Vår förstasida

Skriv in din e-postadress här så får du varje nytt inlägg i Vänsterpartiet Söderköpings blogg sänt till din e-postadress.

Gör som 7 andra, prenumerera du med.

Vänsterpartiet är en del av politiken i Söderköping, vi finns med och representerar Söderköpings alla medborgare

(V)i finns med och representerar Söderköpings alla medborgare i Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige, Socialnämnd, Demokratigrupp, Barn och utbildningsmnämnd, Bygg och miljönämnd och hälso och Trygghetsrådet

 

Privatiseringsvindar blåser nu starka i Söderköping, vi spjärnar emot, argumenterar, men för döva öron, (än så länge). Nu gäller att politiskt fortsätta vårt arbete. 

Vänsterpartiet är en del av politiken i Söderköping, vi finns med och representerar Söderköpings alla medborgare i Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige, Socialnämnd, Demokratigrupp, Barn och utbildningsmnämnd, Bygg och miljönämnd och hälso och Trygghetsrådet

Inte minst har vi flyttat fram våra politiska positioner när flera kamrater fick framträdande uppdrag i kommunen. Vi är med och påverkar, vi lyfter fram dina åsikter, vi ser till allas lika värde. Tillsammans skapar vi en fin trygg och bra stad att bo och verka i. Nu gäller att politiskt fortsätta vårt arbete. Vi Vänsterpartister i Söderköping höjer vår stämma, lyfter fram våra medborgares önsknignar och förslag i nämnder och styrelser

Ett nytt spännande år ser vi framför oss.

När vi finns med, när kommunfullmäktige, socialnämnd m.m. har sina möten ser du under kalendariet på hemsidan.