Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Håll Söderköping rent !

Det är betydande skillnad jämfört med vad som var fallet efter
70-och 80-talens ”Håll Sverige rent”- kampanjer.
Vi är säkert många som genom åren stolt konstaterat hur rent och snyggt det är i vårt land jämfört med i andra länder. Men det har blivit sämre och Sverige framstår inte längre som outstanding.

Konsumtions- och förpackningsvolymen har ökat, men det är också en ny generation som vuxit upp och inte har varit med om någon renhållningskampanj.

Förutsättningarna för att på lämpligt sätt göra sig av med växande skräp- och sopberg har på många håll inte hållit jämna steg med den ökade volymen förpackningar och emballage – så är fallet här i Söderköping.

Det finns ett antal konkreta brister som relativt lätt kan avhjälpas;

–         Kommunalt stöd till fastighetsägare som arbetar med kompostering ett  förslag som vänsterpartiet fört fram tidigare och fått stöd för i fullmäktige.

–         Grovsopshämtning tre gånger om året är otillräckligt, många Söderköpingsbo  träffas i Norrköping istället när man lämnar sina grovsopor.  

–         Miljöstationerna sköts inte tillfredsställande och blir lätt lokala soptippar, till glädje enbart för kråkor och andra asätare.

–         Antalet skräpbehållare i stan är alldeles för få och töms alldeles för sällan.

Vi anser att det är dags för en ny "Håll Sverige rent" – kampanj!

I väntan på en sådan tycker vi att Söderköping kan föregå med gott exempel och starta en lokal "Håll Söderköping  rent" – kampanj.

En sådan bör innehålla olika delar, men bör åtminstone ta fasta på fyra delar;

– En medveten "Håll Söderköping rent" – kampanj med tyngdpunkt på miljöupplysning och -fostran för de mindre barnen i förskolan;

– Renhållningslördagar ett par gånger per år då vi försöker få man ur huse att hålla rent på gator, torg och parker;

– Fler skräpbehållare framför allt i tätorterna som också behöver tömmas med större regelbundenhet;

– Fler tillfällen för hämtning av grovsopor och med möjlighet att själv lämna grovsopor under ordnade former i Söderköping på samma sätt som i Norrköping.

– Aktivt stöd till fastighetsägare som vill arbeta med kompostering

Vi föreslår således fullmäktige besluta;

Att fatta principbeslut om att genomföra en "Håll Söderköping rent – kampanj" under en femårsperiod med start 2009;

– Att uppdra åt kommunstyrelsen och dess tekniska utskott att tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden ansvara för planering och genomförande av denna kampanj;

– Att ge kommunstyrelsen och dess tekniska utskott i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra sophanteringen och begränsa nedskräpningen i kommunen i linje med de i motionen nämnda exemplen.

Marja Bergström (v)                       Christina Larsson (v)