Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Barn har olika behov av stöd

Barn och utbildningsnämnden (BUN) i Söderköping har idag 4/12 tagit ställning till hur man ska fördela pengar till rektorsområdena.
Tidigare har skolorna fått pengar efter hur många klasser som finns på skolorna.
Nu blir det i princip en ”peng per elev”, vilket i och för sig är bättre eftersom det blir lättare att göra jämförelser mellan skolorna och deras resurser.

Tyvärr ville inte nämnden inse ett viktigt faktum, nämligen att barnens föräldrar spelar stor roll för hur väl eleverna lyckas i skolan.

Vänsterpartiet och miljöpartiet ville ha ett system där föräldrars utbildningsbakgrund ska ha betydelse för hur stor "elevpengen" till rektorsområde och skola blir. Systemet är prövat i många kommuner, exempelvis Norrköping, där systemet inte varit kontroversiellt utan uppfattats som rättvist. Så icke i Söderköping!

 

All skolforskning visar att det finns tydliga samband mellan föräldrars utbildningsbakgrund och elevers möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. Egentligen är det inte svårt att förstå. Jag ska ge ett par exempel;

     

  • Desto längre du som förälder själv har gått i skolan desto lättare är det för dig att hjälpa dina barn med hemuppgifter allt högre upp i åldrarna. En självklarhet kan det tyckas.
  •  

     

  • I samband med valet till gymnasieskolan visar det sig att identitet och motivation att välja studieförberedande program i gymnasiet har klart samband med hur många barn i skolan som har föräldrar med akademisk utbildning.
  •  

 

Dessa samband motiverar att "elevpengen" till rektorsområden och skolor blir större till de skolor som har många barn med kortutbildade föräldrar.

Samma sak för rektorsområden och skolor som har barn med föräldrar från utomnordiska länder, och därmed en sämre språkförståelse och kulturell identitet.

 

Vi har således en skenbar och möjligen provocerande paradox – Vill man ha en jämlik skola som ger barn likvärdiga förutsättningar måste vi vara beredda att satsa olika mycket på varje barn.

 

Söderköping , den 4/12 -08

 

Björn Grip