Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Kongresseminarium 2008 Arbetets museum 6-7 juni

Vad vill vänstern idag och i framtiden?
Vänsterpartiet vill bjuda in alla som är intresserade av vänsterns utveckling att delta i samtal och diskussioner kring framtidens vänster.

  

Kongresseminarium 2008     Arbetets museum 6-7 juni

 

 Vad vill vänstern idag och i framtiden?

Vänsterpartiet vill bjuda in alla som är intresserade av vänsterns utveckling att delta i samtal och diskussioner kring framtidens vänster. Därför ordnar vi i samband med partiets kongress ett öppet seminarieprogram där alla är välkomna att delta.

Alla är välkomna    .    Fri entré

 Fredag 6 juni

11.00 – 12.00  Förändring – samtal med Lars Ohly

Vänsterpartiet håller kongress i tre dagar men vad är det man vill? Kongressparollen är förändring men vad är det för förändring som vänsterpartiet vill ha egentligen? Här bjuds på en inledande diskussion kring vänsterpartiets framtid.

Lars Ohly samtalar med Widar Andersson, politisk redaktör Folkbladet

13.30 – 14.30  Kamp mot extremhögern

Extremhögern vinner mark. I senaste valet gjorde Sverigedemokraterna sitt bästa val någonsin. Hur ska vänstern kunna arbete för att förhindra en utveckling som har skett i många andra Europeiska länder. Diskussionen kommer att föras utifrån erfarenheter och exempel från flera olika länder. Seminariet hålls på engelska.

Medverkande: meddelas senare. Moderator: Anders Neergaard

14.30 – 15.20  Feministiskt självförsvar

Prova på feministiskt självförsvar med utbildade instruktörer. Mer information kommer senare.  Aktiviteten hålls i Alvasalen.

arr: Ung Vänster

14.40 – 15.20  Männen och feminismen

Mer information kommer senare.

Arr: Ung Vänster

15.30 – 16.30  Förändring underifrån

Radikala samhällsförändringar måste byggas underifrån med ett brett folkligt stöd. Vänstern måste utveckla sina metoder och strategier för detta. I ett samtal presenteras olika erfarenheter kring hur framgång kan nås.

medverkande: Stig Henriksson, kommunalråd Fagersta, Tamara Spiric, gruppledare Umeå och Murad Artin kommunalråd Örebro. Moderator: Aron Etzler, chefredaktör Flamman.

Arr: Vänsterpartiets SKL-grupp 

16.30- 17.30   Rätt till kunskap

Socialistisk Debatts senaste nummer om handlar om vänstern, skolan och kunskap. Gästredaktörerna Mats Öhlin och Emil Lindahl Persson diskuterar rätten till kunskap och bildning och vägar för vänstern ut ur ställningskriget mellan "ordning" och "flum".

Medverkande: Mats Öhlin, skolchef i Haninge och medlem i vänsterpartiets arbetsgrupp för utbildningspolitik, il Lindahl-Persson, tidigare redaktör för Kritisk Utbildningstidsskrift och Flamman. Arr: Socialistisk debatt

Lördag 7 juni

10.00 – 10.45  Vänstern och sjukvården

Den svenska sjukvården genomgår nu ett gigantiskt systemskifte. Vänsterns alternativ till privatiseringar och försämringar måste presenteras så snart som möjligt. Har tar vi ett första steg för att rädda vården.

Medverkande: Elise Norberg, partistyrelsen, Birgitta Sevefjord oppositionsråd Landstinget i Stockholms län och Elina Linna, riksdagsledamot. Moderator: Lotta Heelge, gruppledare landstinget i Östergötland

12.15 – 13.15  Medan revolutionen dröjde

Medan revolutionen dröjde, som är Torbjörn Tännsjös senaste bok, skildrar vänstern i Nacka och dess politiska kamp under hundra år – genom storstrejk, världskrig, partisplittringar, kalla krigsår, 68-uppsving fram till dagens borgerliga dominans. I arbetet med boken har även hemligt Säpo material lagts fram och Tännsjö menar att ett slags östtysk situation präglade i detta hänseende Nacka – och förmodligen hela Sverige.

Medverkande: Torbjörn Tännsjö

13.30 – 14.30  Kultur för samhällsförändring

Vänstern behöver en ny radikal kulturpolitik. Vänsterpartiet har tillsatt en arbetsgrupp som ska utveckla detta vilket bland annat kommer att diskuteras under seminariet. Mer information kommer senare.

14.45 – 15.45  Ett annat samhälle är möjligt – LO:s välfärdsplattform

Fackföreningsrörelsen ska gå i täten för organiserat motstånd mot den svenska borgerlighetens nedmontering av vår välfärd. Vi vill med arbetet ge vår syn på samhällsutvecklingen och välfärden. Vi bildar inte plattformen med främsta intresse att byta regering. Vi bildar plattformen för att vi vill byta politik.

Facket ska nu ta steget att bygga nya politiska allianser, samarbeta med och knyta kontakter med
andra organisationer/nätverk som miljörörelser, vänsterpartister, ungdomar och aktivister från nya sociala rörelser.
Medverkande: KG Westlund, ombudsman LO Stockholm

16.00 – 17.00  Mig äger ingen

Mig äger ingen är Åsa Linderborgs berättelse om uppväxten med sin ensamstående pappa, härdare vid Metallverken i Västerås. En berättelse klasstillhörighet, manlighet och utanförskap. Om alkoholens makt och en dotters vånda. Drömmen om förändring står mot rädslan att sticka ut. Humorn blir en vardagsstrategi för en brokig arbetarsläkt under folkhemmets storhet och fall.

medverkande: Åsa Lindeborg, författare och kulturchef Aftonbladet. Arr: Flamman

Alla seminarier hålls i Folksamsalen om inget annat anges.

Programmet kan komma att ändras. Fler programpunkter kan tillkomma. Detta kommer att anslås via vänsterpartiets hemsida samt i anslutning till kongressen.

Arbetets museum har samtliga utställningar öppna klockan 11.00-17.00 båda dagarna. För mer information om aktuella utställningar www.arbetetsmuseum.se <http://www.arbetetsmuseum.se>