Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Skapa förutsättningar för att bygga hyreslägenheter nu

Det är uppenbart ologiskt att räkna med en ökande befolkning om man inte bygger fler lägenheter.
Det är dock så den tragiska situationen ser ut i vår lilla kommun – politikerna räknar med stigande befolkning för att få tillräckliga skatteintäkter och därmed en budget i balans.
Samtidigt är det helt dött när det gäller byggnation, bortsett från några villor.

Budgeten är tagen i Söderköping, likaväl som på de flesta andra håll i kommun-Sverige.

Den borgerliga majoriteten har insett att det inte längre går att driva krav på sänkt skatt. Det är åtminstone ett steg på vägen att inse realiteter.

Majoriteten hade emellertid i sitt förslag räknat med alltför optimistiska befolkningssiffror för att få sitt budgetförslag att gå ihop. Nu räddades man av gonggongen. De senaste prognoserna kring skatteutfallet gav 4 miljoner plus. Därigenom kunde borgarna gå ifrån sina egna orealistiska förslag när det gäller befolkningssiffrorna.

 

Det är tragiskt – men självförvållat – att det inte ser ut att bli något byggande av flerbostadshus på gamla Konsumtomten. HSB avvaktar i nuvarande ränteläge, några sålda lägenheter har det inte blivit och det är inte självklart att man får tinga tomten längre av kommunen.

Från vänsterpartiet finns ett helt annat förslag;

Låt Ramunderstaden få möjlighet att bygga blandat bostadsrätter och hyreslägenheter på tomten. Tre åtgärder kan kommunen vidta för att få ner hyreskostnaderna;

   

 • Gå i borgen för bostadsbolaget för att därigenom få ner lånekostnaderna;
 •  

   

 • Erbjud lägre markpris mot att bostadsbolaget tar ett socialt ansvar för boendet och upplåter några lägenheter för människor som behöver få boendestöd;
 •  

   

 • Acceptera att det byggs på höjden.

Vi vet invändningarna;

   

 • byggandet bör ske efter företagsekonomiskt sunda principer,
 •  

   

 • hyressättningen bör ske utifrån utbud och efterfrågan på marknaden.
 •  

   

 • Höghus stämmer inte med bilden av Söderköping som en kulturstad med hus som är byggda med högst tre våningar.
 •  

 

Är verkligen dessa invändningar självklara?

Det är självklart att byggandet ska vara företagsekonomiskt sunt, och att hyrorna måste sättas så att företaget kan finansiera sina investeringar. Men det hindrar ju inte att kommunen sluter ett avtal, där man betalar för särskilda tjänster – exempelvis ett annat markpris därför att kommunen erhåller dispositionsrätt och förtur till några lägenheter för personer i behov av boendestöd.

Vi vet många framgångsrika kommuner som lyckats vända befolkningsutvecklingen tack vara klok boendeplanering i kombination med satsningar på kollektivtrafiken – ett exempel är Eskilstuna, ett annat är Fagersta, båda kommuner med politisk vänstermajoritet.

 

Kravet på att inte bygga höghus därför att det skulle vara emot kulturtraditionen och bli oestetiskt tycker jag redan har fallit. Den framgångsrika byggnationen av 8-våningshuset i den gamla silon vid kanalen har ju blivit en succé, och ingår ju idag som en del i marknadsföringen av kommunen på hemsidan!

 

Tyvärr tror jag, att det verkliga skälet till att det inte blir någon nybyggnation av hyreshus i centrala lägen med nuvarande majoritet har ideologiska förtecken. "Marknadskrafternas osynliga hand utan inblandning av politiska beslut leder till en sund ekonomisk utveckling", kan jag för mitt inre höra Anders Senestad, moderaternas ledande företrädare, säga.

 

Tyvärr, säger jag, leder det till att människor som vill flytta hit saknar möjlighet och i stället flyttar till Norrköping.

Tyvärr ges inte heller möjlighet för äldre människor som vill lämna sina villor att flytta till hyreslägenhet och därigenom sälja till unga barnfamiljer som vill flytta hit.

Tyvärr kan inte heller äldrekollektiv som vill starta kooperativt boende och möjlighet till ett samarbete kring seniorboende bli en verklighet, så länge som den nuvarande majoriteten sitter vid makten och är låsta av ideologiska principer.

 

 Söderköping, den 3/12 -08

Marja Bergström