Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Is there something rotten in the community of Söderköping ? . Blogg från Marja Bergström och Björn Grip

PICT0088

VapenWeb

 

 

 

 

 

 

Först Per Sandler, samhällsbyggnadschef, därefter en av handläggarna,Niklas, när det gäller bygglovsärenden. Och nu senast Per Haupt, stadsarkitekt sedan ett år tillbaka. Det är inte utan att man undrar vad som ligger bakom. Kommer fler att säga upp sig och lämna förvaltningen? Ingen vill riktigt tala ur skägget.

Några saker ter sig väldigt märkliga;

–          Sandler, förvaltningschef i många år, försvann med omedelbar verkan och med 20 månaders ”omställningslön” efter att, enligt uppgifter av kommunchefen Susanne Sandlund, tackat nej till erbjudande om nytt jobb i organisationen. Detta skedde veckorna efter januarisammanträdet i bygg- och miljönämnden,där nämndens borgerliga majoritet ändrade på tjänstemannaförslagen i två viktiga ärenden utan att motivera sitt beslut.

Sandlers avhopp/avsked kom som en blixt från en klar himmel, och någon ordentlig motivering har inte kunnat ges. Han har uppfattats som en duktig chef med stor integritet. Han vill inte själv ge någon förklaring till att han slutar eller hur processen har gått till.

–          Informationen till samhällsbyggnadsförvaltningens anställda, om att Per Sandler med omedelbar verkan slutat, meddelades av kommunchefen tillsammans med ordföranden i Bygg- och miljönämnden, Yvonne Persson (m), och oppositionsrådet Mattias Ravander (s). Yttrade sig gjorde kommunchefen och Yvonne Persson. Inte heller här gavs några motiveringar.

Det märkliga i informationsprocessen är att kommunstyrelsens ordförande, Magnus Berge (c), inte är involverad. Han säger i pressen att han är ”chockad” och beklagar det inträffade. Kommunstyrelsen har arbetsgivaransvaret, vilket gör det hela ännu märkligare, om dess ordförande är ovetande och inte heller tar ansvaret för informationen till medarbetarna, utan överlåter detta till andra politiker.

Antingen är Magnus Berge överkörd i ärendet, eller låtsas han ovetande. Det är naturligtvis oacceptabelt oavsett vilket. Är han överkörd borde han avgå och lämna över till moderaterna. Spelar han ovetande är det ett fulspel, som kommer medföra konsekvenser framöver, när det avslöjas. För ett avslöjande måste komma.

För Söderköpings kommun är affären allvarlig och har, som nämnts inledningsvis, redan inneburit att fler personer lämnat den redan hårt arbetsbelastade samhällsbyggnadsförvaltningen.

Marja Bergström (v) ersättare i bygg- och miljönämnden

Björn Grip (v)

Söderköping