla information till fullmäktige. Den visar på en nonchalans mot kommunens högsta beslutande organ, trots att man försäkrar motsatsen.