Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Vänsterpartiets budgetförslag 2009 – 2011

Förslaget innehåller en relativt utförlig diskussion om kommunens pensionsåtagande.
Den akuta pensionsskulden tillsammans med övriga offensiva satsningar som vi vill göra innebär en skattehöjning på 60 öre för att kunna ta ekonomiskt ansvar för verksamheten,
inklusive pensionerna.

Då har vi ändå inte lyft konsekvenserna av att det egentligen krävs avsättningar för accelererande pensionsskuld fram till 2021.
Inte heller tagit hänsyn till förhållandevis höga löneavtal,
men det har heller inget annat parti gjort.

Vi tror lugnt man kan säga att vårt förslag är realistiskt.

För ett attraktivt, tryggt och välmående Söderköping.

VÄNSTERPARTIETS FÖRSLAG TILL BUDGET 2009-2011

                                                                                       

Budgetberedningens beslut 2008-05-07  

2009                      2010                      2011

9 500                     11 569                 17 306

Oförändrad utdebitering  

2 400                         5 000                    5 200                          

Höjd utdebitering med 60 öre (21:95)

14 400                    15 100                  15 800      

Barn/Utb.nämnd . Demografiförändring  

1 275                        2 900                    6 000  

Kommunstyrelsen.  Inget vårdnadsbidrag 

500                              500                      500     

Soc.nämnd. 16 fler platser i äldreboende 

 0                             -4 080                  -8 160            

Soc.nämnd                                                     

-3 000                      -3 000                  -3 000

Utökning av pers. äo, grundbemanning  

Soc.nämnd. Från deltid till heltid inom äo      

 -2 500                     -2 500                   -2 500

Barn/Utb.nämnd. Nattöppet dagis                         

 0                             -2 000                   -2 000

Barn/Utb.nämnd. Utökad vuxen- och KY-utbildning 

-2 000                      -2 000                   -2 000

Kommunstyrelsen . Ungdomskultur och stud.förbund                                   

 -1 300                     -1 100                   -1 100

Teknisk förvaltning. förbättrad sophantering 

-1 000                      -1 000                   -1 000

Avsättning pensionsåtaganden                     

-8 000                      -8 000                   -8 000

RESULTAT V-FÖRSLAG                               

 10 275                  11 389                  17 046