Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Privatiseringsvågen drabbar Söderköping

För ni håller väl inte med borgarna i deras beslut att nu sälja ut äldreomsorgen och delar av övrig vård och service till företag som enbart har vinstintresse i det dom lägger marknadsandelar på. Nej, givetvis så är vi emot denna privatiseringsvåg, vi kämpar med all kraft vi förmår. Många frågor dyker upp kring privatiseringsfrågor, ideologi m.m. varför vi inom Vänsterpartiet tycker si eller så. För att ge svar på detta kan du läsa följande dialog med frågor och svar.

Varför är ni motståndare till privatiseringar och konkurrensutsättning?

Vi har ideologiska och principiella invändningar mot att medborgarnas behov av omsorg, utbildning vård och grundläggande service som kommunikationer, post och eldistribution ska tillhandahållas av vinstdrivande företag på marknaden. Dessa verksamheter måste utföras med medborgarnas intressen och bästa för ögonen, inte för att företag ska tjäna pengar på dem. Dessutom drabbas personalen i de privatiserade och konkurrensutsatta verksamheterna av försämrade villkor, eftersom personalkostnader är en av de utgifter som används för att konkurrera om anbud och marknadsandelar.

Men vad är det för fel med valfrihet mellan olika verksamheter och huvudmän?

Den så kallade valfriheten, som innebär att vi som konsumenter väljer bland annat mellan olika elbolag och pensionsfonder, innebär i praktiken bara att vi tvingas välja vem det är som ska genomföra försämringar och fördyringar för oss samtidigt som bolagen gör enorma vinster och fondplacerarna skär guld med täljkniv. Det är dessutom i praktiken omöjligt för den enskilde att bedöma vilket val som är det bästa eller minst dåliga alternativet och inte minst är det ett stort resursslöseri att människor ska ägna en massa tid åt sådant här. Det finns både vettigare och roligare saker att fylla fritiden med.

Finns det några utredningar av avregleringarna?

Ja, en offentlig utredning visar att konsumentpriserna har stigit på alla områden utom telefoni. Men utredningen poängterar att det kan vara teknikutvecklingen och inte konkurrensutsättningen som lett till lägre priser för telefoni. Utredningen slår alltså fullständigt sönder borgerlighetens påstående om att marknadslösningar leder till lägre priser, i verkligheten är det precis tvärtom. I Stockholms stad har två utvärderingar gjorts om privatiseringen av äldrevården och de visar på allvarliga problem efter privatiseringarna – försämrad kvalitet för de äldre, sämre villkor för personalen och inga som helst kostnadsbesparingar för kommunen.

Vad vill ni göra åt det här?

Först och främst måste vi sätta totalstopp för regeringens besinningslösa utförsäljning av våra gemensamma egendomar. Detta är egendomar som tillhör oss alla men som nu reas ut till privata företag. Samhället måste återta det som har avreglerats och det nya pensionssystemet rivas upp. Vårt krav på att vård, utbildning, omsorg och grundläggande infrastruktur ska utföras och drivas i gemensam regi är intimt förknippat med vår politik för stärkt finansiering av den offentliga sektorn, god personalpolitik och en hög kvalitet i verksamheterna. Det kan också påpekas att det i många länder både inom EU och på andra håll i världen finns starka folkliga rörelser med samma krav som vi .

Hur vill ni förbättra de statliga företagen?

Vi har drivit på för att de statliga företagen ska skaffa sig bättre miljöpolicy, ha jämnare könsfördelning i styrelserna, större etnisk mångfald och ha öppna bolagsstyrelser. Vår ambition att de statliga företagen ska vara föredömen för övrigt näringsliv håller på att uppfyllas.

Vad vill ni göra åt de höga lönerna för chefer i statliga företag?

Vi tycker inte att någon direktör i ett statligt företag ska tjäna mer än statsministern. Det betyder att de skulle få svälta sig fram på 118 000 kronor i månaden. Mellan 2001 och 2005 ökade lönerna för direktörer i statliga företag med över 30 procent. Vissa har 3 miljoner i årsinkomst och de jämför sig med privata storföretag och kräver löner som ofta ligger minst tio gånger högre än en vanlig arbetarlön. Med ett statligt lönetak för direktörer skulle utrymmet för att höja direktörernas löner i privata företag minska. För ni håller väl inte med borgarna i deras beslut att nu sälja ut äldreomsorgen och delar av övrig vård och service till företag som enbart har vinstintresse i det dom lägger marknadsandelar på.