Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Vad händer med renhållningen?

Det pågår uppenbarligen förhandlingar om att Sita ska köpa Allren i Söderköping, företaget som hittills skött merparten av renhållningen i kommunen. Sita är dotterbolag till en multinationell koncern inom miljöområdet, GDF Suez med huvudsäte i Frankrike.

Enligt entreprenörsavtalet får icke avtalet överlåtas på annan, utan kommunens medgivande. Avtalet löper fram till 2010-12-31, med en ettårig uppsägningstid.

Idag sker i stort sett dagligen kontakter mellan kommunens företrädare och renhållningsföretagets ledning och ägare.

Om en försäljning blir av kommer det sannolikt att bli betydligt större avstånd och svårare att få tag på ansvariga personer.

Personer som knappast heller kommer att känna till de lokala förhållandena. Därmed blir risken större att få till stånd ett smidigt samarbete.

Detta kan bli till förfång för renhållning och avfallshantering.

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande, Magnus Berge:

–         Vad händer nu med renhållningen i kommunen? Kommer befintligt avtal att sägas upp, eller tänker du stillatigande acceptera att Sita bara tar över befintligt avtal?

–         Vem ska kommunen förhandla med vid ett eventuellt övertagande?  Ska Söderköpings företrädare i fortsättningen åka till Ängelholm, Paris eller Tjotaheiti vid förhandlingar?

–         Delar du min bedömning och oro för att det kan bli ett sämre samarbete om en multinationell koncern ska ta över och när ansvariga beslutsfattare befinner sig på allt längre avstånd från kommunen?

Marja Bergström (v)