Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Susanna Alakoski på författarbesök

Ökade klassklyftor och bristande integration är grogrund för desperation och hat. Det var konklusionen och sammanfattningen som författaren Susanna Alakoski avslutade sina framträdanden med såväl i Motala som i Söderköping.

Hon turnerade i vårt län i veckan som gick, och pratade om sitt författarskap och sin klassresa. Det var tydligt att hon berörde de människor som lyssnade.

Hennes bok "Svinalängorna" fick det välrenommerande Augustpriset häromåret.  Denna delvis självbiografiska bok stod i focus för hennes föredrag. Boken handlar om en flicka, Lena, på väg in i tonåren, som växer upp i ett miljonprogramsområde i skånska Ystad. Det är 1970-tal och hon bor tillsammans med sina period supande finska föräldrar, sina bröder och sin hund.

Susanna lyckas förmedla såväl Lenas förtvivlan och rädsla för föräldrarnas suparperioder som hoppet och viljan att komma bort från detta. Samtidigt finns insikten om orsakerna – utanförskapet som lågavlönad finsk invandrare, vardagssvårigheterna att få ekonomi och liv att gå ihop med osäkra arbetsvillkor och dålig lön.

Det blev många frågor i de efterföljande diskussionerna, såväl på folkhögskolan i Motala som bland gymnasisterna i Söderköping och de lite äldre åhörarna på Stinsen, Söderköpings bibliotek. Det var också påfallande många bland eleverna som ville prata efteråt med Susanna om sina egna erfarenheter av föräldrars supande och jämföra erfarenheterna.

Det som var räddningen för Lena i Svinalängorna var skolan och simklubben. Här blev hon sedd, fick uppmuntran och stimulans. Hennes sociala utanförskap som boendet i Svinalängorna predestinerade, motverkades av kloka och integrerande lärare och idrottsledare. Självklart bidrog Lenas begåvning och talang till att hon blev sedd, men grundskolan för alla barn och den öppna idrottsföreningen blev andningshål och en väg bort från allt värre alkoholrelaterad misär i ett stigmatiserat område.

Susannas slutsats av sina egna erfarenheter, som ligger till grund för Svinalängorna, är att ökade klassklyftor och därmed segregering är en farlig väg för ett samhälle. Det skapar främlingskap och fördomar mellan olika skikt i samhället, men även rädslor, ökat våld och kriminalitet.

Bilden kan kompletteras med att ojämlika samhällen också leder till sämre hälsa och för tidig död. Sambanden påvisas i allt fler undersökningar såväl nationellt som internationellt.

 Björn Grip, den 14/2 2009