Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Rapport från medborgardialog i Sankt Anna skola, torsdagen den 10 april -14

Sankt Anna SkolaEtt femtiotal personer kom till Sankt Anna skola för att delta i kvällens medborgardialog. Samtliga partier utom Kd, Mp och SD fanns representerade med ledamöter från KS eller BUN. Magnus Berge hälsade välkommen och betonade inledningsvis att alla partier är överens om att Sankt Anna betraktas som en utvecklingsbygd och att det inte är tal om att avveckla skolan (annat ljud i skällan nu jämfört med när Anders Senestad (m), som Bun-ordförande, skulle dra in åk 6 eleverna från byskolorna. Detta med motiveringen att deras möjligheter att läsa engelska och andra språk skulle förbättra elevernas ”konkurrenskraft”. Det fick vi stopp på genom att jag protesterade i Bun och ringde Magnus B så att centern fick kalla fötter och ändrade inriktning i Bun också. Det sa han dock inte.)

Förvaltningschef P-A Sterner presenterade sedan en analys av situationen. Resultaten när det gäller antal godkända elever, nöjdhet m m visar att Sankt Anna är den bästa skolan i kommunen (och kommunen är ”bäst” i länet). Men…Elevantalet i åk F-6 sjunker från innevarande läsårs 33 elever till 22 nästa läsår. I årskurs 4 är det endast en elev! Undervisningen bedrivs i B2-form, d v s årskurs F-3 går i gemensam klass, och på samma sätt i åk 4-6.

Innevarande år kostar en elev i Sankt Anna 3 ggr så mycket mer än elever i motsvarande åldersklass inne i Söderköping. Kostnaden per elev blir naturligtvis ännu dyrare nästa läsår, och det är inga påtagliga demografiska förändringar som kan spåras i bygderna som skulle kunna leda till ett ökat barnantal i framtiden. Barnen i förskoleåldern är snarare färre!  Det finns dock sammanlagt 56 elever i Mogata/Sankt Anna rektorsområde som väljer att ta med sig sina barn till skolor i Söderköping och till och med Norrköping. Detta gäller fr a barn som bor på vägen till Södra Finnö – Ramsdal, Hösterum, Börrum, samt även i trakterna kring Stegeborg, Bottna m fl småbyar. Man vill helt enkelt inte åka i ”fel” riktning, och det fria skolvalet gör att man väljer andra alternativ. Ett utskick från skolförvaltningen till 1000 föräldrar där man frågade om intresse för att byta skola till Sankt Anna ledde till att inte fler än 5 föräldrapar svarade positivt på detta och kunde tänka sig att sätta sina barn i Sankt Anna skola. Endast drygt 80 personer svarade!

Diskussionen som följde mynnade ut i en del konkreta förslag:

–          Är det möjligt att ordna med skolskjuts även till fritidshemmet efter skolan så att föräldrarna slipper att åka och hämta (innebär för många i Ramsdal en halvtimma extra morgon och eftermiddagar)? Det visade sig under diskussionen att det går en tom taxi från Norrköping/Söderköping till Sankt Anna, som skulle kunna användas i sammanhanget och då också hämta upp och lämna på morgon respektive eftermiddag. Magnus Berge och Mikael Botvidsson, förvaltningschef på tekniska förvaltningen, lovade att undersöka detta! Dom nämnde också att det planeras för en bättre samordning av olika ”samhällsresor” – färdtjänst, sjukresor, skolskjuts etc, samt att det arbetas för lösningar med mer anropsstyrd trafik. Man försöker också få till stånd samåkning mellan pendlare i bygden.

–          Flera föräldrar var kritiska till hur dåligt Sankt Anna marknadsförs. Det finns kunskaper och vilja bland föräldrarna att ta ansvar och hjälpa till med detta (bl a en inflyttad och numera anställd person på ”Edgards hus”). Man hänvisade till hur den nu planerade friskolan i Gryt bygger upp sin presentation, och hur flitigt man använder sociala media.

–          Möjligheterna att bosätta sig för nyetablerade familjer diskuterades också. Det finns uppenbarligen lämplig och ledig mark, bl a har jordbruksfastigheten Torunsborg erbjudit sig att skänka marka gratis!!?? Det finns också tomma hus, bland annat fyra tomma hus i Bottna, där det är sterbhus eller avlägsna släktingar som har ”vänteläge” när det gäller försäljning. Många vittnade om att det finns unga människor som vill flytta ut på landet, hemvändare och ”gröna vågare”, men man vet ofta inte om att det finns en skola, som dessutom är omvittnat bra! Rikta in marknadsföring på mäklarna, var en uppmaning. Peter Karlström (c), vice ordförande i Ramunderstaden och ledamot i KF/KS, berättade om kommunens planer. Han pekade också på att en byggnation med servicelägenheter för äldre i Söderköping kan sätta igång flyttkedjor som gör fler hus lediga i Sankt Anna. Problemet är dock att köpstarka personer som är intresserade av fritidsboende konkurrerar ut unga familjer som vill bli permanent boende (här borde man ta upp en diskussion liknande den som gäller i t ex Lofoten, i Norge, som ställer krav på att de personer som ska flytta till Lofoten också förbinder sig att stanna. Fast det är förmodligen en fråga för Riksdagen.

Kommunen borde dock kunna köpa in lämpliga hus och erbjuda barnfamiljer som vill bosätta sig permanent ett subventionerat boende. Ragunda i Jämtland har gjort detta, dock gällde det boende i tomma hyreslägenheter ägda av det kommunala bostadsbolaget.) En annan idé som luftades var att erbjuda invandrare att bosätta sig i Sankt Anna (inte så dumt som det låter vid första påseende – LRF i Jönköping hade projekt där man försökte hjälpa invandrare med jordbrukarbakgrund att etablera sig i glesbygd).

Jag gjorde ett inlägg, där jag uppmanade folk att organisera sig – bygga vidare på den föräldraförening som finns, överväga att ställa krav på att man får en egen institutionsstyrelse för Sankt Anna skola och att kanske bli en kommunal friskola med mer lokal makt och direktkanal till kommunstyrelsen (Skäggetorpsskolan i Linköping fick denna möjlighet). En annan idé som jag luftade var att etablera en byaförening som skulle kunna bli en förhandlingspart gentemot kommunen. Detta har vart framgångsrikt i flera Norrlandskommuner, bl a Hällefors, Torsby och Ljusdal.

Sammantaget var det ett bra möte, och jag tror att dialogen satte igång en process…

Vid pennan …Björn Grip