Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Vad är vänster ?

Vänster i ett visst sammanhang eller en viss geografi kan i ett annat sammanhang vara betydligt mera mitten.
För att exemplifiera: Högerpolitik i länet kan förmodligen vara mitt-politik i Söderköping, samtidigt som det skulle vara extremhöger i röda Kiruna.

Vad är vänster?

I nästa vecka, närmare bestämt Onsdagen den 4 mars och Söndagen den 8 mars, fortsätter Söderköpings föreläsningsförening sin "Nyfiken på"-serie, med två spännande vänsterdebattörer.

Det är författaren och biträdande kulturchefen på Aftonbladet, Åsa Linderborg, samt vänsterdebattören och tidigare ekonomiske talesmannen för vänsterpartiet, Johan Lönnroth som kommer till kommunbiblioteket "Stinsen". Det kommer att bli spännande och intressant – såväl att höra Åsa berätta om sin självbiografiska bok "Mig äger ingen" som att höra Johan analysera dagens finanskris.

Med anledning av det försök till stigmatisering som NT:s lokalredaktör häromsistens försökte sig på – genom att rubricera föreläsningsföreningens temaserie som "bara vänster" – kan det kanske vara på sin plats att lite fundera över vad som är vänster.

Först ett delvis skämtsamt påpekande – jag som bott i många delar av Östergötland vill hävda att värderingarna i Söderköping generellt ligger betydligt mera till höger än i andra delar av länet. Vänster i ett visst sammanhang eller en viss geografi kan i ett annat sammanhang vara betydligt mera mitten. För att exemplifiera: Högerpolitik i länet kan förmodligen vara mitt-politik i Söderköping, samtidigt som det skulle vara extremhöger i röda Kiruna.

För mig har vänster en betydligt bredare betydelse än vad det kanske uppfattas som bland vissa kretsar i Söderköping. Det finns dock vissa honnörsord som är viktiga;                               

– Frihetlig . Ett förhållningssätt som i grunden handlar om ömsesidig tolerans och       nyfikenhet på varandras åsikter och värderingar – när det gäller maktfrågor en stor respekt för den enskildes integritet.

Jämlikhet . En princip som i grunden handlar om att människor är lika mycket värda och bör ges förutsättningar att leva under rimligt likvärdiga förutsättningar. Detta i medvetande om att med växande klyftor ökar spänningarna i samhället och därmed stress, otrygghet och faktiskt också ohälsa.

– Solidaritet . En medvetenhet om principen En för alla, alla för en, eller om du vill uttrycka det i andra termer: Alla ska kunna vara med  – alla ska bidra efter förmåga.

– Självförvaltning . En ambition att ge utrymme för jämlikt och starkt lokalt beslutsfattande. Gärna i mindre kommuner och i företag organiserade som ekonomiska föreningar, där principen är att alla som är medborgare eller medlemmar har en röst på valdagen eller på föreningsstämman oavsett den ekonomiska insatsen.

I min föreställningsvärld är "bara vänster" inte så bara!

Det innefattar ovanstående värderingar som jag tror är relativt brett omfattade hos den svenska allmänheten. Det innebär också en medvetenhet om att många frågor har en politisk dimension. Vänstervärderingar förekommer samtidigt bredare än enbart inom politiken, till exempel i olika kulturella och samhälleliga sammanhang.

Vänster är således i grunden ett värdeperspektiv och ett förhållningssätt som har haft en stark – för att inte säga dominerande – ställning i det svenska samhället åtminstone under de senaste 80 åren.

Det är definitivt inte en marginell åsiktsgruppering. Det är min förhoppning att dessa värderingar kan utvecklas och fungera i det nya samhälle som växer fram, där teknik och information kan skapa fantastiska möjligheter till ett bra liv för alla.

Det är också min förhoppning att vår lilla föreläsningsförening kan vara en arena för tänkvärda diskussioner som i all anspråkslöshet kan bidra till att utveckla vänstervärderingar i en ny tid.

Detta för att alla ska kunna vara med och ingen lämnas utanför.

Söderköping, den 28 februari 2009                                   

Björn Grip