Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Motion angående Utökad och förbättrad turistinformation.

Det finnsmycket att bygga på, fornborg, Stegeborg, legenden om s.t Ragnhild, munkkloster, hamn, medeltid, brunnstid, småstadstid, nutid med en icke exploaterad medeltidstadskärna,
skärgård och levande landsbygd.

En del turismplanering görs men mer kan göras. Man behöver också möta och fånga upp turister, som hittat till Söderköping av olika anledningar.

Vi måste lära oss att presentera Söderköping efter turisternas intresse och behov.

Varje besökare har sina unika intressen, och det gäller att lyssna in detta och hjälpa folkutifrån de individuella behoven. Framförallt faller ansvaret för detta på turistbyrån och dess personal.

Varje år anställer turistbyrån ett antal turistvärdar – både för staden och för skärgården. Låt dem genomgå en utbildning och kunskapsinhämtande om kommunen i fyra, fem lördagar påvåren innan turistsäsongen börjar. Med kunskap står man säkrare och vågar mer.

Kommunen borde utveckla ett samarbete med Nyströmska skolan och den turismakademi som framgångsrikt utbildar 30 studenter om året. Turistbyrån på Stinsen borde ha ett par fasta filialer inne i staden – hittar man inte till Stinsen det första man gör, så kanske man hittar en filial, som kan hjälpa och guida. Rådhuset borde ha en, likaså vid Göta kanalen och på Hagatorget.  På Hagatorget kan man kunna sätta upp en liten stuga.

Det skulle dessutom skänka lite liv åt detta torg.

Vänsterpartiet i Söderköping föreslår kommunfullmäktige att besluta om ytterligare insatser på turismens område, exempelvis;

–        Fler filialer i innerstaden till turistbyrån på Stinsen;

–    Förbättrad och utökad utbildning av turistvärdarna, gärna i samarbete med   Nyströmska skolans turismakademi.

–    Medfinansiering borde vara möjlig och bör undersökas.

 Söderköping den 30 mars 2009

Marja Bergström, vänsterpartiet