Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Nedskärningar och privata utförare

Det finns anledning att tro att även Söderköping kommer att tvingas göra relativt kraftiga neddragningar i den kommunala verksamheten.
En konsekvens av att allt mer läggs ut på entreprenad kan då bli att den krympande offentliga verksamheten tvingas bära allt större besparingskrav.

Norrköpings politiska majoritet presenterade nyligen sitt förslag till budget. I samband med detta konstaterades att de enheter som drivs privat inom såväl särskilt boende som gymnasieskola kommer att slippa neddragningar. Det finns avtal med dessa utförare, som till och med garanterar en viss uppräkning varje år. Konsekvensen blir naturligtvis att det inte blir kostnadsneutralt mellan kommunens egna verksamheter och den del som är utlagd på entreprenad

I Söderköping har man relativt nyligen lagt ut en stor del av äldreboendet i privat regi. Inom barnomsorgen är omkring en fjärdedel av verksamheten utlagd på entreprenad. Det finns anledning att tro att även Söderköping kommer att tvingas göra relativt kraftiga neddragningar i den kommunala verksamheten.

En konsekvens av att allt mer läggs ut på entreprenad kan då bli att den krympande offentliga verksamheten tvingas bära allt större besparingskrav.

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande är med anledning av detta:

–         Hur är avtalen konstruerade när det gäller kommunens entreprenader inom barnomsorg och äldreboende? 

–         Kommer privata utförare även i vår kommun att få en uppräkning samtidigt som den kommunala verksamheten tvingas göra neddragningar?

 Söderköping, den 18/3 2009

 Marja Bergström (v)