Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Förslag från Vänsterpatiet. Att upplåta 5 platser för skadade barn från Gaza.

Landstingsstyrelsen i Östergötland har ställt sig positiv till ett förslag från vänsterpatiet, att upplåta 5 platser för skadade barn från Gaza.
Vårt förslag om att upplåta 5 platser för skadade barn från Gaza modifierades visserligen och fick skrivas om först av oss och sedan av alliansen innan det gick igenom.

En viljeyttring av ett humanitärt slag, som vi borde kunna se mer av i vårt demokratiska land, tycker jag, som sitter i LS och fått förmånen att få driva och få igenom denna positiva yttring från landstingsstyrelsen.

Nu ska sägas att jag inte var ensam. Utan en uppbackning av S och Mp och förmodar jag, också en del goda krafter inom alliansen, hade det inte gått.

 

Marie Morell, moderat och LS-ordförande, ska ha en eloge för att hon lyckades baxa igenom en skrivning – låt vara en aning urvattnad – och få igenom den – även hos sina egna.

Här vann förnuftet och det humanitära tänkandet en liten, liten seger över egoistiskt och förstockat partitänkande.

Vad menar jag med detta?

Från vänster till höger lever fortfarande, här och var, den uppfattningen att : från vänsterpartiet kan inte komma något gott.

Och om det, mot förmodan skulle göra det, så låt oss föralldel avslå förlaget, begrava det och sedan plocka fram det igen och sätta ett annans partis stämpel på förslaget…

 

Jag känner detta från i mitt partis politiska arbete både i Söderköpings kommun och i landstinget. Det gör mig ofta så trött att jag ibland ger upp utan att göra motstånd. Men oftast blir jag bara arg och det är inte heller bra, för då blir jag mycket onyanserad.

 

Kanske skulle någon säga att jag inte är en bra politiker. Men vad är en bra politiker? Någon som vågar driva viktiga solidaritets- och fördelningsfrågor eller någon som kompromissar sig till urvattning?

 

I går på landstingsstyrelsens sammanträde kände jag, att det ändå är värt att försöka även om vi ofta får gliringar och nej på mitt partis förslag eller att något annat parti snor förslaget.

 

I diskussionen över vänsterpartiets ursprungliga förslag om att upplåta 5 vårdplatser på US åt svårt skadade barn från Gaza, fanns likväl otäcka yttringar.

 

En moderat landstings- och kommunpolitiker, som uppenbarligen ser som ett av sitt politiska livs uppdrag att förhindra allt som vänsterpartiet står för och föreslå, förnekade sig inte denna gång heller.

 

I dikussionen undrade man bland annat om detr förekommit förut att landstinget i Östergötland deltagit i evackueringar och gett medicinsk hjälp till skadade och hur detta finansierats? Frågan var och är berättigad. Kunskapen om landstingets uppdrag utöver att ha synpunkter på ekonomin är minst sagt beklaglig hos en del landstingspolitiker.

 

Landsstinget har en lång hstoria med att bistå med medicinsk hjälp och evakueringar vid konflikter. Redan 1995 startade medicinskt bistånd till Balkan och detta pågick i 13 år. Tsunamin i Thailand nämndes också.

Och då säger denna moderatpolitiker: Jamen, då rörde det ju sig om svenskar. Och uppenbarligen en helt annan sak, enligt honom.

 

Det var fler än vi i oppositionen, som upprördes över detta yttrande, men det fick stå oemotsagt.( Jag måste också nämna att detta skedde på Förintelsens minnesdag). Det viktigaste var att komma överens om ett positivt svar på vår framställan och det gjorde vi och vi fick igenom vår framställan, om än omskriven och modifierad.

 

Ändå måste slutsatsen, enligt ovanstående politiker bli, att vi hjälper svenskar för att de är svenskar. Vår solidaritet ska inte sträcka sig till civila människor, som är utsatta för övergrepp världen över fast vi har kapacitet, kunskap och resurser.

 

Att landstingen har rätt att hjälpa vid krissiutationer finns dessutom reglerat i lagen om landstingens ansvar och åtagande och det var uppenbarligen detta som gjorde att denne "motståndsman" fick ge sig. För lagkunnig är han vid ett ytligt påseende och vill väldig gärna också framstå som sådan.

 

Marja Bergström