Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Vem beslutar om upphandlingar?

I höstas togs hastigt och lustigt beslut i socialnämnden – eller rent av i dess arbetsutskott – om upphandling av stora delar av äldreomsorgen. Vi har förgäves letat efter tydliga riktlinjer när det gäller befogenheter i kommunfullmäktiges delegations- och arbetsordning. Om sådana inte föreligger säger logiken – enligt min uppfattning – att det är fullmäktige som har det yttersta ansvaret.

  

Därför dessa frågor;

–  Delar du min uppfattning, att det är fullmäktige som har det yttersta beslutsansvaret i denna och andra upphandlingsfrågor av större dignitet, principiellt och/eller ekonomiskt?

–  Vad tänker du vidta för åtgärder för att säkra en offentlig och demokratisk beslutsordning kring;

     a) ovannämnda upphandling?

b) eventuellt andra framtida upphandlingsärenden?

Marja Bergström (v)

( Svar på (V)år interpellation läggs ut här på hemsidan så fort den kommer. / redaktören)