Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Kulturskola – Vad är de egentliga motiven ?

Gårdagens sammanträde (23/4) med Barn- och utbildningsnämnden i Söderköping förlöpte sedvanligt utan större dramatik. Emellertid väcktes en övrig fråga av Margareta Jacobsson (s), som åtminstone drog undan dimslöjorna för mitt vidkommande.

Hon frågade om "Kulturklasser" och vad som är vitsen med att dra in barn redan från årskurs 4 till tätorten. Blir det inte problem med för små klasser i byskolorna, frågade hon?

Frågan ledde inte till något större meningsutbyte, men oppositionen begärde att frågan ska belysas i ett brett perspektiv vid ett kommande sammanträde.

När jag har haft en natt att reflektera över problemställningen faller polletten ner. Så här förstår jag borgarnas (läs Anders Senestads, Bun:s ordförande) strategi:

1. Genom att erbjuda särskilda musikklasser kan de barn och föräldrar, som så önskar, en valmöjlighet redan från årskurs 4 – antingen reguljär undervisning i närbelägen skola med begränsad estetisk inriktning eller musikklass i centralorten. Valfrihet således

2. En konsekvens blir att barnen sorteras. Musikbarnen – eller snarare aktiva och musikintresserade föräldrar – hamnar för sig, och de som inte gör ett aktivt val, eller "förlorar" i konkurrensen får vackert stanna kvar i reguljär undervisning, oftast på den närbelägna skolan. Oftast är det sannolikt de generellt "duktiga" barnen med aktiva och välutbildade föräldrar som väljer musikklasser, vilket tidigt innebär en bredare social och kulturell sortering. Vägen bort från den allmänna grundskolan kan skönjas.

3. En annan konsekvens är att de mindre så kallade "byskolorna" hotas till följd av för lågt elevantal. Musikvalet har blivit så populärt, att det inneburit kraftigt reducerade klasser i flera rektorsområden. Det har nu gått ut påbud om att det är viktigt att ute på rektorsområdena se över vilka besparingsmöjligheter som finns, i form av sammanslagning av klasser även över årskurser och stadier. Detta för att få rimliga klasstorlekar. Konsekvensen blir att allt fler byskolor tvingas arbeta årskurs- och stadieövergripande, och på sikt räcker inte detta heller för att rädda skolorna när elevantalet sjunker.

Jag är inte emot musik eller kultur. Inte heller att rektorer försöker effektivisera skolverksamheten.

Men jag ser framför mig att det inte dröjer länge förrän fler än Ängelholmsskolan tvingas hala flaggan för sista gången vid skolavslutning.

Och detta utan att politikerna tvingas ta något svårt beslut om att lägga ner någon skola! Föräldrars och barns val riskerar således att motverka den politiskt tydligt uttalade policyn att slå vakt om byskolorna på landsbygden!

Är Magnus Berge och centern i Söderköping medvetna om detta?

 Björn Grip