Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Luftslott och glädjekalkyler i Söderköping

Familjen Senestad, de ledande moderaterna, och deras koalitionsbröder i den borgerliga majoriteten bygger sin budget på orealistiska förutsättningar och underskattning av kostnader.

I budgeten – som ska debatteras på kommunfullmäktige den 25 juni, långt efter det att de reella besluten fattats i kommunstyrelsen – är förutsättningarna;

– att befolkningen ska öka i en situation där de senaste faktiska siffrorna pekar på en befolkningsminskning,

– att löneuppräkningarna är underskattade,

– att inga avsättningar till kommande pensioner görs,

– att byggandet av flerbostadshus ska komma igång, vilket har upprepats i flera år.

Alla ovannämnda förutsättningar är i högsta grad orealistiska.

Det går inte att åstadkomma en befolkningsökning om det inte finns någonstans att bo!

Det stora problemet är att många som idag skulle vilja lämna sina villor inte har någon hyres- eller bostadsrätt att flytta till, om man inte flyttar till Norrköping eller annan kommun, förstås. Det är tragikomiskt med HSB:s skylt vid gamla busstationen – Här byggs 60 nya lägenheter år 2006, som blev 2007 som blev 2008…sannolikt blir inte bygget av i år heller!

Den under förra året avslutade lönerörelsen gav ett förhållandevis och välförtjänt gott utfall för stora kvinnodominerade löntagargrupper i offentlig sektor. Tyvärr underskattar Söderköpings borgerliga majoritet kostnaderna.

Vidare är avsättningarna till framtida avtalspensioner obefintliga.

De hanteras inom finansförvaltningen när pensionerna ska betalas ut.

Med tanke på att dessa kostnader stiger kraftigt – från dagens 7,5 miljoner till närmare det dubbla år 2021 – vore det klokt att göra avsättningar för detta.

Det är också allvarligt att detta förhållande inte tydliggörs i budgetdiskussionerna. Medvetenheten om pensionsskulden bland förtroendevalda blir därigenom svag och möjligheterna till att göra realistiska bedömningar beträffande helheten i budgeten blir begränsad.

Dessutom är socialnämnden fortfarande underfinansierad. Det finns ett behov av gruppboende som inte tillgodoses, vilket leder till onödigt långa och dyra vistelser på Vrinnevisjukhuset. Vidare arbetar för få människor på äldreboendena, med anställningsvillkor som bygger på ofrivillig deltid.

Det välfungerande och uppskattade arbetsschemat med 3-3-systemet (3 arbetsdagar följt av 3 lediga dagar, oavsett helgdagar) på demensboendet på Birkagården skrotas nu, trots minskade sjukskrivningar och trots personalens protester.

Till råga på allt detta vill den borgerliga alliansen sänka skatten, två år i rad dessutom. Kontentan av allt detta blir ett konstaterande att den borgerliga alliansen ägnar sig åt att bygga luftslott och gör glädjekalkyler. Vi kan konstatera att det är den borgerliga majoriteten som flummar ut när det gäller ekonomin, något man annars gärna brukar anklaga andra partier för att göra.

Vänsterpartiet och miljöpartiet har gemensamma utgångspunkter i sin kritik av den nuvarande majoriteten.

Vi har bestämt oss för att driva gemensamma frågor och samarbeta när det gäller att ta initiativ och lägga motioner.

Efterhand kommer vi också att skapa en gemensam plattform i budgetar och i en kommande valrörelse. Allt för att öka oppositionens slagkraft.

Marja Bergström, vänsterpartiet                        Friedrike Gerlach, miljöpartiet

Ledamot i kommunstyrelsen                              Ledamot i kommunstyrelsen